logo

trugen jacn
25 Mayıs 2015

PAMİR’NİN KONGURTEPE BOZULLARI YER DEĞİŞTİRDİ. GEZ KENTİ SULAR ALTINDA KALDI

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
Doğu Türkistan’in batı sınırlarını oluşturan ve Himalaya dağlarının başlangıcı durumundaki Pamir dağlarının Kaşgar’a bağlı Aktu İlçesi(Günümüzde sözde Kızılsu Kırgiz Özerk bölgesine bağlı) Bulungköl’e bağlı Gez köyü yakınlarında yer alan Kongurtepe Buzullarının küresel ısınma sebebiyle yerinden oynayarak yer değiştirdiği bildiriliyor.
Özgün Asya Radyosunun Çin’in resmi Ajanslarına dayanarak verdiği bilgilere göre bozulun yer değişitirmesi nedeniyle Gez Kenti halkının hayvancılık yaptığı 15 bin Mo ( yaklaşık 10 bin dönüm)yüzölçümündeki yaylayı buzulun sularının bastığı ve 60 hane Hayvancılık ile uğraşan Uygur ve Kırgiz Türkü ailenin ev ve hayvan barınaklarının tahrip veya zarar gördüğü bildirildi.
Buzul’un  heyelan sebebiyle yer değiştirmesinden sonra eriyen aşırı suların taşarak Gez kentini çamur ve bataklık haline getirdiği ve hayatı olumsuz yönde etkileyip zorlaştırdığı açıklandı. Çin medyası Jeologların görüşlerini naklederek bu heyelanın ileride meydana gelebilecek büyük bir doğa felaketinin habercisi olduğunu bildirdi. Gez hhalkı, 374 Km.uzunluğundaki Gez ırmağı ‘nın normal olarak havaların ısındığı Temmuz ve Ağustos aylarında debisinin aşırı yükseldiği ve etrafına taşmasının normal bir olay olduğunu, Ancak, Mayıs ayında bu afetin meydana gelmesinin ise, olağandışı  bir olay olduğunu belirtiliyorlar.
Çevrecilerin bildirdiklerine göre , bu ve benzer doğa olaylarının bölgeye kontrolsüz,plansız ve aşırı bir şekilde Çinli göçmenlerin yerleştirilmesi, çarpık kentleşme ve endüstrileşmenin  aşırı derecede artması vebenzeri  oluşan değişikliklerin  bölgenin doğal iklim şartlarının değişmesine ve ısınmanın artmasına   bağlıyorlar.
Bilindiği üzere Muztağ ve Kongurtepe buzullarının erittiği sular  Gez ırmağını oluşturuyor ve bu ırmak de Tarım nehrinin en büyük kollarından biri olan Tümen( Kaşgar) nehrine dökülüyor. Gez nehri geçtiği Kaşgar’ın Opal,Taşmalık(Taş Balık)Karakiçik,Bulaksu ve saybağ kentleri ile Kaşgar şehrinin yeni ve kona Şeher (Yeni ve eski Şehir) ilçelerinde bulunan yaklaşık bir milyon Mo(yaklaşık 670 bin dönüm) tarım arazisini suluyor.
Özgür Asya Radyosu internet sitesi, Çin’in resmi Buzulları gözetleme Teşkilatı ile Sözde Özerk bölgesi Su işleri İdaresinin istatistik bilgilerine yer veriyor.Buna göre Doğu Türkistan’ın 1960’lı yıllarda orlama  yıllık sıcaklık dereceninin  4,1oC. İken,bu rakamın 2010 yılında yaklaşık 2,3 misli artarak ortalama 9,8oC.dereceye yükselmiş  olduğunu bildiriyor.

Etiketler: » » » »
Share
1132 Kez Görüntülendi.