logo

trugen jacn
11 October 2015

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK, Prof.Dr.AZİZ SANCAR HAKKINDA AİLE DOSTU Dr.TUĞLUK İLE SÖYLEŞİ (2. VE SON BÖLÜM)

Kanser tedavisi yöntemleri ile insan DNA ‘sı üzerinde yaptığı bilimsel araştırmalar ve yeni buluşları sebebiyle ABD’de yaşayan Türk bilim adamı Prof.Dr.Aziz Sancar’a Norveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından 2015 yılı Kimya dalında Nobel ödülüne layık görülmesi, Türkiyemizde ve Türk dünyasında büyük heyecan yarattı ve sevinçle karşılandı. 

Prof.Sancar’ın kendi resmi üzerine Free East Turkestan= Doğu Türkistan’a özgürlük tişörtü ile çekilen resimlerinin basında ve sosyal medyada yer alması dikkatları  bir kez daha Uygur Türkleri üzerinde toplamıştır.Ayrıca,Yeğeni Hakan Sancar’ın Trt.Avaz radyosuna verdiği kısa demecinde Amcasının Uygur Türklerini çok sevdiğini ve onlara her zaman ilgi duyduğu ve yardımcı olduğu  haberi bizi son derece mutlu etti.

Nobel  ödülünün  Prof.Sancar’a verilmesine en çok memnuniyet duyanlar ise, muhacerette ve özellikle ABD.’de yaşayan Uygur Türkleri olmuştur.Prof.Dr.Aziz Sancar Hocamızın Nobel ödülü alması ve kendisinin Uygur Türklerine olan  engin sevgisi ve ilgisi  bizler için çok değerli ve önemli idi.Bu nedenle  Hocamızın Uygur Türkleri ile olan ilişkileri ve  ilgili çalışmalarına  ait bilgilere daha detaylı  şekilde ulaşmalı ve bunu Doğu Türkistan davası açısından  değerlendirmeli idik. Bunun için   bugünlerde ziyaret amacı ile ABD.’den ülkemize gelen Uygur bilim adamı ve aydınlarımızdan Dr.Reşat Abbas’a konuyu aktardım ve  bu konuda bilgilerini bizimle paylaşmasını rica ettim.Dr.Abbas Bey Nobel ödülü kazanan Dr.Sancar’ı bildiğini ancak kendisi ile şahsen tanışmadığıı belirtti ve ekledi ;  ” Dr.Sancar ile aynı şehirde yaşayan Dr.Tuğluk Abdurrezzak kendisi ile aile dostu ve çok yakınlar.Eşi Dr.Leyla Davut Hanım da Dr.Sancar’ın yanında uzun yıllar çalıştı.Ben kenedisinin telefonunu vereyim.O daha iyi ve detaylı bilgiler verir.” dedi. Bunun üzerine TRT Türkiye’nin sesi radyosunda çalışan Mirkamil Kaşgarlı’ya telefon ettim,Benim teknik imkanlarım yok.(Ses Kaydedici vebenzeri cihazlar) Radyonun bu konuda imkanları geniş .Ben telefonunu vereyim.bir söyleşi iyapın ve birlikte Türkçe ve Uygur Türkçesi olarak yayınlayalım dedim.Kabul etti ve hemen aynı gün Dr.Tuğluk Abdurrezzak bey ile 30 dakika süren bir söyleşi gerçekleştirdiğini,bunu yazıya dökküp Trt.initernet sayfasında uygurca yayınladıktan sonra bana gönderebileceğini belirtti. 09 Ekim 2015 günü raportaj Uygur Türkçesi ile yayınlandı.Ben de derhal Türkiye Türkçesine aktararak haber sitemizde yayınladık.
Bu raportajin yapılmasında bize yardımcı olan Dr.Reşat Abbas,söyleşi veren sayın Dr.Tuğluk Abdurrezzak Beye bu bilgileri payalaştıkları için çok teşekkür ederiz.
Ayrıca,bu söyleşiyi gerçekleştirip o geceyi uyumayıp konuşmaları yazıya döken fedakar, gayretli ve vatan-Millet aşkı ile dopdolu vefakar Kardeşimiz Mirkamil Kardeşimize de kalbi minnettarlığımı ifade ediyorum.
.Uygur Türklerinini çok yakın dostu,hamisi ve koruyucu olduğu bilinen Prof.Sancar Hocamızı tebrik ediyor sağlık,esenlik ve başarılarının sürekli olmasını niyaz ediyoruz.

