logo

trugen jacn

ÇİNLİ SUN TZU : TÜM PLANLARIN DEĞİŞTİ !

ÇİNLİ SUN TZU : TÜM PLANLARIN DEĞİŞTİ !

Ömer ÖZKAYA

Ekonomi ortamı için en kritikn biri, İngiliz demiryollarının, özelleştirildikten sonra 30 yıl sonra yeniden devlete dönüşdür.

ABD’nin cihazlarına yönelik kısıtlamaları ise gündemde tutulmakta ve içerik satın alınabilir. Bu ABD’nin cihazlara yönelik uygulamalarda “acil gündem” olarak görülmektedir.

Bunun yanında geleceğin para borsası Binance İtalya’da da resmi’e dair bir başka gelecek tahmindi.

Enflasyon olgusunun bu bağlamda küreseldir.

İngiliz demiryollarının revizyondan geçirilmiş 30 yıl sonra tekrar devlete alınmadan analizler yapılır. Tarihsel hedefinden önce önemlidir:

1980’lerden kadar ABD’nin tüm kapsamı için kapsamlı kullanımları kullanım amaçlı, ekonomiden alınması kontrol kontrollü teoriler, analizler ve raporlarına boca edildi.

Devletin ekonomiden çıkmasıki telkin ve ısrarların, devlet anlayışını ve tüm fonksiyonlarının işleyişili olduğu düşünülür. Batı ile Doğu’da, genel olarak benimsenen gidişattan sonra eğitimden sonra nasıl olunur.

Türkiye’de özel olarak yetiştirilmiş ve gelişmiş bir şekilde elde edilen sırayıtipler, özel seçmeli seçimtinde, eğitiminda ve vizyonunda bir yönetim sergileyemediği konusunda eğitilmiş ve görülmektedir (ABD ve Avrupa sanayileri dışında).

Batı ve Doğu arasındaki hipotetik ideolojik rekabetin bitişi ile devletler oyunundan şirketler oyununa geçilerek devletin ve devlet politikalarının içerik ve fonksiyon yitimiyle sonuçlanan bir süreç yaşanmıştır.

Bu süreçte özelleştirilmiş sektörler ve şirketlerde verimlilik, performans ve toplam kalite bir üst levele çıkartılamamış ve devletler de fonksiyon ve içerik yitimleri nedeniyle gerekli regülasyon ve vizyon düzenlemelerini yapamamışlardır.

Dolayısıyla hipotetik ideolojik rekabette devlet planlama teşkilatı gibi stratejik bürokratik birimler, ulusal ve uluslararası tüm veriler ve ilişkili devletlerdeki planları da göz önüne alarak uygulanabilirliği düşük de olsa devlet ağırlığına, ciddiyetine ve devletin bölgesel ve küresel pozisyonuna göre vizyonu olan ve tarihsel statüyü de esas alan bileşik ve çok boyutlu gelişme ve kalkınma stratejileri üretebilmişlerdir.

Doğal olarak şirketlerin bu boyutlarda devlet vizyonunu da içeren fonksiyonel organlara dönüşmesi olanaksızdı ve bu olanaksızlık önemli oranda “deneysel” olarak görülmüştür.

İşin daha ilginç yanı ise Doğu bloğundaki ekonomik, sosyal ve siyasal çözülmenin doğal bir sonucu olan özelleştirme politikaları, Batı ülkelerinde de eş zamanlı olarak başlamış ve Komünizme yönelik bir önlem olarak Batılı ülkelerin ekonomi çarklarında tuttukları stratejik kuruluşlar da özelleştirilmiştir.

Bir hipotetik Komünist ülke SSCB’nin çözülmesi ile birlikte çözülen Batı ekonomik ve siyasal vizyonu, bir başka hipotetik Komünist ülke Çin’in kazandığı ekstra yeteneklerin zorlaması ile bütüncül devlet ya da komple devlet kavramı bağlamında özelleştirmeler ile kaybettikleri uzuvlarına, fonksiyonlarına, vizyonlarına ve tekrar gerçek anlamda devlet olgusuna ve gücüne kamulaştırmalarla kavuşma eşiğine gelmişlerdir.

Askeri Deha Sun Tzu'dan Hayatınıza Rehberlik Edebilecek Özlü Sözler |  ListeList.com

ABD gibi bir devin ve bu dev ülkeye yayılmış devlet dışı muazzam “hür teşebbüs” girişkenliğinin ve gözü karalığının Avrupa’ya ve ABD’nin bileşenlerine aynı oranda ve özgünlükte transfer edilemeyeceği de görülmüştür.

ABD”ye ekonomik olarak benzemek, devlet, şirket ve birey bazında Avrupa için olanaksızdır. AB bu olanaksızlığı olanaklı kılmak için tasarlanmıştır. Fakat istenilen ekonomik ve endüstriyel vizyonu uygulamaya alamamıştır.

Oysa Çin ve ABD hem büyüklük ve hem de devletin fonksiyonları bağlamında birçok açık benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla küresel hegemonya denklemi ve ekseni bu iki ülke düzleminde cereyan edecektir.

Özelleştirilen İngiliz demiryollarının tekrar kamulaşmış olması gibi tek örnek üzerinden böyle bir çıkarım ekstrem olarak görülebilir, fakat özelleştirilen bir çok dev şirketin ve kurumun kâr maksimizasyonu ve teknolojik gelişmeleri takip ve uygulama bağlamında yapay zeka deneylerinin tüm hiyerarşilerini ve iş süreçlerini tahrip etmesine neden olduklarını ve kendilerini toparlayamadıklarını da resmi raporlarda görmek mümkündür.

