logo

trugen jacn
14 Ekim 2016

İŞGALCİ ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIM POLİTİKASI , AMACI VE SONUÇLARI (1.Bölüm)

gokturk-a9

Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
Çin işgal yönetimi son yıllarda Ortadoğu bölgesi başta dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen toplumsal olaylar,  karışıklıklar, etnik,dinsel ve mezhep savaşları  ve bunu sonucundan kendi hesaplarına nasıl yararlanabileceklerinin derdine düşün küresel güçlerin bu vurdumduymaz,ruhsuz ve bencilleklerinden yararlanarak isgal altında tuttuğu Doğu Türkistan’da baskı,zulüm.etnik ayrımcılık,dini,kültürel ve ırkı soykırım uygulamalarına tarihte hiç görülmediği kadar şiddette hız vermiş bulunmaktadır.

hitay-ipek-yolu-dunya-haritasi

Çin’in ” Yeni bir yol-Yeni bir Kuşak – Tarihi ipek yolunun yeniden canlandırılıması ve Çin’in son Lideri ve ÇKP.genel sekreteri Xi Jingping’ın ortaya attığı “Çin Rüyası” ve benzeri küresel ekonomik  plan projelerle komşu ülkeleri ve dünya’yı kendisine celbetmeye ve uluslara arası toplumu aldatmayı sürdürmektedir. Ancak,bu kadar şaşalı ve debdebeli Çin usulü çakma ve yapıştırma propagandalardan sonra orta’da bu projelere ait somut ve kesin  bir girişim veya sonuçlar ortalarda gözükmemeketedir. Çin’in dünyadaki yegane dostu ve müttefiki “İslam Cumhuriyeti “ Pakistan ile geçtiğimiz yılın Nisan ayında imzaladığı 46 milyar tutarındaki Kaşgar – Gwadar ekonomik korudoru için çalışmalarına başlandığı reklamı kaç kez yapılmış ise de ortada her hangi bir olumlu emareye rastlanılmamıştır.
Çin’in son yıllarda Doğu Türkistan’da sürdürdüğü tamamen Çin faşizmi ile Han Irkçılığına dayanan ve Çin işgal yönetimince cebri olarak uygulanan Büyük Temizlik” hareketlerinin temel amacı her gün yeni bir zenginlik kaynağının fışkırdığı Doğu Türkistan’ın tek hakimi ve sahibi olabilmektir. Bu zengin kaynaklara bu toprakların tarihi sakini ve esas sahipleri olan Müslüman Uygur Türklerini en kısa zamanda bir şekilde yok ederek ortadan kaldırmaktır. Çin için, Müslüman Uygur Türkleri günümüzde “Çin’in Gözüne Batan Bir Mıh” ve bir an önce yok edilmesi gereken bir engel olarak görülmektedir.
İşgalcı Çin’in Uygur Türklerine yönelik bu toptan assimile ederek tamamen yok etme uygulamaları “Planlamayı Merkezileştirerek Sorunları Çözmek Uygulaması“  olarak adlandırılan bu Çin faşizmi temelli  icraatları şunlardır ;

Çinin Uygurları assimilasyon ve zulum resimleri ile ilgili görsel sonucu
1. Kuzey Bölgesine,bu bölgenin güneyinden gelen Uygurları tekrar Güney’e göç ettirmek ve Kuzey bölgesini Müslüman Uygurlardan tamamen arındırmak( Şimalnı Uygursuzlaşturuş)
Doğu Türkistan  toprakları coğrafi olarak 2 bölgeye ayrılmaktadır. Dünya’nın damı olarak bilinen Himayaların bir kolu olan Tanrı dağları Doğu Türkistan’da batı’dan Doğu’ya doğru uzanır ve ülkeyi doğal bir yüksek duvar gibi ( ortalama yüksekliği 6-7 bin mt.’dır) ikiye böler. Tanrı dağlarının Kuzeyinde Cungarya,güneyinde ise Tarım havzası  yer almaktadır.
Çin işgal yönetimi Tanrı dağlarını nüfus hareketliliği ile  yeni demografik assimilasyon politikasında Tanrı dağlarını kesin sınır olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Cungarya havzasının Tanrı dağı eteklerindeki topraklarda yaşayan Uygurların kuzeye göç etmelerini yasaklamıştır. Daha önceden göç edenlerin ise,tekrar eski yerlerine zorla dönmelerini istemektedir. Çin’in bundan amacı ekonomik.askeri ve siyası nedenlere dayanmaktadır. Bunları ise şöyledir ;

