logo

trugen jacn
01 Haziran 2014

ÜNLÜ TARİHÇİ PROF.MİLLWARD : UYGURLAR TRERÖRİZMİN KURBANI OLMAKTA !

james-milward-uyghur-terrorizm-maqale.jpg

Hamit Göktürk
Çin’in Doğu Türkistan’da etnik ayırımcılık, ırkı asimilasyon uygulamaları , Müslüman Uygurların dini ve milli değerlerine günden güne artan bir şiddetle yaptığı saldırılar sosyal gerginliklerin artmasına ve protesto ve karşı koyma eylemlerinin şiddete dönüşmesine yol açmaktadır. Son günlerde Doğu Türkistan’da ve Çin’de meydana gelen intihar saldırılarının uluslar arası yankıları sürerken, Uygur ve Doğu Türkistan problemi dünya ve batı medyasında tartışılmaya devam ediyor.
Bu konuda en dikkati çeken bir makale yorum, ABD.’nın George Town Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda tanınmış Türkistan ve Uygur uzmanı Prof.Dr.James Millward tarafından kaleme alınmış ve 28 Mayıs’ta  Los Angles Times gazetesinin Kitap tanıtımı ekinde yayınlanmıştır.
Prof. Dr.James Millward Uygur meselesini Çin’in terör teorisi ve Uygurların Vatandaşlık hukuku kavramı üzerinden yorumlamakta ve şu görüşlere yer vermektedir : “ Pekin’in Uygurlarla direkt muhatap olduğu iki meselesi bulunmaktadır. Birincisi terörizmdir.22 Mayıs’ta Urumçi’de meydana gelen korkunç intihar saldırısı bütün dünya’nın dikkatini celbetmiştir. İkincisi ise, Uygurların Vatandaşlık Hukuku meselesidir.Yanı 20 Mayıs’ta Kurcar şehrinin Alagarga kentinde meydana gelen ve Çin’in Uygur vatandaşlarının görüşlerini protesto eylemi şeklinde ifade etmeye çalıştılar.Ancak, bu protesto olayının yapan kalabalığın üzserine Çin Askerlerince ateş açıldı ölen ve yaralananlar oldu. bu olay dünya’da kimsenin pek dikkatını çekemedi.
Uygurların cihat hareketlerini gerçekleştirmesinin mühtemel olduğu ve bu konuda Elkaide tipindeki bazı örgütler ile gizli bağlantılarının olduğu söylentisi bir süredir dillendirilmekte idi. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD.yönetimi global çapta terörizm’le mücadele cephesini açtı.Çin yönetimi bu dalgadan faydalanarak bir gecede “Doğu Türkistan Bölücü”leri adı yerine yeni isimler aramaya başladı. Önceleri Devrimkarşıtı, Milliyetçi ve Pantürkist yaftaları yapıştırılan Uygurlara şimdi, Radikal Dinciler ve Teröristler gibi yeni isimler takıldı. Yanı Uygurlar Milliyetçilik suçlaması yerine dini yönü ağır basan Cihatçı söylemi ile ön plana çıkarılarak suçlandı. . Çin yönetimi 05 Temmuz 2009 Urumçi olayları dahil, bölgede meydana gelen bütün olayları terörizme bağlayageldi. Ancak,bağımsız gözlemciler Uygurların bu protesto eylemlerinin terörizm tanımı ile hiç bağdaşmadığını ifade ediyorlar. Müslüman Uygurların bu eylemlerinin 1960’lı yıllarda ABD’deki siyahların ırk ayrımcılığına karşı yaptığı eylemlere benzetilebileceğini ifade ediyorlar. Daha açık bir deyimle bu protesto ve şiddet olaylarının yurt dışındaki Doğu Türkistan veya Cihat örgüleri ile hiç bir ilgisinin bulunmadığını belirtiyorlar. Bu eylemlerin esas sebebine, bölge’nin tarihi sakinleri Uygurlar ile yönetim tarafından toplu olarak zorla göç ettirilen Çinliler arasındaki etnik sürtüşmelerin açık bir sonucu olarak bakmaktadırlar. 1990’lı yıllara kadar bölgede oturan Çinli göçmenler ile yerli Uygurlar arasındaki ilişkiler nisbeten ılımlı idi. Daha sonraki yıllarda Çin’in bölgeye yaptığı yatırımlarla birlikte bölgeye kitlesel olarak Çinliler getirilerek yerleştirildi. Yatırmlar, işletmeler,üretim tesisleri ve devlet organlarında çalışan Uygurların sayısı zamanla azaltıldı. Çinli Şirketler zaten Uygur elemanlar almamakta idi. Böylece Uygurların ekonomik ve sosyal gelişmesi gerilemeye ve ekonomik olarak fakirleşmeye başladı. Bu durum zamanla etnik gerilimlere yol açtı. Ayrıca, Çin yönetiminin şiddet olaylarını öne sürerek Uygurları terörizmle suçlaması etnik Çinliler ve Çin kamu oyunda Uygurlar hakkında korkunç şekilde hatalı algılama ve düşünce oluşmasına yol açtı.
Dr.Millward makalesine şöyle son veriyor : “ Uygurlar Terörizm teorisi ile onun yarattığı etkinin kurbanı olmaktadır. Çin yönetimim vatandaşlarını korumak için tedbirler alırken, diğer ülkelerin bu konudaki aktif ve pasif tecrübelerinden mutlaka yararlanmalıdır. Çin Hükümeti ayrıca,Uygurların büyük çoğunluğunun şiddet ve terörden uzak ve ona karşı olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmalıdır.Çinli Liderler, büyük olaydan 2 gün önce Kuçar’ın Alakarga kentinde dini inançları gereği başlarını örten kadınların hapsedilmesini protesto eden kalabalığa rest gele ateş edildiğini ölüm ve yaralanmalara sebep olduğunu hatırlamaladır. Yönetim Alakarga’da insanlara ateş ederken,Urumçi intihar saldırılarının hazırlığının el altından ve gizlice yapılmakta olduğunu bilmeli , bu intihar saldırısının önlenemediği acı gerçeğinden ders çıkarmalı ve soğukkanlığını koruyarak etraflı düşünmelidir.”

Kaynak   :  http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/mulahize/uyghurlar-terrorizm-05312014004643.html

Etiketler: »

Share
811 Kez Görüntülendi.