logo

trugen jacn

YENİ ÇAĞ GAZETESİ KÖŞE YAZARI SAYIN ARSLAN BULUT’A AÇIK MEKTUP

Hamit Göktürk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Hamit Göktürk (hamitgokturk1950@gmail.com)

Yatning Yandın – Tukkannıng Candın Ötidu.

Elin yandan,Kardeşin Candan Geçer. (Uygur Türkleri ata sözü)

Sayın Arslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi Köşe  yazarı

İşgalci Çin 1949’dan beri işgali altında bulundurduğu ve iliklerine kadar vahşice sömürdüğü  günümüzde ise Müslüman Türkleri toptan soykırım yaparak  ebedi olarak bu topraklardan yok etmek istediği kadim Türk yurdu Doğu Türkistan’ı Bir Kuşak-Bir Yol emperyalist Çin milli projesinin düğüm noktası olarak belirledi ve 2017 yılından itibaren Doğu Türkistan’ı dünya’ya kapatarak adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü.1-3 milyon arasında Müslüman Türkü Hitler Faşizminin Nazi kamplarını örnek alarak kurduğu Çin Nazi Kamplarına kapatarak Çin usulü baskı,zulüm ve işkencelerle katletmeye başladı.Bu ÇKP. Faşizminin bu insanlık dışı cinayetleri ile katliamları bir şekilde dünya’ya duyuruldu,BM.AB. başta bir çok uluslar arası insan hakları ve hukuk örgütleri tarafından bu cinayet ve soykırım uygulamaları kınanmaya ve tepki gösterilmeye başlandı. Türkiye’de ve tüm dünya’da yaşayan Doğu Türkistanlılar 2017 yılından beri ana vatanları Doğu Türkistan’daki yakınlarından hiç bir şekilde haber alamıyorlar. Telefon  ve internet haberleşmeleri ve yakınları ile ilişki kurmaları ÇKP Faşist işgal yönetimince  yasaklanmış durumda. Yurt dışında yaşayan yakınları ile haberleşenler Çin Nazi Kamplarına hapsedilmeleri için çıkarılan 48 maddelik suçlardan  sadece beri.
Doğu Türkistan’daki Müslüman Türklere yönelik Çin’in etnik Soykırımı bu kadar açık ve net iken,siz Doğu Türkistan Türklerinin bu hak arama taleplerini ABD. ve batı’nın kışkırtması olarak değerlendiriyor ve bazılarının  bilinen Çin yanlısı tezlerini  tekrar  ediyorsunuz. Bu dGeçtiğimiz yaz aylarında da aynı iddialarınızı bir yazınızda öne sürdünüz.Telefon ettim açamadınız ve geri dönüş de yapmadınız. .Elektronik Posta üzerinden yazı yazdım.Cevap vermediniz. Şimdi ise bu açık mektubu size yazıyorum.
Sayın Arslan Bulut,
Sizin bu iddialarınız yanı Çin soykırımlarından mustarip Doğu Türkistan Türklerinin bu haklı şikayet ve haykırışlarını tamamen temel bir insan hakkı olan ifade özgürlüklerini kullanarak Türkiye’de ve yaşadıkları dünyanın diğer ülkelerinde ortaya koymalarını ABD’nin kışkırtması ve organize etmesine bağlama iddialarınız en azından mantık dışı ve tamamen gerçeklere aykırı bir  görüştür. Bizi üzen ve derinden düşündüren bu tezleriniz İşgalci Çin’in ve ÇKP Faşizminin Türkiye’deki suç ortakları,Temsilcileri ve yalakalarının Çin’i aklayan,Doğu Türkistan Türklerini ÇKP Faşizmi gibi suçlayan ve Doğu Türkistan’daki Cinayetlerini gizlemeye yönelik tutumu ile aynı paralelde ve benzerlik göstermektedir. ÇKP Faşizminin işgali altındaki Doğu Türkistan’daki baskı,zulüm ve insanlık dışı cinayetleri BM. İnsan Hakları Yüksek Konseyi ve Irk Ayırımcılığı ile Mücadele Komitesi raporları ile tescil edilmiştir. Bu konuda BM.Avrupa Parlamentosu ve diğer uluslar arası kurum ve kuruluşlar İşgalci Çin’i Doğu Türkistan’daki bu insan hakları ihlallerine son vermeye ile Çin Nazi Kamplarında haksız ve hukuksuz olarak hapiste tuttuğu milyonlarca insan,Türk ve Müslümanları serbest bırakması için çağrı yapmıştır. Ayrıca,insanlık onurlarını yitirmemiş vicdanlarını ÇKP Faşizmine kiralamamış Çinli aydınlar dahi Doğu Türkistan’daki insanlık dışı cinayetlerine tepki göstermekte ve lanetlemektedir. T.C.devletimiz de Dış İşleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’nun ve diğer yetkililerimizin MHP Genel Başkanımız Sayın Dr.Devlet Bahçeli Beyefendi ( Twitter hesabından) ve İYİ Parti genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi başta olmak üzere onlarca  insan haklarına  duyarlı Milletvekillerimizce  bizzat TBMMB.Kürsüsünden de dafalarca ifade edilmiştir. Türk Milletinin Doğu Türkistan Türklerine ÇKP Faşizminin yaptığı soykırım uygulamalarına karşı Türkiye’deki tepkilerin tamamını burada size yazamayacağım. Sizin bu temelsiz iddialar yerine bir İnsan ve Türk olarak Doğu Türkistan’daki ÇKP Nazizminin soykırımlarına tepki veren ve kınayan bir yazı kaleme almanızı beklendik. Fakat son aylarda böyle bir yazınıza eskiden olduğu gibi rastlayamadık. Ayrıca, bu tanımlamalarınız Doğu Türkistan’da  etnik Kimiliği olan Türklük ve dini değerlerini koruyabilmek için kan ve can  vermekte olan Kardeşlerimize karşı en azından bir zulümdür.