 1.  Çin işgal yönetiminin bu demografik asimilasyon ve dönüştürmeyi icra ederken,aşağıdaki tedbirlere başvurduğu görülmektedir ;
 2. Cungarya bölgesinde son yıllarda çok muazzam petrol,doğal gaz,kömür ve altın olmak üzere bir çok yeni doğal rezervler bulunumuştur. Doğu Türkkkistan Türklerinin temel insan hakları ve uluslar arası ekonomik sistem ve teamüllerde Uygur Türklerinin de ana vatanlarından çıkan bu zenginliklerden pay alma talepelerini ortadan kaldırmak ve doğal zenginiliklere tamamen ve yüzde yüz Çin’in sahip olma insafsızlık ve aç gözlülüğünden kaynaklanmaktadır.
 3. Nisbeten nüfus yoğunluğu az ve Çin nüfusunun % 50 mertebesine ulaştığı bu bölgeleri tamamen bir Çin yurdu haline getirmektir. Uygurların bu bölgelerde yaşamasının ileride etnik sütüşme ve dolayisiyile Çin’in başını ağırtan toplumsal ve etnik sorunların ve karışıklıkların çıkmasını kesin kez önlemektir.
 4. Uygur Türklerinin tarihi komşuları.dinidaş.dildaş vee soydaşları olan Kazakistan,Rusya Fidirasyonuna bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti ve Uygur Türkleri ile tarihi birlikteliğe sahip Moğolistan’dan tamemen tecrit ederek onlardan maddi ve manevi olarak bağlarını kesin olarak koparmaktır.
 5. Uygur Türkü Ailelerden Kefil Talep etmektedir. Yaşadığı muhit ve bölge’de oturan bir akrabası veya yakınından yasal taahhütname ile kefil bulmasını istemektedir.Bu suretle kefalet altındaki aile fertleri arasında her hangi bir yasa dışı hal ve hareket zuhur ettiği taktirde kefil olan kişi de zincirleme olarak sorumlu tutulmaktadır.
 6. Ailelere yerleştikleri yerlerde rahat yaşamamaları için nedenler gerekçeler ve bahaneler icat edilerek onları sürekli huzursuz edilmektedir.Onların evleri,işyerleri gece gündüz demeden sürekli kontrol edilmektedir.Bundan amaç onların bir an önce buraları terk etmeleridir.
 7. Sağlık,eğitim, sosyal yardım vebenzeri kamu hizmetelerinden yararlanmaları
  Çeşitli bahaneler ile engellenmektedir.Bir çok hizmetin ücretsiz yararlandırıldığı özel kartlar verilmemekte ve elinde olanların bu kartlarına da el konulmaktadır.Çinin Uygurları assimilasyon ve zulum resimleri ile ilgili görsel sonucu

2.-Dini ve Milli Duyguları çeşitli baskı yönötemleri ile zayıflatmak suretiyle bunlardan  Arındırılmış dinsiz.Milliyetsiz ve Ruhsuz Mankurtlar yaratmak ve Dini ırkı ve Milli Assimilasyonu bir an önce gerçekleştirmek

