logo

trugen jacn

SÖMÜRGECİ ÇİN’İN YÜK TRENİNE DEMİR YOLU YAPMAK VE GEÇİŞİ İÇİN TÜP GEÇİT İNŞA ETMEK

Başlık sizi şaşırttı, biliyorum. Ben de bu konuda geç uyandım. Yollar, köprüler, boğazın altından tüp geçişler, köprüden tren yolları… Bunların ülkemiz için yapıldığını sanıyordum, yanılmışım.

İki yıl önce, Çin’in yaptığı “İpek Yolu” tren yolu sayesinde Çin’den kalkan br yük treninin iki haftada Avrupa’ya ulaşacağını duyunca “Eyvah” dedim ve Hürriyet gazetesi yazarları Yalçın Bayer’e br mektup göndererek, “Çin’e karşı olan yakınlık avantajımızı kaybediyoruz” diye yazdım. Sayın Yalçın Bayer de , köşesinde bu mektubu yayınladı.

Denizciliği sevemedik. Ciddi gemi filosuna sahip armatörlerimiz çıkmadı. Bunda ülkemzde servet güvencesi Tanzimat Fermanı’yla ilan edildi. Ama II. Tanzmat Fermanı’nın ilanından yıllar sonra Müslüman halkın bir kısmı servetlerini ticaret ve sanayiye yatırdılar. Gayrimüslim tebaa yabancı devletlere güvendikleri için daha önce iş hayatına girdiler.

Bir kilo altını saklamak kolaydır ama bunun dörtte bir değerinde on tezgâhı olan zengin olarak göze çarpıyordu. Osmanlı Devlet’inde bu kadar çok vakıf kurulma sebebi, servetin sonraki kuşaklara aktarmak içindir.

Cumhuriyetin ilanından sonra onca tükenmişliğe rağmen her yıl ortalama 200 kilometre demiryolu yapıldı. Vagon ve lokomotif yapan fabrikalar kuruldu. Erzurum’a ulaşan bir demryolu olsaydı, Sarıkamış faciası yaşanmazdı diyebilirim.

Gelelim Çin’e. Çin, geçen yüzyılın İngiltere’si gibi. Dünya ticaretinin kilit noktalarına sesiszce yerleşiyor. Bunu donanma veya asker göndererek değl, ekonomik yardımla yapıyor. Önce ülkeler “Ekonomik yardım” adı altında borçlandırıyor, sonra borcunu tahsil etmek için limanlara el koyuyor. Bu yardımın şartlarından biris iyatırımlarda %70 Çin malı kullanmaktır. Komşu Yunanistan’ın Pire limanını şimdi Çin işletiyor. Çin, İpek Yolu veya “Bir Kuşak Bir Yol” projesiyle, ABD ve müttefkler tarafından denizden kuşatılma tehlikesini bertaraf etmek istemektedr. Rusya’dan gelebilecek engellemelere karşı tren hattını Türk cumhuryetlernden geçirmektedir. Bu yolun ilk kurbanı Uygur Türkleri olmaktadır.

Tren yolu eski ingiliz sömürgesi Hang Kong’tan başlayıp,Londra’da sona erecektir.Bu durum Çin’in ingiliz sermayesi tarafından desteklendiğini göstermektedir. Çin bu amaçla 65 ülkede 21 milyar dolarlık bir proje yürütmektedir.

Çin, Sir Lanka’yı 2010 yılında dev Hambantota Limanını inşaa etmesi için teşvik etti. Sri Llanka bu limanın inşaası için Çin’den 1,5 milyar $ borç aldı.Limanın bu kredi borcunu karyşılayabilecek trafik kapasitesi yoktu.Borç ödenemedi.Liman 99 yllığına Çin’in eline geçti.Çin’in kar getirmeyen bu limanı ileride askeri üs olarak kullanmak için yaptığı/yaptırdığı söyleniyor.

Bu hattın denize açıldığı ülkelerden birisi de Pakistan’dır.Pakistan da Çin tarafından dev bir liman yapmaya teşvik edildi.Çir,Pakistan’in Gwadar şehri üzerinden okyanusa ulaşmak için bu ülkeye çok ciddi alt yapı yatırımları yaptırdı.Pakistan,yıllık %34’e kadar varan çok ciddi gelir garantileri verdi.Sonunda Çinli OvereseansPort Holding Şirketi 013’te Gvadar limanının işletmesini 40 yıllğına satın aldı.

