logo

trugen jacn

ÇİN, UYGUR ÇOCUKLARININ ASİMİLASYONU İÇİN ÇİN DİLLİ YUVALARI YAYGINLAŞTIRIYOR

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Çin yönetimi,işgalı altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin  yavrularına  eğitim-öğretim’de  Çin dilini zorla dayatma yolu ile dönüştürme ve soykırım uygulamalarını hızlandırdıkları bildirildi.
Özgür Asya radyosunun bildirdiğine göre Sözde Özerk Bölge Eğitim Bakanlığı yeni bir kararname ile Doğu Türkistan genelinde 2017 yılında da sadece Çin dilinin öğretildiği Çocuk yuvaları ile Çince öğretim veren ana okullarının sayısının arttırılacağını ve bu yıl içerisinde  toplam 4 bin 387 adet daha yeni Yuva ve Ana okulu’nun  eğitime alınacağını  bildirdi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

“Xinjiang İktisat Gazetesi”’nde yer alan bir haberde ise, bölgesel Eğitim Bakanlığı’nin  5 ayrı   Özel Yetkili  Kontrol ve Nezaret gurubu teşkil ettiği ve bu  gurupların  Müslüman Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Turfan,Aksu,Kaşgar,Yarkent ve Hoten vilayeteleri ile Kazakistan sınırındaki İli bölgesine gönderdiklerini  bildirdi.Bu Özel Hizmet Guruplarının bu bölgeler de kurulacak ve sadece Çince eğitim verecek yuvaları ve ana okullarının kuruluş hazırlıklarınıa nezaret  ve diğer eğitim  hizmetleri ile ilgili işlemleri  gözden geçirecekleri bildirildi. Haber’de ayrıca ilk etapta 3 yıl ücretsiz olarak eğitim verilecek Çin dilli Yavaların Uygurların mutlak nüfus çoğunluğunu teşkil ettiği güney (Tarım)bölgesinde yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırılması için yeri kararlar ve girişimlere hız verileceği de belirtildi. İlk etapta asmilasyon amaçlı Çocuk yuvalarının kurulması ve yaygınlaştırılıması uygulamasının  esas hedefin güney’deki Hoten bölgesi olduğu de  açıklandı.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi
Haber’de Hoten’de halen 480 Çift Dilli eğitim adı altında  Çince eğitim veren Çocuk yuvasının bulunduğu,bu sayının bu yılın Eylul ayına kadar bin  sayısına yükseltileceği,böylece  Hoten’de  Çin dilli Çocuk yuvalarında devam eden Uygur çocuklarının sayasının 244 bin’e çıkarılacağı de belirtiliyor.  Ancak,  haber’de Çin dilli çocuk yuvalarının sayılarının arttırılması çalışmalarında ödenek ve Çince eğitim verecek öğretmenlerin yetersizliğinden de şikayet ediliyor. Yeni kurulmakta olan ve sadece Çince eğitim verilecek bu Yuvalarda görev alacak Çince öğretmenlerin alımına başlandığı , hiç Uygurca bilmeyen ve Çin’den göç ettirilen Çinili göçmenlerin bu yavalara Öğretmen olarak atanmakta oldukları de ifade ediliyor.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi
Uzmanlar ve bazı Uygur öğretmenler, 2002’de Çift Dilli Eğitim Öğretim adı ile yürürlüğe konan bu uygulamanın aslında Çin dilli yanı Uygurca ve Çince olmayıp,Çin’in diğer uygulamaları gibi gerçekte amaçlarını gizlemek amacı taşıdığını,bu eğitim kurumlarında sadece ve sadece hiç Uygurca bilmeyen Çinli öğretmenler tarafından Çince eğitim verildiğini bunun ise, tamamen tek Çin dilini esas alan bir uygulama olduğunu ifade ediyorlar.Çin işgal yönetiminin esas amacının ise, Müslüman Uygur Türklerinin evlatlarını daha Çocuk yuvalarından  itibaren Çince öğretmek suretiyle milli ve dini soykırım  yapmak amacı taşıdığını  de  belirtiyorlar.

Otomatik alternatif metin yok.

 

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1140 Kez Görüntülendi.