logo

trugen jacn

ÇİN NAZI KAMPLARINDAKİ TUTUKLU TÜRKLERİN SAYISI HAKKINDA YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, yazıUygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

ÇKP.Faşist yönetiminin Ağustos 2016’da Urumçi’ye atadığı Han ırkçısı ve Çin Nazisi ÇKP’nin eli kanlı diktatörü Çin Çuvenggou’nun ülke genelinde yaygınlaştırarak kurduğu Çin Nazi  ölüm Kamplarında tutulanların sayısı hakkında yeni bir bilgiler açıklandı.
Uygurların Celladı ve Çin Nazisi Çin’in Hitler’in 1940’li yıllarda Polonya, Avusturya ve Almanya’da Yahudileri toptan öldürerek ortadan kaldırmak amacı ile kurdukları Nazi Kamplarını örnek alarak kurduğu bildirilen bu Çin Nazi Kamplarında Uygular baskı,zulüm,işkence ve toptan öldürme yöntemlerinin Alman Nazilerinin  usullerinden  daha katı,daha acımasız ve  kat kat daha vahşi olduğu söyleniyor. Çin Nazisi Çin, ilk etapta Uygurların önde gelen zengin iş adamları ile tüccarları gerekçeler ve uyduruk bahanelerle suçlayarak bu Çin Nazi Kamplarına kapatıyor.Daha sonra paralarına  ve mallarına el koyuyor.Çin Faşisti Çin’in bu yöntemi Alman Nazilerinin zengin Yahudileri  öldürerek para ve zenginliklerini gasbetmek  usulü ile bire bir örtüşüyor.

Çin Nazi Kamplarında Tutuklu Müslüman Türkler Hakkında  Son  Bilgiler Açıklandı

Çin işgal yönetimi Doğu Türkistan genelinde kurdukları Çin Nazi kamplarında tuttuğu Müslüman Türklerin   sayısı hakkında çeşitli kaynaklarca tahmini istatistiki bilgiler ortaya atılmış ve bu bilgiler  medya’da yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda Haber Merkezimiz ile bir bilgi notu paylaşan Doğu Türkistanlı bir Kardeşimiz Urumçi’de İşgalcıların sözde özerk bölge yönetiminde çalıştığı bildirilen bir Uygur Memurun kendisine ulaştırdığı bilgi notuna  göre Çin Nazi Kamplarında tutulanların toplam sayısının 790 bin olduğunu bildirmişti.
Daha sonraki tarihlerde batı menşe’ili bir çok önemli medya kuruluşları Doğu Türkistan’da Çin İşgal Yönetiminin kurduğu Çin Nazi Kamplarınıdaki tutulan Uygurların sayısının 500 – 900 bir kişi aralığında tahmin edildiği bilgisini paylaşmışlardı.
Çinli İşgalcıların   Bu Kez Kazak Türklerini  de Bu Çin Nazi Kamplarına Kapatmaya Başladığı Bildirildi
Doğu Türkistan’da işgalcı ve Sömürgeci bir yabancı güç olarak bulunan ÇKP.yönetimi Uygur Türklerinin özgürlük ve bağımsızlık hareketlerini onların öz Kardeşleri olan Türkistan Cumhuriyetleri  yönetimlerini kullanarak onların eli ile  boğmak ve bu Kardeş halkların tarihte olduğu gibi Uygur Kardeşlerine olan ilgi, muhabbeti,yardım ve katkılarını önlemek için Nisan 1996’da Şanghay Çetesi adı ile bir örgüt kurmuş ve daha sonra Rusya ve diğer Çin’e komşu ülkeler ile bölge devletlerini  de yanına çekerek Şanghay  Çetesini Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüştürmüştü.Doğu Türkistan’da yaşayan ve yüz yıllardan beri Uygur soydaşları ile Kardeşçe ve barış içinde yaşayan Kazak,Kırgiz ve diğer Türk boylarına karşı ırkçı ve faşist temelli baskı ve zulüm uygulamalarında  pozitif  ayırımcılık yapıyor ve onların boy adları ile bağımsız olan Cumhuriyetlerimizin  Boydaşlarını sözde kayırdıkları sinsi “Uzaktaki rakibin yardımı ile yakındaki düşmanı ezerek yok etmek” geleneksel Çin emperyalist ve yok etme yönetimini uyguluyordu. Ancak,ÇKP diktatöryasının iktidarı eline geçiren yeni Lideri Xİ’’nin Çin’in  batıya taşma,yayılma, Türkistan coğrafyasında hegemonya kurma ve en son sömürgeleştirerek işgal etme tarihi emellerini gerçekleştirmek için ortaya attığı  ” Çin Rüyası-Yeni İpek Yolu ve Bir Kuşak – Bir Yol” gibi Han emperyalizminin  modern  yeni taktiklerini açıkladıktan sonra Terörizme karşı koymak ve dini Radikalizmı önlemek ve bu konularda işbirliği yapmak iddiası ile Şanghay işbirliği Örgütü’ne güya üye yaparak bu Türk Cumhuriyetlerinin Doğu Türkistan konusunda el ve ayaklarını bağlamıştı. Kendisine Çin zulmünden kaçarak sığınan Uygurları bu Kardeş Ülkeler yönetimleri Çin’e teslim ediyor ve onları ölüme gönderiyordu.  Hatta Çin polis ve Ajanları bu ülkelerde ülke egemenliğini çiğneyerek gözüne kestirdikleri Uygurları yakalayarak Çin’e götürübiliyordu.

