logo

trugen jacn
10 Temmuz 2015

İŞGALCI ÇİNLİ’LER,UYGUR TÜRKLERİNE NELER YAPIYOR ?

     Bir kaç gündür medyada, Çinli ve Çinli zannedilen çekik gözlü insanlara yapılan saldırı iddialarını okuyoruz, izliyoruz. İddia diyorum çünkü olayın muhattapları biz ne Çinlilere ne de çekik gözlülere saldırdık, olayı proveke edenler var, diyor. Ülkü Ocakları’nın açıklamasını buradan okuyabilirsiniz.

Hitay-Karikatör

Emre ECE(radikal.blog.com.tr)

Çekik gözlü insanlar konusuna diğer pencereden bakmaya ne dersiniz? Haberlerden farklı olarak, olaya “Uygur Türkü döven, saldıran, öldüren Çinliler” tarafından bakalım mı? Türkiye’de Çin’e karşı bir öfke ve bu öfkenin de acemice dışa vurumu olarak çekik gözlü insanları rahatsız eden olaylar oluyor, fakat Çinlilerin Uygur Türkleri’ne saldırdıklarını, dövdüklerini, hapsettiklerini, öldürdüklerini es mi geçelim? Bakalım Çinliler, Uygur Türklerine ne etmiş?

Hayat Bice’nin yazdığı H Yayınları’ndan çıkan Türkistan Rüyası isimli eserden;

“Abdulhamid Kaşgarî Medine-i Münevvere’de (1990) anlatmıştı:”İkinci Dünya savaşının ilk yıllarında Sovyetler,Almanya karşısında zor duruma düşmüş, Doğu Türkistan’daki işbirlikçisi Çinliler, telaşa kapılmıştı. Sırt dayadıkları Ruslar yenilirse zor durumda kalacaklarını düşünerek, milliyetçi Çinliler ile ilişkiye geçtiler. Çinli Kukla vali Şin, Rusları Doğu Türkistan’dan kovdu, Rus ajanlarını ve işçilerini sınır dışı etti.

Rusların bölgeden çıkarılmasını takiben bu defa Milliyetçi Çin birlikleri Doğu Türkistan’ı işgale başladı ve Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme planına hız verilip,

 • Çince zorunlu hale getirildi.
 • Çinlilerin Türklerle evlenmeleri teşvik edildi
 • Doğu Türkistan’ın bugünkü başkenti Urumçi’nin en verimli topraklarına Çinliler yerleştirilerek ilk kez kitle halinde Çinli iskânıyla,demografik asimilasyona girişildi.
 • Halkın yeni bir isyanına önderlik etme potansiyeli olan Doğu Türkistan’ın bütün vatansever güçleri, milliyetçi aydınlar zindanlara dolduruldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Çin’deki iç çatışmanın, milliyetçi Çinliler aleyhine sonlanmasından sonra Komünist Çin birlikleri, Doğu Türkistan’a kademeli olarak yayılıp 1949 yılında Doğu Türkistan’daki işgallerini tamamlamışlardı.

Doğu  Türkistan’a egemen olan komünist yönetim asimilasyon çalışmalarına hız verdi ve şu uygulamaları yaptı:

 • Doğu Türkistanlı’nın toprak, hayvan ve ürünlerini yönetimden izinsiz alıp satması yasaklandı. Halkın günlük kazancı, işyerlerine gelen görevliler tarafından zorla alınmaya başlandı.
 • Postanelere yerleştirilen Çinli ajanlar, mektupları sıkı bir kontrole aldılar.
 • Üzerinde en küçük bir “şüpheli”  işaret taşıyan veya okunaksız yazı içerenler şifreli mesaj kabul edilerek sahipleri cezalandırıldı. 
 • Her Doğu Türkistanlı, üç günde yerel bir polis merkezine giderek, üç gün içinde ne yaptığını anlatmak zorunda tutuldu ve ülke bütünüyle bir açık hava hapishanesine dönüştürüldü. Öyle ki, bir kişi, bir diğerini ziyaret edeceğinde polise başvurarak ziyaretinin maksadı, zamanı ve görüşeceği konu hakkında bilgi vermek zorunda idi.
 • Resmî makâmların yazılı izni olmadan bir köyden bir diğer köye veya bir şehre taşınması tamamen yasaklandı. 
 • Ülke halkı, birbirinin ajanı haline getirildi. Ana-baba, çocuğunu; çocuklar, ana-babasını ihbar etmekle görevlendirildi. Ülkede aile içerisinde bile güven kalmadı. Paranoya o dereceye ulaştırıldı ki, iki kişinin bir araya gelmesi “komünizm aleyhtarı toplantı”, üç kişinin bir araya gelmesi “isyan hazırlığı” sayıldı.
 • Yaygın bir istihbarat ağı oluşturuldu ve Doğu Türkistan’ın vatansever, ahlâklı, itibarlı insanları fişlenerek kısa sürede yok edildi.
 • Yerli halktan düşük ahlâklı, zaaf sahibi kişiler işbirlikçiler haline getirilerek ödüllendirildi. Ailece şeref ve haysiyetten yoksun, milli şuurdan habersiz, şefkat, merhamet, vicdan, din, insanlık gibi kavramlardan uzak, makâm ve zevk düşkünü, hain ruhlu, esrarkeş olanlar belirlendi ve bunlar özel kurslara tabi tutularak kendi halkından insanlara, zulüm ve işkence uygulayacak şekilde yetiştirildi.

Son olarak ilginç bir ayrıntı vermek istiyorum, Uygur Türkleri’nin Doğu Türkistan dediği topraklara Çinliler Xinjiang diyor. Xinjiang Çincede “Yeni Sınır” anlamına geliyor. Bu bile Uygur Türklerine uygulanan asimilasyonunun boyutları hakkında bilgi veriyor.

Kaynak.radikal.blog.com.tr

Etiketler: » » » » » »
Share
2086 Kez Görüntülendi.