logo

trugen jacn
23 Aralık 2014

İŞGALCİ ÇİN’DEN SİNSİ, ETNİK VE AYIRIMCI BİR UYGULAMA

Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’da ve Çin’de çok sinsice etnik ve ayırımcılık uygulamasına bir kez daha imza attığı, müslüman UYgurlara “Amen^duasını açıktan söylemeyi ve Helal Heram kavramını  yasaklarken, müslüman Çinlilere Helal gıda’yı serbest ve yasal hale getirdiği bildiriliyor.  Doğu Türkistan’da ve Çin’de yaşayan müslüman Çinli  vatandaşlara  Ocak/2015’ten itibaren üretilen, ithal edilen ve ihraç edilecek,  Müslümanlara özgü gıda maddelerine “Helal “ damga sı vurulmasını yasal hale getirdiği ve bu uygulama için Hui’leri tek yetkili olarak tayin ettiği   bildiriliyor.
Hoten Vilayeti’nin nuüfusunun % 98’nı oluşturan Müslüman Uygurlara Hoten İli Komünist Partisi kararı ile “AMİN” demeyi yasaklaması bölge’de ciddi şekilde sorgulanıyor ve toplumda infiale yol açıyor.
Buna karşılık Doğu Türkistan’ın Sancı Hui Özerk Vilayeti ile  Çin’in Sarı ırmak civarında yer alan nufüsun çoğunluğunu Hui’lerin(Müslüman Çinlilerin = Tunganların) oluşturduğu sözde Ningşiya Hui Özerk Bölgesinde yaşayan Müslüman Çinlilere bu yasaklar söz konusu değil. Üstelik, Onların yeni cami inşa etmeleri, ibadetlerini serbestçe yerine getirmeleri,Kuran-İ Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği Medreseler açmaları serbest.Hatta hac ibadetleri de hiçbir kısıtlamaya tabi değil.Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Hui(Çin) etnik kimliğine mensup Müslümanlar serbestçe hacca gidebiliyor.Suudi Arabistan’da Çin Büyükelçiliği ve Konsoloslukları bu Çinli hacıları hac ibadetlerini yerine getirebilmeleri noktasında her türlü tedbirleri alarak destek ve  yardımcı oluyorlar. Onlara,nakil,barınma,beslenme ve rehberlik konusunda hizmetler veriyorlar.  (1)


 Çinli Müslümanlara(Hui’lere)  ait Kız Kur’an Kursu.Huilere Dini yasaklar ve engeller yok.

Ama, büyük çoğunluğu çok yaşlı ve hastalıklı kişilerden bilinçli olarak seçilen ve oluşturulan Müslüman Uygur Hacı adayları ise,başlarına dikilmiş En Çüen Tung(Çin İstihbaratı)’nın imansız eleman ve Ajanlarının  nezaretinde mahrumiyetler,yasaklamalar ve zorluklarla ancak,  hac ibadetini yerine  getiribiliyorlar.  İşgalcı Çin Müslüman Uygurlara bu kutsal topraklarda dahi Çin işkencesini  hiç çekinmeden ve engelsizce uygulayabiliyorlar.
Çin’in resmi SİNA internet Sitesinin haberine göre,Çinli Müslümanların yaşadığı sözde Ningşiya Hui  Özerk Bölgesi yönetimi yeni bir karar almış ve 1 ocak tarihinden itibaren bölgede üretilen,ithal edilen ve ya ihraç edilmek üzere imal edilen gıda ürünlerinin ambalajlarına “Helal” damgası basılması ve etiket yapıştırılmasını zorunlu hale getiren bir yasayı kabul etmiş bulunuyor.Yasa’ya göre Çin genelindeki bütün üretim tesisleri ve işletmeler Müslümanlar için üreteceği ve ambalajlayacağı  bütün gıda ürünleri için söz konusu Komiteden izin almak ve onların kontrolünü kabul etmek zorunluluğu getiriyor.
Ayrıca,Ningşiya Hüi Özerk Bölgesi Yönetiminin atayacağı dini otoriterlerden oluşacak Helal Komitesi,bütün Çin genelindeki Helal Gıda ürünlerinin denetlenmesine de yetkili kılınıyor.
Uzmanlar,Çin’in işgalı altındaki Doğu Türkistan’da  Müslüman Uygur Türklerine “AMİN”  demeyi yasaklarken,kendi ırkından olan Müslüman Çinlilere bu konuda geniş yetkiler vermesini “ Aynı ülke’de iki farklı etnik Müslüman Halka Farklı uygulama yapıldığını” ifade ediyorlar.Ayrıca,Doğu Türkistan’da önemli Çinli Müslüman nufüsun yaşadığı (resmi rakamlara göre yaklaşık 2 milyon)dikkate alınarak tarihsel süreçte yaptıkları gibi, Çinli Müslümanlardan etnik olarak yararlanmak ve dini bakımdan Müslüman Türkleri kontrol etmek amacı taşıdığını belirtiyorlar.

Kaynak  : rfa.org.uighur/kıska Haberler/Kutlan-22.12.2014

(1)  2008 yılı Hac Mevsiminde bizzat   şahit olduklarım.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1713 Kez Görüntülendi.