logo

trugen jacn

UYGURLARIN VİCDANI Dr.TOHTI 2 YILDIR ÇİN ZİNDANLARINDA . ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Dr.İlham Tohtı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Bugün 23 Eylul 2016.

Pekin Merkezi Milletler Üniversitesinin  öğretim Üyesi,Uygur Demokrasi ve Hukuk hareketi Lideri ve Uygurların Vicdanı  olarak anılan Doç.Dr.İlham Tohtı’nın Urumçi’deki düzmece Çin mahkemesinde  haksız ve hukuksuzu bir şekilde yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının 3.yıldönümüdür. Dr,Tohtı  ömür boyu hapis cezasını Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’deki ünlü 2.No.lu Hapishane’de  çekmeyi sürdürüyor.

Dr.İlham Tohtı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Hepimizin çok iyi bildiği bir deyim vardır ;

Ağaçlar Ayakta  Kurur ve Ölürler.

Kahramanlar  ise, kendi  iradelerini kullanarak tek başına    mücadeleye atılırlar ve  sonunda tek başına ve yalnız o  Kalırlar.

Uygurların Vicdanı Dr.İlham Tohtı ana yurdu   Doğu Türkistan’da öz Kardeş ve soydaşları olan Uygur Türklerinin  Çin idaresinin baskı,zulüm, etnik ayırımcılık ve aşağılama, dini ve ırkı soykırım  ve ekonomik hayattan dışlanma gibi hayatın her sahasındaki adaletsiz  ve eşit  olmayan  haksızlıları yakından görmüş ve yüreğinin derinliklerinde bunun acısını ve istirabını kalbinin derinliklerinde hissetmiştir. Bu nedenle   bu  haksız  uygulamaların  Çin anayasası ve sözde Uygur Özerk Bölgesi yasalarına tamamen aykırı  icraatları   tesbit ederek, bu haksızlıkların  düzeltilmesini barışçıl ve yasal yollarla  talep emiştir.

Dr.İlham Tohtı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dr.Tohtı,Çin yasalarına uygun olarak kurduğu Uygurbiz.(Uyghurline) adlı internet sitesi  üzerinden Çin kamu oyuna bu konudaki gördüklerini,  düşündüklerini kalemini kullanarak ve yazarak Çin kamu oyuna ve Çin yönetimine  iletmeye ve çalışmıştır. Ayrıca, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki uygulamaları hakkında gördüklerini rapor haline getirerek ve çözüm yollarını de beraberinde  önererek yetkili makamlara sunmuştur. Ancak,bunların hiç birine cevap  alamamıştır. Uygurların içinde bulunduğu bu haksız durum ile bölge’deki  ve gerçeklerin dile getirildiği bu raporlar ile çözüm önerilerinin Pekin’deki Cungentay Sarayınıın sakinleri tarafından kaale alınmayarak  sümenaltı edildiğini görmüş  ve bunun üzerine  şu  uyarıcı ve can alıcı cümleleri yazarak kendi sitesinde paylaşmıştır ;

” Bir Ülkenin Anayasası ve çıkardığı yasalar o ülkenin namusudur.Buna uymayan yanı bu çıkardığı yasayı kendi vatandaşlarına uygulamayan  bir devlet kendi kızının ırzına geçmiş bir  baba’dan farksızdır.”

Dr.İlham Tohtı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çin’de  yasalar ve yönetmelikler  kitapçıklardaki  yazılanlar başka ve uygulamalarda , ise bambaşkadır ve bir birleri ile örtüşmemektedir. Çin’de 1949’dan beri iktidarda bulunan ÇKP.yönetimi kendi çıkardığı ve kabul ettiği anayasa ve yasaları kendileri ihlal etmekte ve sürekli olarak  anayasal suç işlemektedir.

Çin’de bütün  yasalar ÇKP.yönetiminin kendi Vatandaşlarını aldatma ve kandırma temeli üzerine çıkarılmıştır.  Uygulamalarda  devletin çıkardığı yasalar değil, ÇKP.nın Pekin’den atanmış Kodamanlarının  keyifleri ve  iki dudağı arasından çıkan  kelimelerle sınırlıdır. Bölge’de yasalar değil, bu ÇKP.lı atanmışların sözü ve  onların erki  geçmektedir.

