logo

trugen jacn
08 October 2017

GÖKTÜRK TARİHİNDE AZILI BİR TÜRK DÜŞMANI : ÇİN İMPARATORİÇESİ WU ZE-TİAN

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Selim SARISOY

Tarihte daima erkek hükümdarlar ve devlet adamları ön plana çıkagelmiştir. Modern zamanlardan önce savaşlar, bir devletin barınmak için asli unsurlarından biri olduğundan ve savaşçılık daha çok erkeklerin yaptığı bir iş olduğundan tarihte erkek şahsiyetler daha baskın olmuşlardır. Çin hükümdarı olabilen Wu Zetian da tarihte nadiren ön plana çıkmayı başaran kadınlardan birisidir.
Wu Zetian 624 yılında Çin’in Lizhou (günümüzdeki adı Guangyuan) adlı kentinde dünyaya geldi ve 14 yaşına kadar da burada ailesiyle birlikte yaşadı.
682 yılında Türkleri bağımsızlığa kavuşturan İlteriş Kağan ile Bilge Tunyukuk hemen Çin üzerine akınlar yapmaya başlarlar. 682’de 1, 683’te 5, 684’te 1, 686’da 2, 687’de 2 akın. Hemen hepsinde orduyu sevk eden komutanlar İlteriş ve Tunyukuk’tur. Sadece 684 ve 686 akınlarında İlteriş tek başına ordulara komutanlık etmiştir.
Çin tarihinde sadece bir kadın hükümdar vardır: İmparatoriçe Wu Ze-tien. Kısaca Wu diyelim. Bin bir türlü entrikayla İmparator Gao-zong’a eş olmuş, 683’te imparator ölünce fiilen idareyi ele almış, 690’da da resmen imparatoriçe olmuştu. Zalim ve gasıp bir hükümdardı. Çin’i demir yumrukla idare ediyordu.
Tam da bu yıllar Göktürkler’in yeniden bağımsızlıklarını kazandığı döneme denk gelmekteydi. Çin’in içerisinde bulunduğu bu karmaşık vaziyet, en büyük rakip olan Göktürkler’in hızlıca toparlanıp yeniden eski günlerine dönmelerini kolaylaştıracaktır.
Türk akınlarına karşı görevlendirdiği komutanlar arka arkaya bozguna uğruyordu.
İlteriş ile Tunyukuk yılın bir gününde Pekin yakınlarında görünürken bir başka gün Sarı Irmak’ı geçerek Ordos’a giriyor, orada bulunan eyaletleri yağmalıyordu.
İmparatoriçe Wu iyice bunalmıştı. Türk akınlarını püskürtsün diye görevlendirdiği komutanlardan biri 13.000 askerle Türk atlılarını takip ederek onları tamamen yok etme hevesine kapıldı. Fakat ağır bir yenilgiye uğradı. İmparatoriçe küplere bindi. Bir yandan sarayının taht odasında hırsla dolaşıyor, bir yandan da öfkeyle söyleniyordu: Bu-zu-lu, bu-zu-lu!..
1958’de Almanya’da yayımlanan eserinde (Türkçesi: Ersel Kayaoğlu – Deniz Banoğlu, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, 2006, İstanbul, Selenge Yayınları) Liu Mau-Tsai, bu-zu-lu kelimesini “mutluluğunu tadamadan ölsün” diye açıklıyor. Gülnar Kara ve Cahide Baysal ile birlikte Eski Tang tarihini yayımlayan (Çin Kaynaklarında Türkler – Eski T’ang Tarihi, 2006, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları) İsenbike Togan ise kelimeyi “bahtına erişememe” olarak açıklıyor ve “Bahtsız ol!” diye çeviriyor. Bu kargış (lanetleme) kelimesini belki de Türkçe kargış kalıbında “bahtı batasıca” diye çevirmek daha uygundur.
Çin’in Tek Kadın İmparatoru Wu Zetian Çin İşkencesinin Mucidi
Geleneksel Çin İmparatorluğunun ilk kadın hükümdarıdır Wu Zetian. Uyguladığı yöntemler ve aşırı hırsı sayesinde Çini yükseltmiş otoritesini sağlamlaştırmıştır. Hükümdarlığı boyunca uyguladığı acımasızlıklar ve oynadığı oyunlar Bugün bile hala konuşulmaktadır.
