logo

trugen jacn

ÇİN’İN İLK ETAPTA YUTMAK İSTEDİĞİ TÜRK TOPRAĞI KAZAKİSTAN Mİ ?

Mehmet Emin HAZRET

 Tüm dünyanın dikkati Çinvirüsü Covid-19 ile mücadeleye odaklandığı bu günlerde Çin’in önemli internet portallarından biri olan www.sohu.com  (搜狐) 8 nisan 2020 günü  “Kazakistan neden Çin’e Geri Dönmeye Can atıyor?”( 哈萨克斯坦为何渴望回归中国?) başlıklı bir makale yayınladı.Makalede,tarihte  Kazakistan’in Çin toprağı olduğu, Afyon Savaşı (1839-1842) sonrası Çin’in zayıflaması ile Çarlık Rusya tarafından işgal edildiği, Kazakların çoğunluğunun Çin uyruklu olduğundan onur duyduğunu, Kazakistan’ın ise  Çin’e dönmek için can attığı… ” safsataları iddia ediliyor.  

Kazakistanlı aydınların yoğun tepkileri ve baskısı ile Kazakistan Diş işeri bakanlığı 14 Nisan günü Çin büyük elçisi  Zhang Xiao’yu bakanlığa çağırarak, kendisini bu konuda çok yumuşak bir dille uyarmış oldu.

“Sohu” Sıradan Bir İnternet Portali mi?

“Kazakistan neden Çin’e Geri Dönmeye Can atıyor?” makalesinin ciddiyetini bilmek için, bu makaleyi yayımlayan “sohu” portalinin nasıl bir güç sahibi olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Merkezi Pekin Haidian bölgesindeki sohu plaza’da olan devlet güdümlü bu medya şirketinin Şanghai, Guvangju, Shenzhen, Tianjin, Chingdao, Nanjin, Chingdu, kunming başta Çin’in 23 büyük şehirinde şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca,ÇKP güdümlü bu medya şirketi aynı zamanda ABD’de ilk kez NASDAQ borsasınya giren Çin medya şirketi olarak öne çıkmaktadır. Sohu’nun NASDAQ:SOHU、NASDAQ:CYOU、NYSE:SOGO ismi altında 3 şirketi daha ABD borsalarında işlem görmekte olup, NASDAQ:SOHU  hisseleri 2007 tarihinden itibaren NASDAQ borsasında halka açılmıştır. Sohu’nun şuan Çin’de 500 milyon kayıtlı üye-iştirakçısı vardır. Sohu özel görünümde gözüken ancak gerçekte Çin devlet medyasına bağlı bir kuruluştur. Çin Komünist Partisi(ÇKP) iktidarı, politikalarının propagandasında ve ÇKP lehinde etkin bir kamuoyu oluşturmada öncelikle güyü bağımsız gösterilen Sohu’yu kullanagelmektedir.

Borç Alan Mutlaka Emir Alır

Çin uzun zamandır Kazakistan’da petrol ve maden kaynaklarına yatırım yapan önemli yatırımcı ülkerin başında gelmektedir. Kazakistan aynı zamanda Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimine Doğu Türkistan üzerinden katılan başlıca ve önemli ülkelerden biridir.

2019 yılı Kazak hükümeti tarafından yayınlanan “Kuşak ve Yol” projeleri listesinde, Çin’in Kazakistan’da 15 projeyi tamamladığını, 11 projenin yapım aşamasında ve 29’un ise, antlaşma aşamasında olduğunu belirtmişti. 2019 da hayata geçen ve geçecek enerji projelerinin çoğu rüzgar ve güneş enerjisi santralleridir. Ayrıca, Çin’in daha önceki yıllarda Kazakistan’da petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarına yatırdığı sermaye miktar ise 23 milyar dolardır. Bunun dışında Çin’in Kazakistan’a sağladığı kredi miktarı ise 12 milyar dolardır. Borç alan emir alır misali Kazakistan’ın Çin karşısında her zaman boynu bükük kalmıştır.