 Bu haksız ve hukuksuz durumu  kabul etmeyenler ise,korkutma,  şantaj ve diğer Çin’e özgü usullerle  ile tehdit edilmekte ve susturulmaktadır.

cevher-ilham-2015

Dr.Tohtı gibi gerçekeleri haykıran cesaret sahibi ve hak ve hukuku savunan kahramanları  ise, tutuklanarak zindanlara atılmaktadır.Onun gibi  bölgedeki fiili durumu ve  gerçekleri  ifade ederek bu  hakasızılık ve hukuksuzluğun  ve yanlışların düzeltilmesini yasal yollardan ve barışçıl yöntemlerle talep edenler  çeşitli baheneler ile susturulmaktadır.Hatta gizlice öldürülmektedirler

Doç.Dr.İlham Tohtı,herkesin korkutularak sındırıldığı ve susturulduğu bir ortamda gerçekleri büyük bir cesaretle ve sorumululuk duygusu ile  dile getirmiştir.

Gerçekleri  ve haksızlıkları dile getiridiği için ÇKP.iktidarının gadrina uğramış ve kenedisi “Milili Bölücü” suçlaması ile yaftalanmıştır.

 Dr.Tohtı  20.yüzyılın sonlarında  Uygur Türklerinin yetiştirdiği büyük  bir deha ve cesur bir hak ve hukuk savaşçısı ve gerçek bir kahramandir.

ilham-toxti-jewher-mukapat.jpg

Doç.Dr.İlham Tohtı son yüz yılda Müslüman Uygur Türklerinin  küresel çapta yetiştirdiği bir entellektüel  ve düşünürdür.

Dr.Tohtı kendi halkının makus talihini akıl ve ferasetini kullanarak ve onları uyandırarak döndürmek isteyen bir  hukuk adamı ve toplum bilimcidir.

Kahramanlar ,  mevcut şartların, mekan ve zamanın şartlarına göre fikirler ve çözümler üretebilen  kişilerdir.

Bu Kahramanlık sıfatına layık olabilmek ise,ancak Dr.Tohtı gibi  aydınlara yakışır. Dr.Tohtı fikrini kalemi ile kağıda dökerek ve onun  barışçıl yollarla cesurca ifade ederek cesurca ortaya koymuştur.  

Dr.Tohtı, Devasa Çin  Ejderehasından çekinmemiş ve asla yılmamııştır.

Dr.Tohtı  21.yüzyılın en karanlık ve faşist rejimine karşı  tek başına direnmiş ve haksızlıklar cesurca ortaya koymuştur.

Dr.Tohtı, Yedi başlı Çin Yalmavuzuna cesurca meydan okumuştur.

Dr.Tohtı diaspora’da mücadele veren bizler    gibi  kolay yolu seçmemiştir. Ülkesini terk etmemiş ve halkından  asla kopmamıştır.

Dr.Tohtı,dışarıda değil,ülkesinde yanı Uygur Türkçesi ile Odning İçinde Köyme yolunu  yanı Ateşin İçinde Halkı İle Birlikte Yanma ve  öz vatanında halkı ile birlikte mücadele etme yolunu   tercih etmiştir.

Kahramanlık ve  bir Milletin vicdanı olabilmek vasfı.Demokrasi ve insan haklarının ve toplum bilincinin  çok  önem kazandığı    günümüz dünyasında  cesurca ortaya koyabilenlere verilen ve toplum tarafından  ortak kararla ve halk iradesi ile layık görülen bir  sıfattır.

Dr.Tohtı, 1,5 milyarlık dev Çin’e ve onun  hak hukuk tanımaz ÇKP.iktidarına karşı hak ,hukuk  çerçevesi içinde ve akıl ferasetini kullanarak  yiğitçe haykırabilen bir yiğit bir mücadele adamıdır.

Biz,bizlerin  yanı Uygurların Vicdanına tercüman olan ve haklarımızı savunan Doç.Dr.İlham Tohtı’yı asla unutmumayacağız.

Onun bir an önce Çin zindanlarından kurtulması ve uğradığı hakasızlıkların bir an önce sona erdirilimesi için çalışacağız ve gayret göstereceğiz.

Biz Dr.Tohtı’nın  bu Kahramanlık ve dahilik sıfatını layıkı  ve  hatta fazlası ile hak ettiğini düşünüyoruz.

Dr.İlham Tohtı resimleri ile ilgili görsel sonucu

Uygur Türklerinin Gururu, kahraman ve yiğit evladı  İlham Tohtı,

Seni büyük bir sevgi ve saygı ile bir kez daha bağrımıza basıyor ve gönül dünyamızda  ve kalbimizin derinliklerinde bir kez daha hissediyoruz.

Seni unutmadık ve asla unutmayacağız !

Seni unutmak Hakka,Hukuka ve Ülkemize ve Milletimize yapılan en büyük hiyanet olacaktır.

Sana dualarımızı.minnet ve şükranlarımızı bir kez daha  yolluyoruz.

Allah Seni Korusun Yiğit Ve Cesur Savaşçı ! Amin.

İlham Tohtı T.kapak

Share
961 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