logo

trugen jacn
04 Mart 2016

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİNLİ’LER İLE MÜSLÜMAN UYGURLAR ASLA BİRARADA YAŞAYAMAZLAR

Günümüzde  Doğu Türkistan’daki  Çin işgal yönetimi ,ülkeye zorla yerleştirdiği   Çinli göçmenler ile ülkenin tarihi sakini ve sahibi Müslüman Uygurları,  sinsi ve bilinçli  olarak etnik bir çatışmaya doğru  uygulamalar yapmaktadır. Bu etnik çatıymayı siyasi,kültürel dini ve ekonomik olarak sürekli körüklemekte ve ileride katliama dönüşücek şekilde  son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır.
Han Çinlilerinin, Doğu Türkistan Türkleri ile   insan olarak yaratılmanın dışında  hiç bir ortak  yönü  bulunmamaktadır. Müslüman Uygur Türkü  kimliği, etnik göçmen Han Çinli kimliğinden tamamen farklı bir kimlim ve hatta bir birlerine tamamen zit bir   değerler menzümesi  olarak öne çıkmaktadır. 

Yücel TANAY

Bugün Doğu Türkistan’da Çin işgal yönetimi tarafından etnik bir çatışma körükleyen adımlar atılarak son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır.
Han Çinlilerinin, Doğu Türkistan Türkleriyle hiç bir ortak noktası yoktur.Uygur Türk-müslüman kimliği,Han Çinli kimliğinden tamamen farklı bir kimliktir.
Çinliler: Han Ulusu ya da Han Çinlisi Çin’de yaşayan en büyük etnik gruptur. Çin nüfüsunun % 92’sini ve dünya nufüsunun yaklaşık % 19’unu oluştururlar. Uygur Türkleri Ural Altaik bir Türk boyudur,Müslümandır.Uygur Türk kültürünün Çin,kültürüyle uzaktan yakından bir ilişki yoktur, ister dinsel,ister, ırksal açıdan tamamen birbirine zıt kültürlerdir.


Uygur mutfağı ,Çin mutfağı ve damak zevki bakımındanda tamamen farklıdır.
Uygur folklorunun, Çin folkloruyla hiç bir benzerliği yoktur.
Doğu Türkistanın yer üstü ve yer altı kaynakları,Doğu Türkistanlılarındır,Çin işgalci kolonizatörlerinin değil.
Üretim ve İnşaat Ordusu “, ” Güvenlik Birlikleri ” gibi değişik isimler altındaki Çin kolonistleri bölgeye getirilerek, Çinli göçmenler, ülkenin en verimli bölgelerine yerleştirilirken yerli halk da kurak bölgelere göçe zorlanmaktadır. Türkler, en ağır işlerde karın tokluğuna çalıştırılırken, Çinli göçmenlere ise özel siyasi ve ekonomik imtiyazlar verilmektedir. Türk halkı, kırsal kesimlerde ve kenar mahallelerde alt yapıdan yoksun harabe evlerde otururlarken, Çinli göçmenlere alt yapısı tamamlanmış modern yerleşim bölgeleri inşa edilmektedir. Sosyal yapıdaki dengesizlik her bakımdan Türk halkının aleyhine gelişmektedir.


Uygur ve Han Çinlisi beraberliği gönüllü değil,Çin zorlaması ve işgaliyle olan bir beraberliktir.Hiç bir ortak yönü olmayan bu iki millet ayrılmalı tıpkı Doğu Timur,Kosova örneklerinde olduğu gibi Doğu Türkistan bağımsız olmalıdır.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1779 Kez Görüntülendi.