 1. Dini eğitim  tamamen yasaklanmıştır.
 2. 18 yaşından küçükler ile kadınların cami ve Mescitlerde ibadet etmeleri yasaklanmıştır
 3. Müslaman Uygur Türklerinin kendi yaşadıkları bölgeden başka yerlerdeki ibadet mekanlarına girmeleri engellenmiştir
 4. İbadet için Cami giriş kartı şartı getirilmiştir. Kartı olmayan cami’ye alınmamaktadır.
 5. Cami ve Mescitlerin önünde sürekli olarak silahlı polis ve asker kontrölü vardır.Camiye gireneler aranmakta ve kimlik kontrolü yapılmaktadır.
 6. Evlerde Kur’ani kerim,dini yayınlar her türlü elekronik ve sanal materyaller ve birden fazladan seccade bulundurmak yasaktır.
 7. Evlerde toplanarak dini ibadetlerini yerine getirmek ve topluca namaz kılmak yasa dışı ve aşırı  dini eylemler olarak tanımlanmıştır.
 8. Devlet memurları,öğrenciler ve devletten maaş alan işçilerin namaz kılmaları ve oruç tutmaları resmen yasaktır.
 9. Dini içerikli objeler(Ayetli tablolar,Kabe ve Mescidi Nebevi resimleri vebenzeri Hediyelit ve süs amaçlı objeler) merkezi Çin’de imal edilerek İslam ülkelerine  satılmaktadır.Bu objelerin  Çin’den satın alınarak  Doğu Türkistan’a getirilmesi ve satılması serbesttır.Çinin Uygurları assimilasyon ve zulum resimleri ile ilgili görsel sonucu
 10. Ancak,bu dini içerikli objelerin Müslüman Uygurların evlerinde bulundurumaları men edilmiştir. Aykırı davrananlar ise Radikal ve Aşırı Dinci kalpağı giydirilerek 3-10 yıl arasında hapisle cezalandırılmaktadır.
 11. Hanımların dini değerlere Uygun tesettürlü ve uzun padüsüler giymesi yasadışı ilan edilmiştir. Geçtiğimiz yıl Kucar şehri’nin Alakarga(Alkagu) kentin’de bu yasaklara uymayan 100’den fazla kadın sokakalardan ve evlerden toplanarak “Siyasi Eğitim ve Beyin yıkama” işlemine tabsi tutulmuştur.
 12. Kadınların giyeceği elbise,etek ve perdüsü boyu 120 cm.den uzun Başörtülerin boyunun ise 60 cm.den uzun olmayacağı uyulmasbı gereken kiyafet yönetmenliği maddeledir. Buna aykırı kıyafet giyerlerin uzun etekleri yollardaki görevli Çin işgal Polisleri tarafından makasla kesilmektedir.
 13. Bütün bu yasaklamalara aykırı hareket edenlerin tutuklanarak cezalandırılabilmesi için İlçe,Kent ve hatta  köylerde  dahi Ceza ve tutukevleri inşa edilmiştir.  Doğu Türkistan bir açık hava Hapishanesine dönüştürülmüştür.

Çinin Uygurları assimilasyon ve zulum resimleri ile ilgili görsel sonucu

2. İşgalcı Çin Müslüman Uygurları “Yeni bir Yol-Yeni Bir Kuşak”projesinin Önünde      Bir Engel Olarak Görmektedir.
Çin yörnetimi tarihte ecdatlarının bir türlü beceremediği sarı bir Okyanus gibi dış dünya’ya “Taşma-Yayılma ve İstila Etme” tarihi milli hedeflerini gerçekleştirmek için son yıllarda bir çok yeni projeler ortaya koymuşkur.Bunların en önemlilerinden birisi “Yeni Bir yol-Yeni Bir Kuşak “projesidir. Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygur Türklerini bu Çin yayılması ve taşma ve işgal projesinin önünde bir engel olarak görmektedir.Bu nedenele bu Tehlike bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.Çin batı’ya yayılımak ve taşmak için Doğu Türkistan Türklerinin tarihi komşusu,dindaşı ve kardeşi Pakistan’ı paraya boğarak ,iğfal edip  aldatarak bu islam ülkesini adeta bir arka bahçesi haline getirmiştir. Kaşgar Gwadar ekonomik korudoru Çin’in bu yayılmacı emelinini gerçekleşmesinde ilk aşama olarak kabul edilmektedir. Uygurların bölgeden bir an önce yok edilmesi için ise,  sebepler ve gerekçeler icat edilerek toplu tutuklamalar yapılmaktadır.

Çin zulmü resimleri ile ilgili görsel sonucu

 1. Doğu Türkistan genelinde 16-35 yaş arasındaki bütün  erkek gençler tutukludur.Bunların sayılarının 400 bin olduğu bildirilmiştir.
 2. Bu rakam Doğu Türkistan’daki İşgal,Talan ve Gasp Ordusu olan ve sözde “İnşaa ve Üretim Ordusu” olarak adlandırılan ve direkt Pekin’e bağlı Paramiliter  Devlet İçindeki Devlet olan bu Silahlı gücün Başsavcısı olan Nazi kafalı Pançinist Çing Yiguvang’nın  bizzat kendi açıklamasıdır.Bu Faşist kafalı Başsavcı bu rakamın ileride bir milyonu geçebileceğini  de sözlerine eklemiştir.
 3. Akıllı telefon kullananların telefınu Polisler ve askerler tarafından yollarda rastgele kontrole tabi tutulmakta,telefonunda dini eçirikli resim,ayet,dini vaaz sesli veya görüntülü olarak yakalananların telefonlarına el konulmakta ve kendileri ise hapsedilmeketedir.Kırsal kesimlerde üyesi tutuklanmayan hiçbir hane yoktur.

( 1.bölümün sonu.Yazıdevam edecek.)

Etiketler: » » » » » » » » »

Share
875 Kez Görüntülendi.