logo

trugen jacn

ABD’NİN ” UYGUR İNSAN HAKLARI VE POLİTİKALARI YASASI ” HAKKINDA DÜŞÜNDÜKLERİM

Mehmet Emin HAZRET

Aniden gelen bir müjdeli veya kaygılı haber, duygusallığın akla en çok hakim olduğu anlardır.  Uygur İnsan Hakları ve Siyaseti Yasası’nın ABD Senatosu’ndan sonra Temsilciler Meclisi’nde ezici çoğunlukla(413/1 oyla) kabul edilmesi haberi beni derinden etkilemiş ve sevindirmiştir. Çünkü, bu durum yakın tarihimizde biz Uygur Türklerinin hayatının toptan yok olma girdabına doğru gittiği bu günlerde ABD gibi güçlü ve küresel söz sahibi bir ülkenin, bizim gibi ağlamaklı, perişan,kimsiz-kimsesiz ve çaresiz bir ulusa bir dostluk ve cesaret elini uzatması çok değerli ve unutulmaz bir olaydır.  Bu yasa bizi ÇKP’nın faşist temelli baskı ve etnik soykırım cinayetlerinden kurtulmamız için tamamen yeterli olmasa da, bizim Uygur Türkleri olarak varoluş mücedelesi yolunda bizlere cesaret verici çok önemli bir destek olmuştur. Uygur Türkleri olarak; yeniden bir kez daha tekrar silkinerek ayağa kalkma umudumuz ile mücadele azmimimizin güçlenmesi için mucizevi bir merhem olacaktır.

Duygusallıktan Arınmış olarak Mantıklı düşünmek, Doğru analiz Yapmamızı ve doğru sonuçları çıkarmamızda bize yardımcı olur.

ABD Parlamentosu’nun her 2 kanadından ezici çoğunlukla onaylanarak Kabul Edilen Uygur İnsan Hakları ve Siyaseti Yasası’nı önemini ve değerini şöyle özetleyebiliriz ;
1. Bu tasarının yürürlüğe girmesi ile en son Osmanlı Devletine tabi Kaşgariya(Doğu Türkistan) İslam devvleti’nin yıkılmasından sonra( 8 Mayıs 1877’den beri) 153 yıldır uluslar arası ve bölgesel politika ve ilişkiler sahnesinden dışlanan ve tek başına bırakılarak saldırgan ve doyumsuz komşuları Çin ve Rusya’nın insafına terk edilen Doğu Türkistan Türklerinin yeniden Milletler arası sahneye yeni bir aktör ve yeniden söz sahibi olarak çıkmamızı sağlayacaktır. Bu hususu çok önemli buluyorum. Ayrıca, yeniden kendimize gelmemmize, güven duygumuzu tekrar kazanmamızı temin edecektir. Çin’in Soykırım cinayetleri ile mücadelemizde bizlere çok önemli ve büyük bir manevi güç ve moral olacaktır.
2. Uygur İnsan Hakları ve Politikaları Yasasının maddelerinde de belirtildiği gibi; Uygur Türklerini baskı,zulüm ve envaiçeşit Çin işkenceleri ile katletmekte olan Sözde bölgesel ÇKP Genel Sekreteri ve ÇKP.’nin Urumçi Gestaposunun eli kanlı katil Şefi Chinchuanguo gibi Çin Nazisinin gerçek yüzünü ifşa edecek ve cezalandırılmasını sağlayacaktır. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Bosna-Hersek’te Müslümanları etnik soykırımla katleden Bosna Kasabı ve katili Slobodan Milosovich gibi Uygurların kasabı ve katili Çen’in uluslar arası ceza Mahkemesi’ne işlediği bu insanlık suçlarından dolayı yargılanması için aynı şekilde adalete teslim edileceğinin bir işareti olarak görülmektedir.
3. Uygur yasası’na göre, Dışişleri Bakanlığı’nın Uygurlarla ilgili hazırlayacağı raporlarında, Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım cinayetleri hakkındaki daha fazla bilgi,belge ve haberlerin sistemli bir şekilde kamu oyuna duyurulması ve açıklanmasını sağlayacaktır.
4. Tasarıda, Türk ülkeleri ve Müslüman hükümetlerin Çin etkisi ve baskısı ile Uygurlara yönelik baskı ve zulümleri konusunda sessiz ve duyarsız kalmamaları ve bu konuda diplomatik de olsa harakete geçmeleri konusunda kesin bir etkisi olacaktır.
5. ABD’de Uygur Türklerinin sorunlarına yönelik faaliyetlerin daha da güçlenerek devam etmesi, dünya medyasının dikkatini Doğu Türkistan’a çekmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
6. Bu yasanın hükümleri uyarınca ABD hükümeti, tıpkı Tibet sorunu ve hareketinde olduğu gibi Uygur hareketine de belli miktarda siyasal desteğinin yanında maddi destek de tahsis edecektir. Bu harcamalar yurtdışındaki Uygur siyasi hareketlerinin daha da güçlenmesi, daha da etkin olarak yürütülmesinde önemli destek sağlayacaktır.Ayrıca, Uygur STK.ların kırılganlığının sona erdirilmesi noktasında da önemli etken olacaktır. Bunun yanında Doğu Türkistan Milli ulusal hareketini bölerek,parçalayarak etkisizleştirilmesire yönelik düşmanın sinsi ve kirli tezgahlarını tarumar edecektir. Çin ile işbirliği yaparak onun emrinde çalışarak bu kutsal hareteki çeşitli şekillerde zayıflaması ve çürütülmesi için çalışan , zararlı mikropların ortadan kaldırılması ve Uygur siyasi hareketinin ortak hedefi için önemli ve istikrarlı bir destek kaynağı olacaktır.
7. Tasarı daha sonra ABD’yi ve diğer Batı ülkelerini Uygurlar hakkında yeni olumlu adımlar atmaya teşvik edecek ve Çin hükümetinin uluslararası sahnede daha da sıkıştırılarak baskı yapılmasına ve bu yolla Doğu Türkistan’daki baskı zulüm ve insanlık dıyı soykırım cinayetlerini en azından zayıflaması ve daha sonra ortadan kaldırılmasını temin edecektir.