Gelelim Cibuti’ye ,Cibuti alt yapı projeleri için Çin’den aldıkları devlet destekli kredileri geri ödemede güçlükler yaşamaya başlayınca Çin.dünya ticaretinin yaklaşık % 20’sının geçtiği Babul Mendep boğazına yakın yurt dışındaki ilk askeri üssünü elde etmiş oldu.

Çin planlı bir şekilde ülkeleri yatırıma teşvik ediyor.Ülkelerin ödemekte zorlanacağı faiz koşulları kabul ettiriyor.Sonunda inşa ettirdiği limanlara el koyuyor.

Ekonomk zorluk çeken ülkeler paraya muhtaç. Bazı siyasetçiler ise iktidara mahkûm. İktidarlarını sürdüreblimeleri için ülkeye sürekli sıcak para girmesi gerekiyor. Bu mahkûmiyet onları Çin ile yapılan pazarlıklarda zayıf duruma düşürüyor. Bir de işin içine rüşvet girince Çin’in istekler kolayca kabul edilyor. Projenin güney kordoru Çin’i Türkmenistan İran ve Umman üzerinden Orta Doğu’ya bağlayacak kara tren ve deniz yollarını içeren hat olacak. Orta koridor ise Çin’i Kazakistan Hazar Denizi Azerbaycan Gürcstan ve Türkye üzernden Avrupa’ya bağlayacak kara ve tren yolları hatlarını içermekte.

Çin’in İpek Yolu Projesinin Türkiye Ayağı

5 Kasım 2019’da Çin’den gelen China Railway Express treni bu orta koridor hattından geçerek ülkemize ulaştı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Marmaray Edirne-Kars Yüksek Hızlı Tren hattı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrasya Tüneli gibi projeler bu hattın parçalarıdır. Türkye-Çin Karayolu Taşımacılık Anlaşması 13 Mayıs 2017 tarihinde Pekin’de imzalandı. İk ülke arasında üçüncü ülkelere/ülkelerden transit olarak gerçekleşen kara yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesini amaçlayan bu anlaşmanın vergi hükümlerini içeren 10’uncu maddesine göre kabotaj hakkından vaz geçilmiştir. Çinli firmaların mallarını taşıyan araçlardan hiç bir verg alınmayacağı karara bağlanmıştır. Bir sınır kapımızdan (liman da olabilir) giren Çn mallarını taşıyan bir kamyon bu topraklara 5 kuruş para bırakmadan öteki kapımızdan çıkabilecektr. Aynı durum trenler içinde geçerlidir. Günümüzde Çin Almanya ve Rusya’dan sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü ticaret ortağı haline gelmiş, Türkiye’nn en fazla ithalat yaptığı ülke konumuna yükselmiştir. 2018 verilerine göre Çin’e ihracatımız 2.9 milyar dolar ithalatımız ise 20.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin’e karşı dış ticaret açığımız her yıl hızla büyümektedir. Dünyada internet üzerinden satışlar hızla artmaktadır. Bu alana en büyük yatırım yapan ülkelerden biris i yine Çin’dr.

Bugün Çin’de internet üzerinden satın aldığınız br ürün en geç 1 hafta içerisinde eve teslim edilebilmektedir. Çinli Alibaba firması bu süreyi 3 güne indirmek için icddi yatırımlar yapmıştır. Gelecekte Çin dünya çapında bu süreyi 1 güne indirmeyi planlamaktadır. Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının çok büyük kısmı ulaştırma altyapısı ve enerj üzerinedir. Türkiye’de Çinli firma sayısı binin üzerine çıkmıştır. Bu firmaların %60’ı toptan ve perakende tcaret alanında faaliyet göstermektedr. Kısacası Çin’n Türkye’de üreitmi teşvik edecek hiç bir yatırımı yoktur. Buna en güzel örnek mermerdir. Dünyanın en güzel mermerler ülkemizdedir. Bu mermer yatakları vahşice işletilir. Çıkarılan mermer blok taş olarak Çin’e gönderilir. Çünkü ülkemzdeki mermer yataklarının çoğu Çinliler tarafından kiralanmıştır.

Kaynak : Parlamentohaber.com

Etiketler: » » » » » » » »
Share
415 Kez Görüntülendi.