logo

trugen jacn

ÇİN, İŞGALİ ALTINDAKİ DOĞU TÜRKİSTAN’DA ETNİK SOYKIRIMI MUTLAKA DURDURMALIDIR !

Fotoğraf açıklaması yok.

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

Çin işgal yönetimi 26 Ekim 2019’da Doğu Türkistan’da yeni bir tutuklama kampanyası başlattı . Bu kampanya Çin işgal güçlerinin son yıllardaki “Sert Darbe Vurma” adı ile ÇKP terörü içerikli kampanyanın 3.turu olmaktadır.  Önceki iki kampanya, Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’den başladı ve oradan Uygur ana vatanının yanı Doğu Türkistan’in tüm genelinde uygulanamaya başlandı.  Fakat bu 3. tur Çin devlet terörü kampanyası özellikle Uygurların ezici çoğunlukta yaşadıkları Aksu,Kaşgar,Yarkent ve Hoten’in ye aldığı güney bölgelerinden başlatıldı. Çin yönetimi bu son tutuklama kampanyasında en az 3 milyon Müslüman Uygur’u daha tutuklamayı planladığı hedeflediği tahmin ediliyor.

Uygur Torchlight Grubu, 20 Ocak 2019’de, Çin hükümetinin Nazi tarzı toplama kamplarında bir milyondan fazla Uygur’u Çin tipi Toplama Kamplarına hasettiğini içeren bir rapor hazırladı. 25 Ocak 2019’da yayınlanan bir Guardian raporu, şöyle dedi: [2]:

 Kamplardaki son durum hakkında son raporu yazan bir İnsan Hakları İzleme Örgütü’nun Hong Kong Bölgesel Direktörü Maya Wang,  RFA’nın gösterdiği rakamların güvenilir olduğunu, ancak Sincan’daki artan baskı seviyelerinin güvenilir rakamların tespit edilmesinin imkansız olduğunu ifade ettiğini söyledi. Wang, yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Xinjiang’daki bu merkezlerde hapiste tutulan toplam insan sayısının tahminlerinin üzerinde yanı 800 bin – bir milyon aralığında olabileceğini belirtti. Ayrıca, bu kampların “ Hapiste tutulan insanlara sürekli eklenen fakat tutukluların bir türlü bu kamplardan çıkmadığı bir kara delik olduğunu özellikle belirtiyor.

Uygurların ÇKP tarafından tutuklanmasından bu yana kampların sayısı arttırılmıştır. Ancak batı muhabirleri ve bazı batılı hükümet yetkililerinin  raporları ile konuşmalar ve devlet belgelerinde “ bir milyondan fazla Uygur ve diğer Türk müslümanları gözaltına alındı ” gibi ifadeler kullanıyorlar . Görünüşe göre bu sayı çok eski. Yurtdışında yaşayan bazı Uygur Araştırmacı ve bilginlerinin tahminlerine göre, şu ana kadar gözaltına alınan Uygurların gerçek sayısı 5 milyonu geçiyor. Uygur Araştırmacılar bu bilgileri “Doğrudan kendi vatanımızdan edindiklerimizin sonucuna dayanarak bu sonuca vardıklarını” belirtiyorlar.

Çin hükümeti şu ana kadar Uygurları şu 4 kategoriye göre tutuklamaktadır ;

1) “Kişisel Veri Toplama Formu” kullanılarak Uygurlar’dan zorla elde edilen bilgilere dayanarak [3]

2) Zorla elde edilen DNA ve diğer biyolojik veriler

3) Başkent Urumçi’de yaşayanların dışında bu kentte ikamet edenler

Başka kentlerde oturanlar “Hu kou” (ikamet kayıt kartı) bulunan insanlar

4) Hükümet tarafından “güçlü ulusal hislere sahip oldukları ve Uygur dili ve edebiyatına vakıf ve içeriğine sahip” olarak sınıflandırılmış Uygur dil ders kitaplarını hazırlayan, okuyan veya başkalarına okutan insanlar

Kişisel Veri Toplama Formu:  Hükümet, 2015 yılında Çin’deki Uygur nüfusunun toplam sayısının 11,3 milyon olduğunu ve bir Uygur ailesinin ortalama büyüklüğünün aile başına 4,01 kişi olduğunu bildirmiştir [4].

