logo

trugen jacn

ÇİN’İN SIRF TÜRKLER İÇİN ÇIKARDIĞI ” 01 NİSAN 2017 AŞIRILIK VE VE TERÖRLE SAVAŞ YASASI”


Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Çin işgal yönetiminin güdümü ve emrindeki Sözde “Uygur Özerk Bölge Parlamentosu= Avtonom Rayonluk Halk Kurultayı ” tarafından 27 Mart 2017 tarihinde oy birliği ile kabul edilen “ Dini Aşırılığı Ebediyen Yok Etme Yönetmeliği”’nin son 50.maddesinde bu yasanın 01 Nisan 2017 tarihinde resmen yürürlüğe konulacağı açıklanmıştır. İşgalcı Çin’in bu yeni Terör ve Aşırı Akımlarla Mücadele ve Yok etme Yasası 7 ana başlık ve toplam 50 maddeden oluşmaktadır. İşgalci – Sömürgeci Komünist Çin’in Doğu Türkistan’da Uygulamayacağını ilan ettiği bu yasalar ÇKP’nın Urumçi’deki tamamen etnik Çinlilerden oluşan sözde Özerk Yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine karşı dini ve etnik politikasını anlamak açısından bu yönetmenlik maddelerinin çok önemli olduğu düşünülmektedir.Ayrıca, Türkiye, bu yeni İslam dini karşıtı yasalar Suudi Arabistan başta bir çok İslam ülkesinin çok yakın dostu ve stratejik ortagğ olduğu iddia edilen Çin yönetiminin “İslam düşmanlığı” noktasında bu İslam ülkelerini ne kadar aldatmakta olduğunun ve adice kandırdığının açık ve net kanıtıdır. ÇKP.iktidarının bu yeni sözde Aşırı Akımlarla ve Terörle Savaş Yasası temel insan hakları ve evrensel hukuk adına dünyayı sarsacak bir manifesto niteliği taşımaktadır. Müslüman olan veya olmayan, ancak insanlık onuru taşıyan temel insan hakları ve demokrasi değerlerine inanan ve bu konularla ilgilenen her ferdin,har aydının,bilim adamının bilimsel araştırma yapanların ,yetkili ve yetkisiz bütün herkesin okumasını ve bu konuda bilgilenmesi özellikle tavsiye ediyoruz.

Hitler Almanyasının faşist uygulamalarını hatırlatan bu 50 maddelik sözde yeni yasanın en önemli ve can alıcı 5 maddesini aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz ;

 1. Madde-2 : Bu yasa sadece Xinjiang Uygur özerk bölgemizde (Doğu Türkistan’da) uygulanacaktır.
 2. Madde- 3 : Aşırı Dinci fikir ve düşüncelerin etkisi altında kalmak, dini içerikli vaaz ve tebliğler dinlemek, dini içerikli eylem, faaliyet ve ritüellerin vatandaşların günlük normal hayat alanına girmesi tamamen ve kesin olarak dini aşırılık çerçevesinde ele alınacaktır.
 3. Madde-4 Uygur Özerk bölgesi yönetimi bu dini aşırılıkları mutlaka engelleyecek, bu konuda eylem ve faaliyette bulunanları ele geçirerek cezalandıracaktır.Buna tevessül edenleri ezerek yok edecektir.
 4. Madde-7 : Aşırı Dinci Akımlarla mücadelede esnasında Çin Komünist Partisi yönetimi,ÇKP.’nin din politikasına kesin olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve hayat konusunda ÇKP.yönetiminin yasalarına,yönetmelik ve kurallarına kesinlikle riayet edilecek ve dinin kesin olarak Çine uyumu sağlanacaktır.İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist rejimin kanun ve nizamalarına mutlaka uyduralacaktır.   Aşırı Dini Akımlarla mücadele ve bu akımları ebedi olarak bitirme savaşında başarı gösteren ve katkı sağlayan (ihbar eden ve ispiyanculuk yapanlar ) ve bu mücadelede başarılı olan kişi ve kuruluşlar ödüllendirilecek.

Bu sözde yasanın 9. Maddesinde dini Aşırılığın tanımı 15 bölüme ayrılarak tanımılanmıştır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir ;

Aşırı Dini Akımlarla Savaş yasasının 15 Maddesinde belirtilen Aşırı Dini Akımların Tanımı ;

 1. Dinin teşvik ve reklamını yapmak, ve yaymak
 2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya teşvik ve ısrar etmek. din adamlarına maddi yardımda bulunmak.
 3. Düğün, cenaze ve miras işlerine dini karıştırmak.
 4. Kendi dini dışındaki (Gayrı dindeki) kişiler ile ilişki kurmamak ve onlarla birlikte yaşamayı reddetmek.
 5. Vatandaşları Kültürel etkinlikler ve eğlencelerden soğutmak,.Devlet tv.ları ve radyolarında yayınlanan programları ( eğlence amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve dinlemeyi reddetmek.
 6. Helal kavramını yemekten başka alanlara çekerek “Bu helal değildir “diye insanların modern hayat tarzına karışmak.
 7. Tesettür amaçlı kıyafetler( giysiler) giymek, dini simge taşıyan süs eşyası ile süslenmek, ve bunlara başkalarını de özendirmek.
 8. Erkekle için Sakal ve bıyık bırakmak.Çocuklara dini çağrıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.
 9. Dini nikah kıydırmak ve ayrılmak.
 10. Çocukları dini okullarda okutmayı sebep göstererek,onları devlet okullarından kaçırmak. Çin devletinin Eğitim sistemine muhalefet etmek.
 11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik ve nüfus kayıt cüzdan ve belgesi gibi resmi kayıt belgelerini almayı ret etmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı ret etmek.
 12. Kamu’nun ve şahısların mal ve mülkünü “Haram” olarak niteleyerek devleti ve şahısları zarara uğratmak.
 13. Aşırılıkla ilgili makale, kitap, Cd. video vb. materyalleri üretmek, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, çoğaltmak, okumak ve seyretmek.
 14. Devletin Doğum kontrolü uygulamasına müdahele etmek ( karışmak ) Engel çıkarmak.
 15. Diğer söz, ifade,hareket, eylem ve davranışlar.

Kaynak : Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Aşırılığı yok etme yönetmeliği  (55 kez)

( 新疆维吾尔自治区去极端化条例)

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
1709 Kez Görüntülendi.