logo

trugen jacn

İSLAM DÜNYASI DA TÜRK DÜNYASI DA DOĞU TÜRKİSTAN’A KÖR VE SAĞIR

Ahmet Doğan İlbey resimleri ile ilgili görsel sonucu


Ahmet Doğan İLBEY

İslâm dünyâsı da Türk dünyâsı da Doğu Türkistan’a  kör ve  sağır
Ey İslâm dünyâsı! Doğu Türkistanlılar katlediliyor, nüfus yapısı değiştiriliyor, haberiniz yok mu?

Zulme karşı duran “İslâm dünyâsı” var mı gerçekten? “İslâmdünyâsı” ne kadar geçersiz bir isim bugün.

Birbirini etini yiyen zavallı Müslüman devletler!

Millî şuurdan mahrum, aidiyetsiz, vatansız zavallı  İslâmcılar!
2009’da Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Müslüman Uygur Türkleri
katledildiğinde Türkiye de dâhil İslâm dünyâsından resmî bir itiraz çıkmamıştı.
İslâm devletleri kâfir Çin’i ticarî müttefik olarak görmeleri ve Çin’in sözde
Filistin’in bağımsızlığı yönündeki ikiyüzlü politikasına çıkar amaçlı yaklaşarak Doğu Türkistanlıları görmezden gelip sağır kaldılar…
Türklerin ahı sizi tutacak zavallı Arap devletleri!
Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, İran, Suriye ve Körfez Arap devletlerinin hâfızalarında Doğu Türkistan Müslümanları diye bir varlık yok. Onlar için “yaşasın, saltanatlı ve petro-dolarlı iktidar!”
Bu saydığım sözde devletlere (devlet kelimesinin asli mânasıyla uzaktan
yakından bir alâkası yok bu bedevîlerin) zevk, şaşaa ve konfor peşinde koşan Arap devletlerine aslî mânasıyla devlet demek züldür, Müslüman kelimesine Müslümanların katledilmesi, soykırıma uğraması karşısında kılını kıpırdatmıyorlar. Bosna soykırımında da böyle yapmışlardı.
Batılılar, yâni Haçlılar bin küsur yıldır Türk adından nefret ederler. Umurlarında değil mazlum Uygur Türkleri. İnsan bile saymazlar.

Çin büyük müşteridir…
Birleşmiş milletler denilen sözde savunmacı topluluğa sorulduğunda üç
maymunu oynuyor: “Duymadım, görmedim, haberim yok.”
Ortadoğu Arap devletleri lânetli muktedirler güruhudur…

Resûller Resûlü  Hazret-i Peygamber Efendimiz’in “Veda Hutbesi” ne riayet etmeyen, dolayısıyla Efendimiz’in (s.a.v.) şefaatine mazhar olamayacaktır.

Bütün Arap  devletlerinin erkânı, uleması, üdebası… Belden aşağı zevk peşinde, haz ve konfor içinde yüzen Arap muktedirlerinin Doğu Türkistan hakkında Çin kâfirine karşı tek cümleleri yoktur.

Osmanlı Türklerinin ahı gibi Doğu Türkistan Türklerinin ahı da sizi tutacak zavallı Arap devletleri!
Mazlum ve mazrur Uygur Türklerine kim sahip  çıkacak?
Çin kâfirinin, ucuz iş gücünden yararlanmak için asimilasyon politikalarına kanlı bir şekilde devam etmesi İslâm devletlerinin yüreklerine dokunmuyor.

Çin  askerleri tarafından Uygur Türklerinin katledilmesine duyarsız İslâm
devletlerinin tavrı utanç vericidir…

Çin vahşetine dair bir tek sözleri olmadı hiçbir zaman.

Zavallı İslâm devletleri!.. Çoğu sarı kâtil Amerikan peykidir…
Doğu Türkistan’da yapılan soykırıma ses çıkartmayan başta Suudi Arabistan, Irak, İran, Mısır, Pakistan, Afganistan ve diğerleri olmak üzere bu zavallı devletlere İslâm birliği denilebilir mi?
Doğu Türkistanlılar katlediliyor sağır mısınız?
Sanıyorum 2014 yılı Ramazan ayında orucun yasaklanmasıyla binlerce Uygur Türklerinin tel’in yürüyüşü yapmasının ardından birçok Uygur Türk’ü katledilmişti ve binlercesi de yaralanıp tutuklanmıştı.

Sözde Müslüman olan Arap devlet muktedirleri bırakın bir “vay!” demeyi, o yaz Çin ve Amerikan  mamulü klimalar altında sözde oruç tuttular, serin(!) “coca cola”larla iftar ettiler…

Orda uzakta Doğu Türkistan’da Müslümanlar varmış yokmuş,
katlediliyormuş ilgi duymadılar, kulak asmadılar, umurlarında bile olmadı…
Allah’ın da bir hesabı var. Elbet bir gün kendilerinin de başına gelecek.

Çin ve  Amerikan emperyalizmi bir gün petro-dolarla beslenen Suudi Arabistan’ı ve diğerlerini böyle bir soykırıma tâbi tutarsa diye düşünmek ne kadar acı!

Doğu Türkistan’a sağır olmak Türklüğün kara  lekesidir
Zavallı ve âciz, fikirsiz ve şuursuz İslâm dünyâsı gibi Türk dünyâsı da aynı
atalet içinde…

Uygur Türk kardeşlerini sıra sıra idam eden, yutmaya çalışan Çin’e karşı ses çıkarmayışları kahredici bir vaziyet…

Çin’in artan askerî ve ekonomik gücü karşısında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk dünyâsı dediğimiz devletler Doğu Türkistanlı kardeşlerinin acılarına bigâne kalmaktadırlar.
İçimiz yanarak söylüyoruz; İslâm dünyâsı gibi Türk dünyâsının da cesameti ve varlığından bir eser yok.

Bu nasıl Türk dünyâsı?

Bir kardeş zulme uğruyor, diğer kardeşler zâlimle yiyip içip, alışveriş ediyor… Kahredici bir durum bu !?

Share
888 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