 Bir “Arama Tablosunda” listelenen bir veya daha fazla kriteri karşılayan tüm Uygurları tutukladılar:

(1) 15 – 55 yaş arası

(2) Uygur etnik kökenine ait bilgi ve söylemeleri öne çıkaranalar

(3) işsizler

(4) pasaportlu olanlar

(5) İbadetlerini sürekli yapanlar ve her gün dua edenler

(6) Dini bilgiye sahip olanlar

(7) ÇKP tarafından belirlenen 26 ülkeden birinde daha önce bulunanlar

(8) Her hangi bir sebeple daha önce yurt dışında bulunanlar

(9) Çocuklarının kaydını devlet okullarından alanlar

(10) Otomobil sahibi olanlar

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Uygur ailelerinin hemen tamamında yukarıdaki 10 koşuldan birini karşılayan en az bir kişi vardır. Her Uygur ailesi başına % 1,5 kişinin tutuklandığını varsayarsak, 4,238,100 Uygur’un Çin’in Toplama Kamplarında tutuklu olduğu kolayca anlaşılabilecektir.

Eğer beher  Aile başına 2 aile üyesinin kamplara kapatıldığını varsayarsak nitelikli üye olduğunu varsayarsak, bu durumda toplamda 5.650.800 Uygur Müslümanın tutuklu olduğu anlaşılır.

 Nitekim, Uygur bölgesinde yaşayan bir Uygur 15 Mart 2017 tarihinde bir Çinli polis bilgisayarının ekran görüntüsünü tweetledi [5] ve “özel bir insan kategorisinde” (特殊 群) 4.476 milyon insanın kamplarda tutuklu olduğunu ve bunlardan en az 4.46 milyon kişinin Uygur olduğunu ortaya koydu. Aynı kaynak, bu insanların hepsinin kesinlikle toplama kamplarında tutulduğunu de belirtti.

DNA ve diğer biyolojik veriler:  Bu konuda Ref. [6]. Geçenlerde Çin hükümetinin Uygur halkına “dolaylı ceza kuralı” (株连 制) adlı eski bir Çin ceza kuralını uygulamaya karar verdiğini öğrendik. Bu kural uyarınca, eğer bir kişi ÇKP tarafından sorunlu olduğundan şüpheleniliyorsa, ailesinin bütün genişletilmiş üyeleri de ÇKP’nin hepsini toplama kamplarına veya hapishanelere sokması için sorunlu olduğundan şüphelenilecektir. ÇKP’nin bu amaçla Uygurların DNA verilerini kullanacağına ve mevcut Uygur mağdurlarının tüm akrabalarını tespit edebileceğine inanıyoruz.

Başkent Urumçi’de sürekli oturma izni olmayanlar : 2017 yılından önce bu kentte on binlerce daimi oturma izni olmayan Uygur aileler yaşamaktaydı. ÇKP yönetimi onları çok kısa bir süre içinde Urumçi’den kovarak uzaklaştırdı.  Başlangıçta geri gönderilen bu Uygurların geldikleri yere geri döndükleri düşünülmüştü. Ancak son zamanlarda hepsinin toplama kamplarına ve hapishanelere gönderildiğini öğrendik.Bunların hiç birisi asla memleketlerine dönemediler.

Bazı Uygur ders kitaplarıyla ilgili Tutuklanan Uygurlar:  ÇKP, Uygur elitlerinin birçoğunu içlerinde Şair,yazar,bilim adamı ve eğitimcilerin bulunduğu yüzlerce Uygur aydınlarını tutukladı ve kamplara hapsetti. Bunların tutuklanma gerekçesi olarak Uygur tarih ve edebiyatını yansıtan eserler ve bazı Uygur ders kitaplarını yazdıkları veya yazanlara nezaret ettikleri için hapsedildiklerini belirtiyorlar. Çin yönetimine göre bunlar “etkili Uygurlar” oldukları için tutuklandılar. [7]. Bu tutuklamaların kapsamını şimdi daha da genişletmeye karar verdiler, böylece hiç bir suçlunun “gözden kaçırılmaması ” amaçlanıyordu.  Hedefler okul yetkilileri, öğretmenler ve bu “sorunlu ders kitapları” ile ilgisi olan öğrencilerdir. Tutuklanacaklara ilaveten 3 milyon + X milyon Uygurun çoğunun bu kategoride kapsamında toplama kamplarına kapatılması düşünülüyor.