Sizin günlük Köşe yazısı yazdığınız YENİ ÇAĞ Gazetesini incelerseniz bu bilgilere çok kolayca ulaşabilirsiniz.Köşe yazısı yazdığınız bu Milliyetçi ve Türkçü gazete doğruları yazar. ABD’nin dediklerini değil her halde.
Şahsım ve Doğu Türkistanlılar olarak sizinle uzun yıllar öncesine dayanan bir  dostluğumuz vardır. Sizinle yıllar öncesinde çok kereler birlikte olma ve sohbet etmişliğimiz vardır.Çok çok derinden olmasa bile yine de yeterince birbirimizi tanıyor diye tahmin ediyorum. Size şahsen ulaşma imkanımız olsa idi.sizinle bu konuları kendi aramızda konuşmak ve bu konuda sizi bilgilendirmek isterdik. Sorunları dostların kendi aralarında çözmeleri daha uygun ve şık olurdu diye düşünüyorum. Ama bu arzumuz maalesef gerçekleşmedi.

Bu nedenle ,ben  de size bu açık mektubu yazmak mecburiyetinde kalmış bulunuyorum.
Dün akşam Kocaeli’nin Gezbe İlçesi Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’nde Y.Lisans ve Doktorasını Türkiye’de merhum Cihat Özönder Hocamızın yanında tamamlamış ve daha sonra Doğu Türkistan’a dönerek Urumçi ve Pekin’de Üniversite ve Çin’in çeşitli kurumlarınıda çalışmış ve yıllarca Çin’de kaldığı için Çin’i ve ÇKP Faşizminin gerçek amaç ve niyetini çok iyi bilen Sosyolog Prof.Dr. Abdurreşit Celil Karluk Hocanın konferansı vardı.Ben de arkadaşlarla Gebze’ye giderek katıldık. Ayrıca bu toplantı’ya davet edilen Kazakistan uyruklu Doğu Türkistan asıllı Kazak Türkü Ömir Bekali Bey ile yine Kazakistan’da doğup büyüyen Kazakistan Vatandaşı Uygur Türkü Gülnur Celilova adlı 2 kardeşimiz de davet edilmişti. Onlar Konferansta kaldıkları Çin Nazi Kamplarında Çin’in kendilerine yaptığı baskı,zulüm ve envaiçeşit Çin işkencelerini gözyaşları içinde anlattılar.Kendileri ağlarken bizleri ve salondaki herkesi  gözyaşlarına boğdular.  İnsanlığa,Türk Milletine ve Müslümanlara Doğu Türkistan’daki ÇKP Faşizminin baskı zulüm ve soykırımlarına karşı sessiz kalmamalarını birlikte kaldıkları sizin ve hepimizin de kardeşlerimiz olan  tutuklu mağdur  Kardeşlerimizin figan ve feryatlarını göz yaşları içinde bizlere ilettiler.