Çin’in Sinsi Kandırmaca ve Yalanları Ortaya Çıktı
Bütün bunlardan sonra geçtiğimiz yıl Urumçi’ye atanan Han Nazisi Çin’in göreve gelmesi ile bu sözde Pozitif Ayırımcılık yerini baskı,zulüm ve ölüme bıraktı. İşgalçi Çin Kazaklara,Kırgizlara ve diğer azınlık olarak tanımladıkları Türklere de zülme başladı. Bu durum geçtiğimiz yılın Mayıs ayında başkent Astane’de toplanan 5. Dünya Kazak Kurultayı’nda Doğu Türkistan asıllı Kazak Türkü Ömürhan Altun adlı cesur ve yiğit Kardeşimiz tarafından ilk kez Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’in bulunduğu ve bizzat yönettiği oturum’da gündeme getirildi. Ömürhan Altun,konuşmasında Doğu Türkistan’da yaşayan Kazak Soydaşlarının da Uygur Türkleri gibi baskı,zulüm ve soykırıma uğradıklarını ve Çin Nazi Kamplarına kapatılmaya başlandığını açıkladı. Dünya Kazak Kurultayı Almanya delegesi Ömürhan Altun’un bu konuşması Kazakistan – Çin ilişikilerinde ve hatta Şanghay Çetesinin geleceği için bir dönüm noktası olarak kabul gördü.

Kazak Asıllı Çin Polisi’nin İfşaatı Gerçekleri Gözler Önüne Serdi

14 Şubat 2018’te sosyal medya’da Çince kaleme alınan bir  bilgi notu (paylaşım ) bomba gibi düştü. Bu bilgi notunda Çin’in Doğu Türkistan genelinde kurduğu Çin Nazi Kamplarında tutuklu bulunanların sayısı ilçeler bazında açıklanıyordu
Konunun uzmanları Çince olarak paylaşılan bu bilgi notunun üst kısmında bulunan kazakça yazılı bir nottan yola çıkarak bu notun İşgalcı Çin’in sözde Gulca merkezli Kazak Özerk Oblastı(Vilayetinde)’nda görev yapan Kazak asıllı bir Çin İşgal Polisine ait olabileceği tahmininde bulundular

Kazak Asıllı Çin İşgal Polisi’nin Bilgi Notu’nda Nazi Kamplarında Tutuklu Türklerin Sayısı
Kazak asıllı Çin polisi’nin Çin’in resmi kayıtlarındaki rakamları kopyalayarak alelacele yazdığı tahmin edilen rakamlar rastgele  karışık  ve ilçeler bazındaki rakamlardı. Doğu Türkistanlı Gazeteci-Yazar Sayın Mirkamil Kaşgarlı bu istitatistiki bilgileri Doğu Türkistan’daki Vilayetlere ve bağlı ilçelere göre aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir,
Vilayetlere göre Çin Nazi Kamplarında Tutuklu Bulunan Türkler 

 1. BAŞKENT URUMÇİ
Urumçi merkez İlçesi 4620 kişi,
Dörbilcin İlçesi 2460 kişi,
Saven İlçesi 6452 kişi,
Toli İlçesi 1680 kişi,
Kutubi ilçesi 1867 kişi,
Guçung ilçesi 3476 kişi,
Cimsar ilçesi 1563 kişi,
Sanci Mori Kazak Atonom İlçesi 1674 kişi,

