logo

trugen jacn

ÇİNLİ GENERAL : ” BİR SAVAŞÇI OLARAK TUTKUM, TÜRKLERİN ETİ İLE AÇLIĞIMI GİDERMEKTİR! “

The strangest Singular of world history

Hamit GÖKTÜRK (UYHAM)

ÇKP işgal yönetiminin Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik soykırım cinayetlerinin fikir babası, Çin’in Karanlık ,acımasız, Vahşi, başkalarına hayat hakkı tanımayan ve onların yok edilmesi gerektiği düşüncesinin mimari Kung Zi(Konfüçyüs) olmuştur . Çin’in bu sözde düşünürü Kung Zi görününüşünde güdük ve sevimli görünen ancak, söylediği acımasız sözleri ile dünyanın en vahşi hayvanı sayılan Çin Pandası karakterini taşımaktadır.

KONFÜÇYÜS ENSTTİTÜLERİNİN TÜRK DÜNYASINDA YAYILMASI - Kırım'ın Sesi Gazetesi

Bu karanlık fikirlerin lanetli Mimari ” Bir Milleti Yok Etmek İçin Önce Onun Dilini Yok Et ! ” demiştir.

Kanlı ve acımasız Çin Faşizmi ile Han Nazizmini ilk benimseyenlerden ve öncelikleri uygulayıcısı olanlarının başında Kung Zi ile aynı çağda yaşadığı tahmin edilen (M.Ö.3.yl.) yaşamış Çinli general Yui Fei gelmektedir.

Çinli General Yui Fei bir şiirinde şu satırları yazmıştır. ;

“Bir savaşçı olarak tutkum, Türklerin eti ile açlığımı tatmin etmektir.”

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi

MÖ.221’de Çin’i birleştiren ve Çin seddini de yapan ilk imparator Qin Shi Huangdi, ise kendisinden önceki devirde yazılan tüm kitapları toplamış ve yakarak yok etmiştir. Tarihteki en büyük ve en acımasız kitap ve kültür Soykırımcısı olarak kayıtlara geçmiştir.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

12.yüzyıl’da yaşamış ve Çin’e hükmeden Song sülalesinin bir diğer Generali Yu ise yazdığı şiirdeki şu satırlar çarpıcı ve dikkat çekicidir ;
” Hasretle -İştahla yeriz esir Türklerin etini ,
Kahkahlar atarak içeriz Hun’un kanını ”

Şimdiki CKP Diktatörlüğünün mültimilyarder dolar zengin Lideri Şi Jingping ise geçtiğimiz Kasım ayında ABD’lı Gazeteci ve The Washington Post’un Pekin Temsilcisi Austin Ramzy’nın ele geçirerek ifşa ettiği ÇKP Üst Yönetiminin gizli Uygur Soykırım Belgelerindeki bir konuşmasında şu sözleri talimat olarak sarfetmiştir ; Onlara(Türklere ) Acımayın. Onları yok edin ! “

Çin’i hakim olan tüm yöreticiler, imparatorluk (1911’e kadar), İster Cumhuriyet (1911-1949) ve şimdiki Çin Komünist Partisi iktidarı Çin’in gelişmesi ve refah toplumu olarak yükselmesi için önlerinde en büyük ülkü ortak hedef olarak TÜRKLERİN YOK EDİLMESİ fikri temelinde şekillenmiştir.

Çin yönetimlerinin tamamında ve onun ırkçı ve Han şövenizmi esasına göre idare ve yönlendirilen Çin ulusunun toplumsal bilincinde Sevgi, Kardeşlik,Paylaşmak ve Barış İçinde birlikte Yaşamak gibi insani kavramlar bulunmamaktadır.

Fotoğraf açıklaması yok.

ÇKP’nin Çin Halk Kurtuluş Ordusu adını verdiği,uygulamalarında ise kendi halkını acımasızca öldüren ÇKP’in bu Kızıl Ordusu Tienenmin Meydanında özgürlük isteyen evrensel insani değerleri talep eden binlerce Çinli genci tank paletleri altında acımasızca ezerek katletmiştir.

ÇKP’in bu dünya’yi tehdit ederek korku salan ve kendi halkı için dahi tehlikeli olan emperyalısit emellerinin farkına ilk varanlar da yine Çinli aydınlar olmuştur.

Bu Çinli Aydınlar Çin’in tarihte olduğu gibi kendi bölgelirende doğal sınırlarına sahip kılınarak parçalara ayrılmasını ve Çin’in özgürleştirilmesi ile ancak. bu tehdit ve tehlikeden dünyanın kurtulabileceğini açıklamışlardır.

Bütün bu nedenlerle Çin’in işgal ederek birer sömürge haline getirdiği Doğu Türkistan,Tibet,Güney Moğolistan,Mançurya ve diğer Çinli olmayan ulusların yaşadığı ve onların ana vatanı bölgeler özgür ve bağımsız olmalı ve Milli devletlerini kurmalıdırlar.

Bütün bu saydığımız nedenlerden dolayı günümüzdeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) Diktatör yönetimi bölge ve dünya barışı için büyük bir tehdittir. KIT’A ÇİNİ ÖZGÜRLEŞTİRİLMELİDİR

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1202 Kez Görüntülendi.