Kazakistan’a Sığınan Kazak Türkleri Çin’e İade edildi

Çin işgal yönetiminin 2017’den beri Doğu Türkistan’da açtığı yüzlerce Çin tipi Toplama Nazi Kampalarında tutulan 3 milyon Türk’ün 500 bini ise kazak Türklerin oluşmaktadır. Kazakistan hükümeti bırakın Uygurlar hakkında Çine telkinde bulunmayı, kendi boydaşları olan Kazaklar için de tepki vermemekte ve yeterli derecede bir ses çıkarmamıştır ve hala da buna cesaret edememektedir. Doğu Türkistan’daki Çin toplama kamplarından kaçarak Kazakistan’a sığınan Kazakları bile doğru dürüst koruyamamaktadır.İlk yıllarda bu sığınmacıların bir kısmı onların Cellatları olan Çin’e teslim edilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise Batılı insan hakları Kuruluşlarının ve BM.başta Batılı Ülkelerin müdahalesi bu sığınmacıların Çin’e iade edilmesini önlenebilmiştir. Ülkesinde bulunan bu sığınmacıları bağımısız Kazakistan’da Çin’in baskı,tehdit ve şantajları sesebiyle can güvenlikleri sağlanamadıığı için hepsi AB.ülkeledire sığınmışlardır. Kazakistan’da Çin’in toplama kampında hukuksuz tutulan, baskı ve zulüm gören akrabaları için Çin Temsilcilikleri önünde anayasal bir hak olan protesto eylemleri düzeneleyen ve bu eylemlere katılan Kazak Türkleri Çin yönetiminin şikayeti üzere tutuklanmakta ve hapisle cezalandırılmaktadır.

Çin’in Kazakistan’ı İşgal Etme Hazırlığı Tamamlanmış mıdır?

Çin neden” kendi toprağımız” dediği Taywan’ı “Çine dönmeye can atıyor” demiyor? Neden tarihte asırlar boyu egemenliği altında yaşayan Kore’ye, daha yakın tarihte Rusların Çin’den koparıp aldığı liman şehri Vladivostok’a bu kelimeyi kullanmıyor da, tarihin hiçbir döneminde Çin’in asla ayak basamadığı Türkistan’in merkezi ve önemli Ülkesi Kazakistan’ı “Çine geri dönmeye can atıyor” diyebiliyor?

Açıkça bağımsız Kazakistan devletinin toprak bütünlüğüne net bir saldığı niteliği taşıyan bu makale anında 100’den fazla Çin internet sitelerinde aynı anda yayınlanıyor? Neden tıklama rekoru kırıyor?

Çin’in Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini işgal etme planını uygulamaya koyduğuna neredeyse 20 yıldan fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Sovyetler Birliği zamanında Çin Kazakistan sınırlarına yığdığı muazzam silah ve mühimmatları hala geri çekmiş değiildir.Üstelik bu silahları sürekli modernize ederek daha fazla yığınak yapmaya devam ediyor. Kazakistan ve Kirgizistan ve Tacikistan Sınırlarını modern silahlarla donatarak sözde korumakatadır. Hatta, Rusya’dan 2018 yılının Mayıs- Temmuz aylarında satın aldığı 2 adet S-400 füze sisteminin birini aynı yıl Kazakistan sınırına konuşlandırmıştır. Kazakistan ise Çin’in bütün bu aşırı silah yığınaklarına karşı tek kelime bile ses çıkarmamıştır.

Kazakistan ile Doğu Türkistan’ın mevcut sınır hattının uzunluğu 1782 kilometredir. Çin, Kazakistan sınırına paralel 50 kilometre genişliğindeki topraklarda yerleşik Kazak, Uygur Türkleri ile diğer azınlık halkları zorla göç ettirerek bu bölgeleri tahliye ettirmiştir. Türklerden Zorla boşaltılan bu topraklara Üretim ve İnşa Ordusu (Bing Tüen) silahlı Milis Çinli Paramiliter Çeteleri yarleştirmiştir. 1782 km (uzunluk) x 50 km (genişliğik) = 89.100 Km2.yüzölçümündeki bu sınır hattına en az 3 milyon civarında tahmin edilen tamamen etnit Çinlilerden oluşmuş, sivil kıyafetli Ordu sisteminin bire bir aynısı olan Bölük, Tabur, Alay, Tugay, Tümen.Kol Ordu ve hatta bağımsız Ordu olarak düzeylerde tertiplenmiş bir orduyu aileleri ile birlikte bu topraklara iskan etmiştir. Tamamen göçmen etnik Çinlilerden oluuşuturulan bu ordu, Tarımsal üretim başta sanayi,ticaret ve ekonomik olarak bütün sahalarda faaliyet gösteren bu ordu bu gündelik faaliyetleri ile çalışma ile askeri eğitimi birleştirmiştir. Ayrıca bu Paramiliter Ordudan başka Çin Halk Kurtuluş ordusunun 1/3’nün Doğu Türkistan genelinde konuşlandığıldığı tahmin edilmektedir.

Çin, Dünya kamu oyu karşısında Çinvirüsü salgınının sorumluluğundan kaçmak için Doğu ve Güneydoğu denizde ABD ile kısmen savaşa girmeyi göze alacaktır. Ancak, göze alacağı bu deniz savaşında ABD ve müttefiklerine taviz vererek onlarla antlaşmaya vardıktan sonra yönünü bu kez batı’ya Yanı Türkistan coğrafyası üzerine yönelecektir. Tarihte Cengiz Han ve Moğol ordusu Çin’i tam işgal ettikten sonra, Kore yarım adası ile Vietnam’ı da ele geçirerek bu toprakları da Merkezi Çin’e katmıştır. Çin, Moğol İmparatorluğu devrildikten sonra her dönemde girdiği deniz savaşlarının tamamını kaybederek yenilmiştir. Denizlerde kazandığı hiçbir savaş yoktur.  Çin tarih boyunca doğuda yanı Deniz savaşlarında kaybettiklerini hep batıya saldırarak acı yenilgilerini telafi etmeye çalışmıştır. Türk toprakları üzerinde sürekli genişleyerek bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Çin kaybedeceği bir macereya değil, kazanacağı savaşı ancak göze alacaktır.