Şu hususa da özellikle dikkat çekmek istiyorum ; kabul edilen ve önümüzdeki haftalarda yasalaşarak icra edilmesi beklenen bu yasanın adının ” Uygur İnsan Hakları Ve Politikaları Yasası” olduğunu asla unutmamalıyız.  Bu yasanın hükümlerinde Çin hükümetinin cezalandırma maddesi ve gücü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yasa ABD Kongresi’nde tasarı olarak sunulması ve onaylanması arasında iki yıllık bir süre geçmiştir. Bu yasa tasarısının seyri bilinmesine rağmen, bu yıl zarfında Çinli İşgalcılar Doğu Türkistan’da yaşayan Kardeşlerimize yönelik baskı,zulüm ve soykırım cinayetlerinin hızını kesmek bir yana,şiddetini arttırarak sürdürmeye devam etmektedir. Bu yasa tasarısına rağmen bu katliamları ÇKP işgalı yönetimi hiç ara vermemiş ve şiddetini dahi düşürmemiştir. Çin işgal yönetiminin bu acımasız ve vahşi baskı ve katliamları bugün de durmadı ve sürmektedir.
Uygur Türkleri , ABD yönetiminin Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım uygulamalarına karşı bu cesurca çıkışını büyük bir memnuniyet ve derin bir minnetle karşılamaktadır.  Buna karşılık bu yasa ve benzeri diğer açıklamalar ve caydırıcı uygulamaları Çin’in tavır ve hareketlerinde şimdiye kadar olumlu yönde bir değişiklik yaratamamıştır. Aksine, Çin, bütün bu baskılara rağmen ABD’ye karşı daha saldırgan ve daha agresif bir tavır sergilemeketedir.

 Biz Uygurların bir halk atasözü var, ” Eşeğine gücün yetmiyo,onun semerine Vuruyor ! “Çin’in gücü ABD’ye kafi gelmeyebilir. Bunun yerine direkt olarak ABD’den alamadığı kin ve intıkamını kendisinin kıskacında ve daha zayıf durumdaki de Uygurlardan bunun intikamını kat kat fazlası ile alabilir. Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nden intikam almak için Amerika Birleşik Devletleri’ne misilleme yapma konusunda daha da agresif davnarabilir. Doğu Türkistan’da esir olarak tuttuğu Türklere yönelik soykırım cinayetleri ile katliamlarının daha da hızlandırmak için daha gizli ve daha acımasız araçlar kullanabilir. 

Bu nedenlerden dolayı Muhacerette yaşayan Uygurlarımız bu yasanın yurtdışındaki sevinciyle sarhoş olmak yerine, daha temkinli ve itidallı, daha uyanık ve daha geniş manada düşünmeliyiz ve bu konularda daha hazırlıklı olmalıyız, diye düşünüyorum.
ABD hükümeti, Çin’den elde ettiği ve edeceği tüm ekonomik menfaat ve çıkarlarından vaz geçmek pahasına bu Uygur yasasını çıkarmış ve Çin’in karşısına dikilmiş bulunmaktadır. Bizler Diaspora Uygurları olarak bunun bilincinde olarak çok dafa fazla çalışmalıyız, Muhacerret yaşadığımız ABD,başta yaşadığımız tüm ülkelerde yürüteveğimiz tüm çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi daha cesurca canlandırmalı ve devam ettirmeliyiz.
“Kendi Gölgemizden ürkmek-Korkmak ” psikolojik travmadan bir an önce kurtulmalıyız. ” Bala’nizin oynaşı ve Kasanının Kaynaşına bak ! ” hikmetli bözü bize aittir.

Bizi kollayanlar, destekleyenler ve bize yardım ve katkı vermek isteyenler bizim yeteneğimiz,iş becerme gücümüze,yaptığımız ve yapacağımız işin kalitesi,önemi ve mahiyetine göre karar vereceklerdir !

Bizim milli,Karakterimiz, milli takdirimizi belirleyecek en önemli unsurdur.

Bizlerin karakterimiz ve irademiz bizlerinkaderini belirlemede hala belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Üzerimize doğru esen rüzgar,bu rüzgardan ne kadar enerji ürettiğimiz ve bu ürettğimiz enerjiyi nerede ve nasıl kullandığımıza bağlıdır !

Bu önemli noktaları asla unutmamalıyız 28.05.2020

Etiketler: » » » » » » » »
Share
772 Kez Görüntülendi.