logo

trugen jacn
01 Ocak 2014

İş çeşitliliği

İş çeşitliliği ile konya iş ilanları kullanıcılarımızı
bekliyor.

İnsanlar değerlerini ne kademe benimserse, dünya evi
kurumuna olan bağlan da o kadar zayıflar. çiftlere "Özgür yaşa, özgür ol,
canının istediğini yap; çağa seni engeller!" tarzında bir mesaj vermiştir.
Meselâ kadın, fiziki özelliklerinin haddinden fazla yüceltilmesi sonucu, bu
görüntüsünü kaybedince kendini şunca duman hisseder. evlilik ise kadını fiziki
olarak yıpratır. O bu durumda, çocuk doğurması sonucunda oluşacak gövde
yıpranmasını

eleman ilanları konya
düşünerek, kadınsı özelliklerini kaybetmemek ve
aşınmamak için annelik rolünden kaçınır. Meselâ kimi kadınlar, doğumdan sonra
göğüslerinin bozulmaması için çocuklarını emzirmezler. zürriyet sahibi olmayı
istememe de, bir düşüncenin bir sonucu, sunduğu modellerin birer uzantısıdır.
Hatta aileler, kız çocuklarının ekol sahibi olmasını, kocasıyla geçinemezse
boşanabilmesi için istemektedir. Onların eğitimine bu denli ehemmiyet
verilmesinin sebeplerinden biridir bu. hakeza bir düşüncenin arkasında da bencil
olmaya yapılan özendirme söylenti konusudur.

müdafaa silâhı olarak melhuz bu durumun dünya evi kurumuna
sağladığı kâr tartışılır. Bu plan ve amaçlar dünya evi bağını zayıflatmaktadır.
Gençlere, Evlendikten sonra ne kendini ezdir, evlilik bağlarını güçlendirmeye
aşılanmalıdır. Bizim kültürümüzde, evlenilen insanın ailesine "kaim anne ve kaim
peder" denilir. Bu tabir, anne ya da moruk alegori geçen" anlamına gelir.
kaynana ve kayınpeder, oğlunu evlendirdiği  konya
bayan eleman
kişiyi kabilinden görmelidir. Büyükler, gelin ne
denli yanlış yaparsa yapsın, kendi kızında hissettiği duyguları hissetmeli,
kazanç duygusunu elden bırakmamalıdır. inatçı hâlde, "Geçinemezse, bırakır gider
düşüncesi, hakkında tarafta kendini gerçekleştiren bir kat kabul olur. elan bu
insanların yerini, gelinini kızı, damadını oğlu namına koyamayan karı büyükleri
almaktadır.

Bu bağlar zayıfladığından, evlilikler de zayıflamaktadır.
Psikolojinin mahfi yasalarından bir tanesi, "İnsan, neye inanırsa ona nazaran
davranır." kuralıdır. Meselâ İçişi, birini tehlikeli ikrar ettiği zaman,
farkında olmadan ona aynasız davranmaya başlar, karşıdaki bile nüans etmeden
menfi tepkiler verir. İnsanlar acı olmadığı hâlde ilişkiler kötüleşir, muhatabı
birden kişinin düşmanı oluverir. Burada anne babanın, gelin ya da damadı kendi
evlâtları adına ikame edememesinin getirdiği sızıltı vardır. Bu noktada
boşanmaların

emirgazi iş ilanları konya
artması sadece bir sonuçtur. Bu olgular,
pek kötü kavramın zayıflamasının, içtimai bağların ve insandaki erdemlerin
azalmasının, ahlaki çöküntünün ve kişilerin şekle bir araba yer vermesinin
neticesidir. İnsanlar bunca berceste giyinmelerine rağmen, gönülleri
zayıflamıştır. Öncelikler değişince bile boşanmalar, evlilikten korkmalar ve
kötü eşliliklerin sayısı artmaktadır. İnsanımız Batinin uygun değerlerini
alırken maatteessüf hastalıklarını da almıştır.

 

Share
720 Kez Görüntülendi.