ÇKP yönetimi son bir buçuk yıldan beri , toplama kampında tutulanların bir kısmını Doğu Türkistan’daki bir çok hapishanelere ve komşu eyaletlerdeki fabrikalara naklettiler. Ayrıca bu tutukluların bir kısmını de Merkezi Çin’deki gizli hapishanelere taşıyarak Uygur bölgesindeki Toplama kampları ile Hapishaneleri boşaltarak bu yeni 3 artı milyon tutukluya yer açtı.  Doğu Türkistan’da yüzlerce kafalarına siyah torbalar geçirilmiş ve el ayakları zincirlenmiş gözü kapalı Uygur “mahkum”ları gösteren görüntüler YouTube’da yer almıştır. Aslında bu videoda görüntülenen tutuklu Uygurların ÇKP Yönetiminin canlı insan organı satışları için seçilen ve Çin’in merkezi illerine taşınan toplama kampı tutukluları olduğuna inanıyoruz [8]. Videoda görüntülenen erkeklerin tamamının genç,sağlıklı ve güçlü erkek olması bu görüşümüzü doğrulamaktadır.  ÇKP’nin tüm eski nesil Nesil tüm Uygurları tutuklayarak Hapishanelerde, toplama kamplarında ve köle-işçi fabrikalarında öldürmeye karar verdiğine inanıyoruz. Son iki nesil genç Uygurların merkezi Çin’e çeşitli gerekçeler öne sürerek taşınmasının esas amacının bu olduğunu güçlü kanıtlarla tahmin edebiliyoruz. Çin yönetimi merkezi Çiin’e naklettikleri bu genç Uygur tutuklulara  etnik Han kimlikleri vererek, ebeveynlerini görmelerine ya da bir daha Doğu Türkistan’a dönmelerine izin vermemek suretiyle milyonlaarca etnik Han Çinlisinin yaşadığı bu yoğun ortamda onların zamanla eriyerek yok olmasını hedeflemektedir. Bundan sonraki çalışma ve araştırmalarımızda bu konu hakkında daha fazla duracağız ve bu konu hakkında daha fazla bilgi sağlamaya gayret göstereceğiz.

Tarih gerçekten de kendisini tekrar ediyor.Çin yönetimi “Tarih tekerrürden ibarettir” deyimini günümüzde Doğu Türkistan’da gerçekleştiriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplu Soykırımlarında Yahudilerin başına gelenlerin aynısını ÇKP yönetimi Uygurlara uyguluyor. Şimdiye kadar dünya ülkeleri ile uluslar arası toplum Uygur soykırımına ait açık ve net bilgiler, tüm işaretler, ifşaat ve açıklamalar , birinci kaynakların şahitlikleri ile doğrudan ispatlar ile bu konudaki tüm uyarılara rağmen,bu Uygur soykırımını görmemezlikten gelmiştir.

İnsanlık alemine ve vicdan sahisi uluslar arası topluma seslenmek istiyoruz ; Lütfen Çin’in Uygurları toptan soykırım yaparak bu konudaki “Nihai Çözümlerini” tam olarak uygulamalarının önüne engel olunuz !

Doğu Türkistan’da yüzyıllardır yaşayan Uygurların,Kazakların ve diğer azınlık olarak tanımlanan Müslüman Halkların öldürülerek toptan yok edilmemesi için sesinizi yükseltin ve biz Uygurların öldürülmemize için bize yardım ediniz !

Çin Toplama Kampları resimleri ile ilgili görsel sonucu

Referanslar:

[1] Çin: Nazi Stili toplama kamplarında tutulan 1 milyon Uyguru serbest bıraktı

[2] Çin ‘yeniden eğitim kamplarında en az 120.000 Uygur’u tutuyor’

[3] Kişisel veri toplama formu

[4] “The Uygurlar” bir aylık dergi, sayı- Eylül-Ekim, Sayfa 65

[5]  https://twitter.com/0xFCC/status/1142858204713377794

[6] Çin: Bütün Uygur Nüfusundan DNA Toplama uygulamasını durdurmalı

[7]  Çin: Binlerce Uygur Esiri Çin’e naklediyor.

[8] Vizyon Çin’de gözü kapalı ve zincirlenmiş mahkumların ortaya çıkması

Kaynak : http://blog.freedomsherald.org/?p=2690&fbclid( Torklicht Uygur Grubu )

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
590 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