logo

trugen jacn

ÇİN’İN İNSANLIK DIŞI SON FAŞİST ZULMÜ “TUKKANLIŞIŞ- AKRABALAŞMAK ” UYGULAMASI

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Doğu Türkistan’ı işgali altında  bulunduran Çin yönetimi,  bu ülkenin tarihi ve asil sahibi olan bu Ülke Türklerinin  bir an önce assimilasyon,dönüştürme ve soykırım uygulamaları  ile ebedi olarak yok edebilmek için bir biri ardı sıra insanlık dışı faşist uygulamalarını  yürürlüğe koymaktadır.

Pekin’in özellikle bu tarihi  hedeflerini bir an önce yerine getirmek için  Tibet’teki insanlık dışı vahşi ve acımasız uygulamaları ile Tibet Canisi  olarak lanetle anılan Çin  Nazi’si Çin Çüvenggou’yu Doğu Türkistan’a  atamıştı.  2016 yılının Ağostos ayında Urumçi&deki sözde Sölgesel Yönetim ÇKP.genel Serketeriliği görevine başlayan Han  Şövenisti Çin, Müslüman Uygur Türklerinin assimilasyon ve dönüşümünü hızlandırmak Türklerin bir an önce yok edilmesini temin etmek için  bir biri ardı sıra  acımasız uygulamalarını yürürlüğe koydu.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar, masa, iç mekan ve yiyecek

Tibet Canisi ve Çin Faşizminin  Doğu Türkistan’da görevli Çüce Hitleri Çing,  şu uygulamaları yürürlüğe koydu ;

  1.  Uygur Gençleri  Çinli Kızlarlarla Evlendirme : ilk önce Uygurların Çinli kızlarla evlendirerek  ırkı olarak yok edilmesi için  sosyal ve ekonomik teşviklerle cazip hale getirdi. Ancak, bu teşvikler bir işe yaramadı ve bu uygulama   başarılı olamadı.
  2. Kardeş Aile Uygulaması : Etnik Çinlilerle Müslüman Uygurları Kardeş aile yaparak bir birleri ile günlük yaşamlarında karıştırarak bunu gerçekleştirmeyi hedefledi.Bu   uygulama da  hüsranla sonuçlandı.
  3.  Tukkanlışış (Akrabalaşmak) Uygulaması : Çin Nazisi Çin, en son ve şimdi Çin işgal yönetiminin memurlarını, askerlerini ve polislerini ve diğer bütün imkanlarını kullanarak etnik Çinlilerle Müslüman Uygurları Tukkanlışış(Akraba Olma)  adı altında aynı evde birlikte yaşama uygulamasına geçti.Bu uygulamayı ise,bir devlet politikası olarak icra etmek istiyor. Bunu ise,şiddet ve zor kullanarak gerçekleştirmek istiyor.Çirli Memurları Uygur Ailelerin evlerine zorla yerleştirerek,bir arada yaşamaya zorlayarak zorla akrabalıklar yaratmak peşinde.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar

ÇİN’İN BÜTÜN BU İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARININ AMACI NEDİR ?

Han Şövenizmi ile Çin Faşizminin tarihi Yeni ipik yolu- Bir Kuşak-Yol gibi Çin’in taşma,yayılma ve bölge ülkeleri ile toplumlarını ABD.dolarını kullanarak esaret altına alma,hegemonya kurma ve Sömürgeleştirme tarihi emelleri Yanı ÇKP.böyük Genel Sekereteri Xi’nin deyimi ile ÇİN RÜYASINI gerçekleştirmekistiyor. için engel olarak gördüğü Uygurları,Kazakları,Kırgizları ve diğer bütün Türkleri bu yolla eriterek yok etmek istiyor.

Çin işgal yönetimi  Çin’in tarihi emellerinin menzümesi olan Çin Rüyası  önünde bir engel olarak gördüğü Doğu Türkistan’ın tarihi sakinleri ve asil sahipleri olan Türkleri  bir an önce toptan imha etmek  istemektedir.

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve açık hava

ÇİN BU TARİHİ  VE MİLLİ  HEDEFERİNİ ASLA BAŞARAMAYACAKATIR !

Çin yönetimi bu milli hedeflerinin gerçekleşebilmesi için bu ülkede esaret altında yaşayan Müslüman Türkleri  bir an önce toptan yer yüzünden silmek istemektedir.   Çin Faşist yönetimi bu emellerine asla muvaffak olamayacaktır. Çünkü,şimdi ÇKP,Faşistlerinin örnek aldığı ve lanetli ruhlarından medet umduğu Hitler, Mossolini,  Dedeleri Mao,Pol Pot,Firavun,Nemrud  ve tarihte geçmiş bütün vahşi ve acımasız canilerin hiç biri bunları başaramamıştı. ÇKP.Naziları da asla başaramayacaklardır.
Bizim Kutsal inancımızda Allah’in yarattığı kullarını ancak,kendisi dönüştürebilir. ÇKP.Faşistleri veya benzerleri ASLA !………

Otomatik alternatif metin yok.

Çin işgal yönetiminin yayınladığı Tukkanlışış Haftası Faaliyet programı

Faaliyet Süresi  : 11 _ 31 Aralık 2017 arası

Faaliyet şekli :

  1. Bütün devlet Memurları 3 guruba bölünerek Tukkan Yoklaş ( Gösterilen Uygur Aileleri /Akrabaları  ziyaret edeceklerdir.
  2. Akraba olarak gösterilen Uygur Akrabaları ile aynı evde kalacaklar.24 saatini  birlikte geçirecekler.Yemek,içmek ,çalışmak ve eğitim’de hep birilikte olacaklardır.
Etiketler: » » » » » » » »
Share
1728 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