Wu Zetian, adeta her şeye sıfırdan başlayıp zirveye ulaşmıştır. Kendine rakip olarak gördüğü herkesi saf dışı bırakmak için uyguladığı işkenceler sayesinde, Çin işkencesinin mucidi olmuştur denilebilir.
Wu Zetian, 13 – 14 yaşlarında Çin Sarayı’na cariye olarak getirilmiştir. Çok zeki olması nedeniyle kafasındaki planlarını tek tek uygulamaya başlamıştır. İlk önce İmparator Gao Dzong’ yu etkisi altına almış ve ondan bir çocuğu olmuştur. İmparator ona çok ilgi duyduğu halde, İmparatorun asıl eşi olan imparatoriçeyi devreden çıkarıp İmparatorun asıl karısı olmayı istiyordu, bunun için oldukça şeytani bir plan hazırladı, bir annenin en büyük zaafın çocuğu olduğu söylenebilir, Bu tartışmasızdır ancak bu şeytani kadın için hiçbir şey iktidarından önemli değildir.
Asıl imparatoriçe olan Wing, imparatorun Wu Zetian’ dan olan çocuğunu görmek için beşik odasına girip bebeği gördükten sonra, hemen ardından içeri giren Wu Zetian kendi bebeğini elleriyle boğmuş ve ardından İmparator Gao Dzong’ un odaya girmesi ile imparatoriçe Wing’in bebeğini kıskançlık krizine girdiği  için öldürdüğünü söyleyerek, bunu ispatlamak için ise imparatoriçenin odasına, bebeğin doğum tarihinin yazılı olduğu bir heykeli bırakarak imparatoriçenin büyü yaptırdığını söylemiştir.
Bu şeytanı plan sonucunda İmparator Gao Dzong, imparatoriçe Wing’ i cezalandırması için Wu Zetian’a verir. Wu Zetian ‘da onun ellerini ve ayaklarını keserek şarap fıçısına attırmıştır.
Ardından imparatorun karısı olan Wu Zetian, ülkeyi kendi yönetmeye başlamış, rakiplerine muhaliflere inanılmaz işkence taktikleri uygulamıştır. Özellikle konuşturmaya yönelik yapılan sorgulamalar sırasında ki değişik işkence tekniklerinin kullanımı onun döneminde başlamıştır. Ayrıca mahkumların kafalarının kazıtılarak, alınlarına ve kafalarına su damlatılarak delirmelerine sebep olan efsanevi Çin işkencesinin onun döneminde çıktığı söylenmektedir. Başka bir işkence taktiği ise uyutmama taktiği olmuş, bu süreçte mahkumlar uyutulmamış uyumaya kalkıştıkları sırada, şiddet uygulanarak uyandırılmak suretiyle işkence edilmiştir.
Wu Zetian, ayrıca kocasına yaklaşmak isteyen, tüm Saray kadınlarına etmediğini bırakmamış, onları vahşice öldürtmüştür. Öldürdükleri kadınlardan arasında, kocasına yaklaştı gerekçesiyle öldürdüğü Öz kız kardeşi de bulunmaktadır.
İmparator Gao Dzong hastalığa yakalanıp ölünce, 683 yılında imparator yerine kendi oğlunu oturtmuş, ardından ülkede isyanlar çıkmış, isyanların hepsini oldukça kanlı şekilde bastırmıştır.
Artık ülkeye tek başına hakim olmasından kaynaklanan öz güven ile tang hanedanlığını sonlandırdığını, yerine Shuo hanedanlığını kurduğunu ilan ederek imparatoriçe olduğunu duyurmuştur. 690 yılında Çin’in tek kadın İmparatoru olmuştur. Ölümünün ardından Shuo hanedanlığı, 710 yılına kadar ayakta kalmıştır.
Wu Zetian, bütün hayatı, acımasız katliamları ve ihtiras ile geçmiş, İlerleyen yaşına rağmen genç erkeklerle beraber olması oldukça olay olmuştur. Wu Zetian’ nın tarihi ne kadar kanlı Geçse de kendi bebeğini ve kardeşini öldürecek kadar acımasız olsa da Çin’de büyük oranda birlik sağlanması ve Kore hakimiyetini ele geçirmesi gibi Çin tarihinde önemli işler  de yapmıştır.

Kaynak : Sayın Selim Sarısoy’un  Kişisel facebook hesabı

Etiketler: » » » » » » » »
Share
830 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