logo

trugen jacn

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DA UYGULADIĞI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ TAM BİR SOYKIRIMDIR !

Doğu Türkistan'daki Çin zulmü

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(UYHAM)

Güney Afrikalı The Daily Sun gazetesinde Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı insan hakları ihlallerinin soykırım tanımına uygun olup olmadığı konusunda bir makale yayınlandı.

Makalede öncelikle Çin’in Doğu Türkistanlı Uygur ve Kazak Türklerini zorla tuttuğu kampları yeniden eğitim, meslek edindirme tarzında adlandırdığı dile getiriliyor.

Çin haricindeki gazetecilerin, bilimadamlarının ve insan hakkı savunucularınım ise Çin’in politikalarını zulüm olarak nitelelediği ifade edilmiş.

Soykırım nedir

Soykırım teriminin ilk defa 1944 yılında Avukat Rafael Lemkin tarafından Nazi Almanya’sının Yahudilere, Çingenelere ve diğer Aryan olmayanlara karşı uyguladığı toplu imha faaliyetlerine karşılık kullanıldığı belirtiliyor.

Bu kullanımdan 4 sene sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması sözleşmesi kabul ediliyor ve Çin bu sözleşmeyi 1983 yılında imzalıyor.

Birleşmiş Milletler’göre soykırım şu şekilde tanımlanıyor: “… dini, etnik, ulusal veya ırki bir grubun tamamını ya da bir kısmını yok etme niyetiyle işlenen fiiller…”

Soykırım tanımının fiziki hareketler haricinde kültür mirasına saldırı da kapsayıp kapsamadığı bir tartışma konusu olmakla birlikte terimi ilk ortaya atan Lemkin’e göre ahlaki, dini ve kültür hayatının silinmesine karşı işlenen fiiller de soykırım tanımının kapsamı dahilinde olduğu makalede belirtiliyor.

Çin Uygur Türklerine soykırım uyguluyor

Makalede Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı anadilin yasaklanması ve okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar Çinçenin zorunlu kılınması, Uygur Türkü kızların Çinli erkeklerle evlendirilmesi, yaklaşık bir milyon Uygur ve Kazak Türkünün kamplarda zorla tutulması, yarım milyon Uygur ve Kazak Türkü çocuğun ebeveynlerinden ayrılarak yatılı okullarda okutulması gibi politikaların Uygur Türk kültürünün tamamen silinmesine yönelik fiiller olduğu bunun da kültür soykırımı anlamına geldiği dile getiriliyor.

Kaynak : (https://www.thesundaily.my/world/can-china-s-treatment-of-the-uyghurs-be-considered-as-genocide-XI1846808, 02/01/2020 Türkçesi : millidüşünce.com)

Etiketler: » » » » » » » »
Share
631 Kez Görüntülendi.