Aziz-Sancar

Hamit Göktürk/ Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

M.KAŞGARLI : Sayın Prof.Dr.Sancar Hocamızın Uygur Türklerine karşı olan sevgisi ve ilgisinin arkasında sizin aile dostluğunuzun etkisi var diye bilirmiyiz ?
Dr.Tuğluk A.rezzak : Elbette etkisi vardır.Ama,Aziz Akamız Uygur Türklerinin sorunlarına çok ilgi duyan ve duygusal olarak kendi meselesi olarak gören alicenap bir büyüğümüzdür.Bizden Doğu Türkistan’in ve Uygur Türkleriniin içinde bulunduğu dramatik durum hakkında sık sık sorular sorar ve bilgiler almaya çalışırdı.Biz de Uygur Türklerinin durumu ve Vatanımızda olup bitenlerden sürekli kendisini bilgilendirirdik.Aziz Akam,kendisi bir tıp,fizil ve kimya bilgini olmasına rağmen,sosyal bilimiler.tarih ve coğrafya bilgileri de çok  derin ve kuvvetlidir.Özellikle milli kimlik duygusu çok güçlüdür. Ben kendisinin mazlum Uygur Türklerine olan yüksek hassasiyetini ve ilgisini  bu milli duygularının çok güçlü olmasına bağlıyorum ve böyle  olduğunu düşünüyorum.

6968595875ygurnobel1
M.KAŞGARLI : ABD,de muhaceret hayatı yaşayan Uygur Türklerinin Prof.Dr.Aziz Sancar Hocamızda  nasıl bir etki bırakmıştır ? Aziz Hocamızın Uygur Türklerinin geleceği hakkında  neler düşünmektedir ? 
Dr.Tuğluk A.rezzak : ABD.’de yaşayan Uygur Türklerinin Aziz Akamın üzerinde olumlu tesirler sıraktığını düşünüyorum.Aziz Akam,daha çok Uygur Öğrenciler ile heşir-neşir olduğu için bazı olumsuzlukların olması tabii ki mümkündür. Birkaç kez bana Uygur öğrencilerin ve bazı aydınlarımızın olumsuz tavır ve tutumundan şikayet ederek “ Uygur Türkü öğrenciler diğer öğrencilere göre biraz daha tembeller.Üstelik kendi kişisel çıkarını daima önde tutan  ferdilik ve  bencillik duyguları çok güçlü.  Yüske gaye ve hedefe kendini adayarak bu yolda gayretli bir çaba  ve çalışmalar içerisinde değiller. Benim tanıdığım Uygur Türkü Ziyalıların sorumluluk duyguları çok zayıf,manevi, dini ve milli zenginliklerimize sahıp çıkma anlayışları yok denecek kadar zayıf ve azdır.” Diye şikayette bulunmuştu. Aziz Akam her iş ve sonuca bilimsel olarak baktığı ve olayları ve sonuçlarını  ilmi olarak yorumladığı için bu eksiklik ve olumsuzlukların esas sebebi olarak hiçbir zaman Uygur Türklerini görmemiştir.Bunu belki uzun tarihten beri esaret altında isitilacıların assimilasyon uygulamalarının sonucu oluşan ve dönüşen psikolojik ümitsizlik anlayışının bir neticesi  olarak bakmıştır.Dönüşen bu psıkollojik yeni durumun,ümitsizlik ruh haletini şekillendirdiğini ifade ederdi.Özellikle İşgalcı güçün  ve onun yönetiminin mahkum ve köle olarak baktıkları Uygur Türklerini tahakkümü ve hakimiyeti altında sorunsuz olarak tutabilmek için onların ıradeseni teyyartap(Hazırakonan,bulan) milli ve dini kimlik anlayışından mahrum olarak yetiştirmelerinden kaynaklanadığını ifade ederdi.Bundan kurtulmalarının tek yolunun AZATLIK VE ERKİNLİK( bağımsıslık ve özgürlük)  fikri ve duygusu olduğunu söylerdi.
Şimdi Köp Kıymetli Aziz Akamızın Uygur Türkleri ve onların geleceğine olan düşünceleri üzerinde  maddeler halinde duralım ;
• Uygur Türklerinin geleceğiniden kesin kes  umutludur. (intayın üimitvardır)
• Kendisini daima ben % 20 Uygur Türkü’yüm diye ifade eder.
• Uygur Türklerinin Türk İslam tarihinde çok önemli roller üstlendiklerini söyler.
• Uygur Türklerinin Türk-İslam kültür ve medeniyetine kattığı eşsiz katkıları hakkında uzun uzun durur ve bu konuda çok bilgilidir.
• Uygur Türklerinin çok zeki (intayın zirek ) akıl ve feraset sahibi ve madeni bir Türk Toplumu olduğunu belirtir.
• Uygur Türklerinin  en kadim ve tarihi bir kimlikliğe sahip bir Türk boyu olduğunu ve çağlar içinde Türk Milletini şerefle temsili ettiğini ifade eder.
• Uzun geçmişinde Türk Milli kimliği ile kutsal islam dini  akidelerini çok iyi  sentez ederek yeni ve özgün bir Türk – İslam   kimlik meydana getirdiklerini söyler