Çin’ in amacı sadece Kazakistan’ı işgal ederek yetinmek değil, tüm Türkistan Cumhuriyetlerini yutarak Hazar deniz kıyılarına kadar sınırlarını genişletmektir. Böylelikle Hazar denizinden Doğu Türkistan’in Çin sınırlarında Kumul çöllerine kadar uzanan bölgedeki sayısız ve çok zengin zengin yer altı kaynaklarına ; yanı petrol, doğal gaz okyanusu ile diğer çeşitli maden kaynaklarına kuvuşmuş ve tüm Türkistan coğrafyasını kontrol altına almış olacaktır. Çin bunu başarabildiğinde tüm Avrasya ile tüm dünyayı dize getirebileceğinin hesabını çok iyi yapmış durumdadır.

Türk Aydınları Bu Çin Saldırganlığı Karşısında Ne Düşünüyorlar ?

Çin’in son Kazakistan çıkışı ve saldırgan dişlerini bir kez daha göstermesi elbette ki sadece Kazakistan’i değil,Türkiye’yi ve Türk dünyasını çok yakından ilgilendiren çok önemli bir fiili durumdur. Türk dünyasını yakından izleyen ve fikir üreten ve çok mantıklı düşünen aydınlarımız ve stratejistlerimizin bu konuda  “Ruslar ortada dururken, Çin’in Orta Asya’ya yanı Türkistan’a  elini uzatacağını tahmin etmiyorum.” dediklerini duyar gibi oluyorum. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve onun şimdiki hakimimutlak Lideri Şi, ülkesindeki iktidarını pekiştirmek ve sürdürmek için Türkistan topraklarında Ruslarla nükleer savaş dahil,her türlü savaşı göze alacağını dünya pek yakında görecektir.diye tahmin ediyorum.

Bu konudaki görüşlerimi destekeleyen ve kanıtlayan bilgiler 2011 de yayınlanan “ Ejderhanın Korkusu Türkiye” adlı kitabımda ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.

Günümüzde Çin- Türkistan Cumhuriyetleri İlişkileri

Çin, Tacikistan’ı çoktan ele geçirmiş ve bu küçücük ülkeden toprak dahi aalmıştır.Bu ülkeyi kafesindeki bir avlanmış keklik olarak görmektedir.

Kırgızistan’ın Çin’e olan borcu bu ülkenin milli gelirinin % 30’na tekabul etmektedir.

Çin, 20 yıldan beri Özbekistan Ordusunu Kazakistan’a karşı eğitmekte ve Çin silahları ile donatmaktadır. Özbekistan Ordusunun Komuta kademesi ile yüksek konumdaki Güvenlik Şefleri yıllardır, Çin’de bedelsiz olarak eğitim alıyorlar.

Kazakistan Çin ilişkileri konusunda yukarıda çok ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Çin, Türkistan Cumhuriyetleri yönetimleri içinden satın aldığı bazı yöneticiler ve bu ülkelerdeki yandaşlarının yardımı ile bu bölgenin Kardeş halkları ve devletlerinin aralarına fitne ve fesat saçarak önce bir birine düşürerek karışıklıklar çıkaracaktır.

Türkistan cumhuriyetlerinin tüm iletişim sistemlerinin (ordu dahil) tamamı Çin’in Huawei şirketinin kontrölü altında bulunmaktadır.

Çin yönetimi bundan sonraki süreçte ise,şartların olgunlaşmasını bekleyecektir. Şartları uygun gördüğünde ise direk harekete geçerek Türkistan’ı işgala başlayacaktır. Çin,Türkistan Cumhuriyetlerini işgal etmek için her türlü proje ve planlarını çoktan tamamlamıştır.

Çin’in günümüzde Türkistan Topraklarına şimdilik saldırmadan beklemesinin nedeni sadece uluslar arası könjöktürü ve uygun zamanı kollamaktır. Çin’in İşgalindeki ilk ve Öncü hedefinin Kazakistan olduğu açıktır. Çünkü Çin, önce Kazakistan üzerinden Rusya’nın bölgeye intikal ve müdahale yolunu kesecek ve daha sonra diğer Cumhuriyetlerin işini daha kaloylıkla halletmek olduğunu düşünmektedir.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1538 Kez Görüntülendi.