Şunu da lütfen unutmayalıım ki ; ABD,AB. ülkeleri ile BM.İİT. Türkiye’miz başta Endonezya ve Malezya gibi islam ülkeler ile Uluslara arası İnsan Hakları kurum ve Kuruluşlarının Doğu Türkistan’daki ÇKP Faşizminin insanlık dışı cinayet ve soykırımlarına karşı tepki vermeleri kutsal Doğu Türkistan davasının haklılığını gösterir ve asla kışkırtma değildir.Hakkı teslim etmektir. Adaletten,mazlumdan haktan ve hukuktan yana olmaktır. Doğu Türkistan davasını asla birilerine yamayamaz ve asla bağlama ve kışkırtma anlamına gelmez. Bazı küresel güçlerin başka bölgelerde çıkarları için katliam yaparken,Doğu Türkistan’daki Soykırıma tepki vermeleri Doğu Türkistan davamızı gölgeleyemez. Aynen sizin Doğu Türkistan’daki ÇKP Faşizminin cinayet, ÇKP devlet terörü ve soykırım uygulamalarına ABD’nın kışkırtması olarak nitelendirmenizin Doğu Türkistan’daki ÇKP Faşizminin insanlık dışı cinayetlerini örtemeyeceği ve Doğu Türkistan gerçeğini inkar edemeyeceği ve bu kutsal davamızı bağlamayacağı ve gölgelemeyeceği gibi.

Sayın Arslan Bulut

ÇKP Faşizminin Doğu TÜrkistan’daki cinayetlerinde Kur’ani kerim namaz ,hac ve ibadet yasakları vebenzeri  insan haklarına yönelik ağır saldırıları artık  geçmişte kalmıştır.ÇKP Faşizmi günümüzde Doğu Türkistan Türklerine karşı topyekün soykırım yaparak bu topraklardan onları  ebedi olarak silmek ve bu tarihi Türk topraklarını  sadece ve sadece etnik Han Çinlilerinin  yaşadığı bir  ÇİN VATANI  yapmak  istemektedir. Bu konuda  sadece köşe yazısı  yazdığınız  Yeni Çağ gazetesinde bir çok bilgilere ulaşmak mümkündür.
Biz sizi  yine de bizden biri,dert ortağımız  bir ırkdaşımız Türk,  bir gazeteci ve bize hemdert olan bir dert ortağımız diye biliyoruz.
Siz ÇKP Faşizminin Bir Kuşak-Bir yol Emperyalist projesi önünde engel olarak gördüğü ve toptan yok etmeye çalıştığı Doğu Türkistan’ın gerçek ve kadim sakin ve sahipleri olan Uygurlar,Kazaklar ve diğer Müslüman Türkleri de dinlemiş olsa idiniz, Doğu TÜrkistan Türklerinin haklı talep ve mücadelelerinin ABD kışkırtması olduğu kanaatından vazgeçerdiniz,diye tahmin ediyoruz. Yine de size çağırı’da bulunuyorum,ÇKP Faşizminin zulüm ve katliamlarından kaçarak Türkiye’ye gelebilen binlerce Uygur Türklerinden her hangi biri ile bizzat görüşünüz.Başkalarını dinlediğiniz kadar lütfen onları de bir kerecik dinleyiniz.Bunları dinlerseniz bu konudaki düşüncelerinizde değişiklikler olacağını ve bu mazlum Kardeşlerimizin mücadelerini haklı bulacağınızı ve bu tepkilerin ABD kışkırtmaları ile ilgisinin bulunmadığı kanaatine varırdınız, diye düşünüyorum. Bu konuda yine de size her türlü katkı ve yardımda bulunmaya hazırız.

Size sağlık ve esenlik dileklerimle  selam ve muhabbetlerimi sunarım

Share
519 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

bursa escort