2.TURFAN VİLAYETİ
Piçan ilçesi 1790 kişi,
Toksun ilçesi 3075 kişi,
Aratürük İlçesi 10780 kişi,
Onsu İlçesi 22485 kişi,
Karaşeher ilçesi 17622 kişi,

3. AKSU VİLAYETİ
Kuçar ilçesi 15614 kişi,
Şayar ilçesi 23171 kişi,
Toksu ilçesi 7942 kişi,
Bay ilçesi 4652 kişi,
Uçturfan ilçesi 8422 kişi,
Avat ilçesi 31547 kişi,
Kelpin ilçesi 12473 kişi

4. KAŞGAR VİLAYETİ

Kona Şeher (Eskişehir) şehir ilçesi 6947 kişi,

Yeni şehir ilçesi 17645 kişi,

Yeni Hisar ilçesi 42151 kişi,

Poskam ilçesi 14746 kişi,

Yarkent ilçesi 18753 kişi,
Kargalık ilçesi 28943 kişi,
Merkit ilçesi 18758 kişi,
Feyizabat ilçesi 13983 Kişi,
Maralbaşi ilçesi 51866 Kişi,
Tokuzak İlçesi 6854 kişi,
Taşkorgan Tacik Atonom İlçesi 2465 kişi,

5. KORLA VİLAYETİ
Lopnur ilçesi 34977 kişi,
Bügür ilçesi 13943 kişi,
Hıçing ilçesi 9452 kişi,
Hoşut İlçesi 11432 kişi,
Çerçen İlçesi 8764 Kişi,
Çarklık İlçesi 6753, kişi,
Karaşehir Hui Özerk İlçesi 3951 kişi,
6. HOTEN VİLAYETİ
Hoten ilçesi 125.437 kişi,
Karakaş ilçesi 36421 kişi,
Guma ilçesi 17622 kişi,
Lop ilçesi 42861 kişi,
Çira ilçesi 21468 kişi,
Kirye ilçesi 62476 kişi,
Niye ilçesi 9470 Kişi,
7. ALTAY VİLAYETİ
Manas ilçesi 1437 kişi,
Bağraş İlçesi 8761 Kişi,
Burçin İlçesi 1867 kişi,
Köktokay İlçesi 2768 kişi,
Kaba İlçesi 4568 kişi,
Çingil İlçesi 1867 kişi,
Cıminey İlçesi 4765 kişi,
Cing ilçesi 468 kişi,
Burultokay İlçesi 3461 kişi,
8. GULCA (KAZAK ÖZERK) VİLAYETİ
Gulca merkez İlçesi 9760 kişi,
Korgas İlçesi 13721 kişi,
Tokkuztara İlçesi 6854 Kişi,
Künes İlçesi 2680 Kişi,
Nilka İlçesi 2468 kişi,
Çağantokay İlçesi 2764 kişi,
Mongulküre İlçesi 3052 kişi,
Tikes İlçesi 1847 kişi,
Kubuksar Moğul Atonom İlçesi 1689 kişi,
Çapçal Şibe Atonom İlçesi 2867 kişi,
9. ARTUŞ (KIRGIZ ÖZERK)VİLAYETİ
Aktu İlçesi 12840 Kişi,
Akçi İlçesi 18432 kişi,
Arşang İlçesi 1397 Kişi,
Uluğçat İlçesi 1756 kişi,
10. KUMUL VİLAYETİ
Barköl Kazak Atonum İlçesi 1568 kişi
Ayrıca,bilgi notunda diğer farklı Bölgelere bağlı 71 İlçeden Yaklaşık 900 bin Doğu Türkistanlı Türk’ün bu Çin Nazi Ölüm Kamplarında tutulduğu bildiriliyor.
Doğu Türkistan uzmanları ile diğer bağımsız gözlemciler ve araştırmacılar bu bilgi notundaki listede Doğu Türkistan’daki bütün vilayet ve ilçelerin yer almadığını geriye kalan bölgelerde tutulanlar  da hesaba katıldığında Çin Nazi Ölüm Kamplarında bulunanların sayısının bu rakamın (tahminen 900 bin) en az bir katından daha fazla olabileceğini bildiriyorlar.

Share
1409 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