Doğu Türkistan Kuşak – Yol projesinin Çin çıkışı. Ayrıca Türkiye de Avrupa pazarına giriş kapılarından birisi. Yani Çin’den çıkış da Avrupa’ya giriş de Türk coğrafyası. Bunun da stratejik anlamı üzerinde düşünülmeli.

Bütün bunlarla birlikte Çin hem 1,5 milyarlık nüfusuyla çok önemli bir pazar.  Hem de gittikçe artan bir ivmeyle gelişen ekonomisiyle turizm ilişkilerinin daha da gerçekleştirilebileceği bir ülke.

Çin’in hızla gelişen teknoloji sektörünün yakından takip edilmesi çok önemli. Ancak bir o kadar da önemli olan Türkiye’nin kendi bilim insanlarına sahip çıkması. Buna özel bir örnek de var. İletişim alanında 5G teknolojisine geçebilmeyi mümkün kılan eşik bir Türk bilim insanı tarafından aşıldı. Çin bu bilgiye sahip olmakla çok önemli bir mesafe aldı. Bilgi de artık stratejik unsurların başında geliyor. Hiç olmazsa bundan sonrası için bilim politikası stratejisi tespit edilerek devam etmek Türkiye’yi daha güçlü kılacaktır.

Bütün bunlar Türkiye’nin yani Batı Türkeli’nin kimliğinin ve tarihinin yüklediği görevlerin şuurunda olan yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini işaret ediyor. Bununla beraber millî birlik de bir an önce sağlanmalıdır.

Millî Düşünce Merkezi olarak 20’nci yüzyılın başındaki büyüklerimizi örnek aldık. Bugün bizler de neyi nasıl yapmamız gerektiğini düşünerek ortaya bir sonuç çıkardık. “Çin Politikamız Nasıl Olmalıdır?” raporumuz MDM internet sayfamızda okurlarını bekliyor.

Bundan sonraki çalışmada Rusya Politikamız Nasıl Olmalıdır? sorusuna cevap aranacaktır.