logo

trugen jacn
30 August 2019

K.MARAŞ,”ÇİN’İN YUWU KENTİ İLE KARDEŞLİK ” PROTOKOLUNU MUTLAKA BOZACAKTIR !

AHMET DOĞAN İLBEY

AHMET DOĞAN İLBEY ( ilbeyali@hotmail.com )

İki bin yıldır Türklere hasım olan katil Çin, Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulüm ve soykırıma yapmaya devam ediyor. Bütün dünyâ,  gökler ve yerler şâhittir ki, Çin denen ejderha Uygur Türk karındaşlarımızı esir kamplarında bir bir öldürüyor, anaları çocuklarından ayırıyor, babaları bilinmez adreslerde işkenceye tâbi tutuyor. Ülkesine sokulmayan sürgündeki anaların, babaların feryatları melaikeleri ağlatacak dozda…

Çin’in soykırım ve zulmü İblis’in dölü İsrail’in soykırım ve zulmünü geçti. Hapishânelerde işkenceyle öldürülen Doğu Türkistanlı lider, âlim, edip, ozanları ve yıkılan câmileri anlatmaya yürek dayanmaz.

İBLİS’İN İKİNCİ DÖLÜ ÇİN’LE “KARDEŞLİK” MARAŞ’A ZİLLETTİR

Kahramanmaraş’ın “Çin’in Yiwu şehriyle kardeş ilân edilmesi” haram işlemek, küfre girmektir. İblis’in dölü İsrail’den sonra Asya’nın İsrail’i, yâni İblis’in ikinci dölü Çin’le “kardeşlik oluşturmak”, “kardeş şehir”cilik oynamak Kahramanmaraş’a yapılmış ağır bir hakarettir. Millî Mücadele’nin, yâni İstiklâl Harbi’nin ilk kıvılcımı olan Şanlı Maraş’a, Gâzi Maraş’a, muharip Maraş’a ihanettir.

Şehr-i Maraş’ı “Çin’in Yiwu şehri le kardeş ilân etmek”,  Fransız’a karşı Maraş’ı din-i İslâm ve vatan-ı İslâmiyye şiarıyla müdafaa eden Maraşlı Kuvva-yı Millîyeci gâzi ve şehitlerin, Sütçü İmam’ın, Şeyh Ali Sezai Efendi’nin, Mıllış Nuri’nin, Arslan Bey’in, İbrahim Evliyâ Efendi’nin ruhlarını incitecektir.   Maraşlı Türkler,  yâni Maraşlı Müslümanlar katil ve soykırımcı Çin’le kardeş olamaz. “Olur” diyenler Maraş’ın kahramanlığına, tarihine, kimliğine, seciyesine yâni Maraşlılığa ihânet etmiş olurlar.

ÇİN’DEN KARDEŞ OLMAZ

Herkese kardeş denmez. Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize asırlardır zulmeden, soykırım yapan kâfir Çin ise asla kardeşimiz olamaz. Kardeş, Doğu Türkistan Türkçesinde  “kādaş/kagadaş/karındaş” ve Dîvan-i Lugat-it Türk’de “karındaş”, “kardaş” tır ki din ve lisan, kalp ve gönülce bir olanlar mânasındadır…

Herkesle kardeş olunmaz, kardeş senin gibi konuşur, senin gibi İslâm’a, tek Allah’a ve Resûlü Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâma inanır. Kardeş dediğin senin gibi güler, ağlar. Gönlü senin gibi inşirah bulduran aynı şiirleri okur ve yazar. Aynı türkülerle coşar ve hüzünlenir.

Çin emperyalizmi Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediği, aslı Doğu Türkistan olan Türk yurdundaki soydaşlarımızın dilini, kültürünü, kimliğini, tarihini, dinini, yâni İslâm’ı yok ediyor. Zâlim Çin devleti işgal ettiği Doğu Türkistan’da Uygurları Müslüman ve Türk oldukları için zulüm ve işkence altında inim inim inletmektedir. Milyonlarca Uygur Türk’ünü esir kamplarında kısırlaştırıyor, asimile ediyor. Evlerini yıkıp, topraklarını gasp ediyor. Dillerini ve dinlerini yasaklıyor.

MARAŞLI TÜRKLER “ÇİN’İN YİWU ŞEHRİYLE KARDEŞLİK” KARARINI BOZACAKTIR

Asırlardır kâfir ayağı değmemiş Maraşlı İslâmların, yâni Maraşlı Türklerin şehri Kahramanmaraş, katil ve soykırımcı Çin’in Yiwu şehriyle “kardeş ilân edilmesi”  Maraşlılara yapılmış darbedir, suikasttır. Şehr-i Maraş’ı Çin’le kardeş ilân etmek, Maraşlı İslâmların, yâni Maraşlı Türklerin binyıllık hüviyetine saldırıdır. Dulkadırlı Beyliği ve Osmanlı’dan tevarüs eden şahsiyetine yapılmış küfürdür.

Göreceksiniz Maraşlı Türkler gür ve şuurlu bir sesle haykıracak ve “Maraş Maraş derler de yâr amman amman / Uy Maraş Maraş da bu nasıl Maraş / Kara gözlerinde yaş, bağrında ataş” türküsünü söyleyerek bu şenî ve alçakça kararı telin edecek ve bozacaktır.

Millî Mücadele’de Fransız’a meydan okuyan Maraş Ulu Câmii ve Maraş Kalesi “Çin’in Yiwu şehriyle kardeş şehir protokolüne” de meydan okuyacaktır. İstiklâline ve millî kimliğine dokunulamayacağını bütün dünyâya gösteren ve Fransız kâfirine karşı duran Kahramanmaraş “Çin kardeşliği” kararına da karşı duracaktır. Çünkü, Maraş’ın şânı var, Maraş’ın yüreği var.

KAYNAK : marasposta.com/kahramanmaras-cinin-yiwu-sehriyle-kardeslik-protokolu-nu-bozacaktir-makale,190.html?fbclid


Etiketler: » » » » » » »
Share
1771 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