  • Bu kimliğe güçlü olarak sarıldığını bu uğurda çok gayret ve çaba sarfettiklerini ,bu suretle bütün çağlar içinde bütün zorlukların ber taraf etmesini   ifade eder
  •  Eskiden olduğu gibi günümüzdee de milli ve dini kimliklerine yine ısrarla sarıldıkları  ve bu kimlikleri ile kenedilerini ve gelecek kuşaklarını  yetiştirebildikleri taktirde günümüzde de bütün olumsuzlukların ve zorluklarını bertaraf edebileceklerini belirtir.
    • Özellikle Uygur Türkleri sorununu başta,ABD,AB.başta demokrası ve çağdaş değerleri benimseyen batı ülkelerinde,siyasi,ekonomik ve diplomatik ilişkilerinde ve çıkarlarına büyük ve güçlü etkiler gösterebilecekleri bir seviye’ye çıkarmalarının her zaman mükün olabileceğini ifade eder.
    • Bu şart ve ortamların oluşmasından sonra bütün ümit ve arzularımızın gerçekleşebileceğini   sürekli ifade eder ve bizlere teselli ve ümit verir.

8176743578ygurnobel2

Bunun için de Türkistan Türklerinin ;
• Uygur,Özbek,Kazak,Kırgiz,Türkmen Azeri vebenzeri boyların en kısa zamanda birleşmeleri ve bir birlerini  ayırmamaları gerektiğini
• Bütün Türklerin Müslüman-Türk ortak kimliği ile düşünmesi ve hareket etmelerinin gerekli olduğunu
• Müslüman Türklerin şimdi karşı karşıya bulunduğu baskı zulum ve eassimilasayonun ,sadece Uygur Türkleri için değil, bütün Müslüman Türk Milletine sorunu olduğuna kendi toplumu ile   uluslaraarası toplumu inandırmamız gerekir.
• Doğu Türkistan başta Türk –İslam dünyasının bütün sorunlarını Türk,İslam ve tüm dünyanın sorunu haline dönüştürmemiz lazım.sözleri ile bu ulvi fikirleri konuşmalarımızda ve sohbetlerimizde sürekli gündeme getirir ve bizlere de bu fikri telkin ediyor ve aşılamaya çalışırdı.
Ben şahsen kendimdeki Türk-İslam ideolojisi ve Türkçülük fikrinin Hörmetlik Aziz Akamın bu ve benzeri söhbet ve konuşmaları sayesinde şekillenediğini iftiharla söyleyebilirim.Bu benim gerçek ve değişmez ifadelerim ve  kanaatımdır. Hiç de aşırı ve yapmacık veya anlık fikirler değildir.
M.KAŞGARLI : Ziyaretimiz kabul ettiğiniz için minnetetarım. Ayrıca, Nobel ödülü alarak, Türkiye’mizin,Türk-İslam aleminin ve özellikle biz kalbı kırık Doğu Türkistanlıların sevinç.moral ve teselli kaynağımız olan yürek dostumuz Akamız, Prof.Dr.Aziz Sancar Hocamız ile ilgili bilgi ve düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.Sağ olun.

Dr.Tuğluk A.rezzak : Bana bu fırsatı verdiğiniz için  ben de size  teşekkür ederim.Aziz Akamı  tekraren bir kez tebrik ediyor,sağlık,esenlik ve huzur içinde nice başarılı bilimsel çalışmalar  yapmasını  Uluğ Tengrim’den niyaz eylerim.

Etiketler: » » » » » » »
Share
1376 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