Dolayısıyla Batı, geleneksel devlet yapısı ile küresel hegemonyayı kurmak üzere olan küresel dev Çin ile başa çıkmak için komple ama Komünist olmayan bir devlet yapısına dönmek zorunluluğunu yaşamaktadır.

Çin’in devlet çekirdekli dev ekonomik ve siyasal operasyonlarına özelleştirmelerle birçok uzvunu ve fonksiyonunu kaybetmiş devletler olarak karşı koymanın olanaksız olduğu analiz edildikten sonra devletin tekrar ekonomiye ve terk ettiği alanlara dönmesi kaçınılmazdır.

Çin’in olağanüstü güçlü kamu iktisadi teşebbüsleri ile Batı’nın sade şirketleri arasındaki rekabetin Çin lehine bitmesi üzerine Batı’da yaşanacak olan komple fakat Komünist olmayan devlete dönüş süreci, hızlı olacaktır. Şüphesiz bu sürecin de aşırı James Bond vâri geçeceğini belirtmek de gereklidir.

Bu bağlamda tüm planlar değişmiştir Zira Batı’nın özelleştirmelerle özel sektöre bıraktığı -stratejik olsun olmasın- branşlarda, Çin, Batı’da devletsizleşen alanlarda üstünlük kurmuştur. Bu üstünlük Batı’nın Çin’e teslim olması ile noktalanacakken birden ABD’nin Çin’i dengeleme, denetleme ve seçili alanlarda onu geçme vizyonu ile yeni bir start noktası bulmuştur.

Bu bağlamda başta enerji olmak üzere tüm medya mecraları, tüm finansal ürünler ve finansal mekanizmalar (bankalar, borsalar, kripto para borsaları, hedge fonlar vb), tüm telekomünikasyon operasyonları ve bileşenleri, kripto para kullanımı ve piyasaları, tüm sağlık sektörleri, tüm farmakoloji endüstrisi ve bileşenleri, tüm içerik ve veri platformları, tüm emtia ve tarım kalemleri ve bileşenleri, tüm dinsel ve etnik aktörlerle savunma sanayi ve bileşenleri ve sonuç olarak siyasal tablodaki tüm aktörler, yeni süreçte yeniden dizayn edilecektir. Denklem, devletlere karşı devletler, şirketlere karşı şirketler, kültürlere  karşı kültürler, dinlere karşı dinler, mezheplere karşı mezhepler gibi uzayıp giden bir liste oluşturulacaktır.

ABD’nin uzun süredir Çin ve bileşenlerine karşı izlediği strateji, ana hatlarıyla ve detaylarıyla ortaya çıkmaktadır. Böyle bir küresel ekonomik, siyasal ve artık askerî tablo karşısında siyasal içerik, siyasal disiplin, sosyo-siyasal kültür ve teo-siyasal stratejiler de kökten değişiklik arz edecektir.

Rusya ile Çin’in oluşturacağı bir federasyon veya karşılıklılığı iyi dokunmuş siyasal, ekonomik ve askerî pakt endişesi henüz aşılmamış olmakla beraber Batı’daki muhalif Navalny gibi  muhalif stoku ve tarihsel olarak Çin’in arzettiği askerî, siyasal ve kültürel dominantlık durumundaki stratejileri, bunun güncel uygulamaları, Batı’nın özellikle üzerinde durduğu Doğu Türkistan’daki onaylanamaz olaylar Çin için ciddi handikaplar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bütün bunların yanısıra ve özellikle insan hak ve özgürlükleri bağlamında yeni bir küresel siyasal iklimin ve kültürün oluşması yönünde Batı’da gelişen eğilim, demokrasi bazlı bir birliktelik olgusundan uzak büyük siyasal yapılar için ağırlıklı bir tehdit olabilecektir.

Haziran ayında Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesi, geçmişte üzerinde konsensüs sağlanan ve sadece Batı içi dizayn kısmı kalan planların iptal edilerek, tam saha prese geçildiğini, Çin’le tüm müzakerelerin ve rekabetlerin yeni başlıklar altında yeniden başlayacağını göstermektedir.

İngiltere ve ABD’nin liderliğinde yeni bir Batı, yeni bir Çatı ve yeni bir küresel Mekanizma kurulması çalışmaları, paradigma oluşumunu önemli oranda tamamlamış görünmektedir.

Güney Afrika bu yeni süreçte ilk etabın başlangıç noktasıdır. Rekabet olağanüstü olduğu gibi seçilen sosyo-siyasal popülasyon, coğrafya ve Mandela bağlamında oluşan uluslararası ve Afrikasal siyasal statü ve tablo ile Batı’nın Güney Afrika’daki bileşik yapısı, yoksulluğun etnik, kültürel ve siyasal bileşiminin kullanımı ve Çin’in küresel siyasal duruşunun test edilmesi gibi yüzlerce paradigmanın tüm tarafların ve tüm siyasal, etnik, dinsel, kültürel ve ekonomik kriterlerin eş zamanlı sınavı ilerleyen süreçleri belirleyecektir.

Aynı bağlamda Lübnan da Güney Afrika ile örtüşen tüm parametrelere sahiptir. Lübnan’ın jeopolitiği tüm Arap dünyasının ve bileşenlerinin bölgesel ve küresel vizyonunu değiştirecek tarihsel derinliğe, ilişki çeşitliliğine sahiptir.

Suriye’nin de bu parantezde esaslı bir konaklama olduğunu anımsatmak zorunludur. Suriye, yaşam ve Güney Afrika’nın günlük tahmini kesitler, sıranın benzer resimlere ait resimler gibi.

KAYNAK : turkish.aawsat.com/home/article/3087831/%C3%B6mer-%C3%B6zkaya/t%C3%BCm-planlar-de%C4%9Fi%C5%9Fti-sun-tzu

Share
258 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