logo

trugen jacn

ÇİN,TÜRK SOYKIRIMI SUÇLARINI “MÜSLÜMAN-TÜRK ORTAKLARINI”KULLANARAK SÜRDÜRÜYOR

 ÇKP yönetimi işgalci ve sömürgeci bir güç olarak  73 yıldır Doğu Türkistanlı Müslüman Türklere yönelik baskı zulüm, işkenceler  ve etnik soykırım suçlarını  çeşitli ülkelerden kendisine çeşitli yollarla angaje ederek  bağımlı ve zulüm işbirlikçileri  haline getirdiği sözde Türk ve Müslüman  adı taşıyan bazı  Soykırım ortaklarını da kullanarak  sürdürmeye ve bu insanlık suçlarının üstünü örterek gizlemeye devam ediyor.

"Çin karakterli" İslam!

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(UYHAM)

ÇKP’nin   yayın organları Halk Gazetesi  ile Halk Haber  Sitesinde  01 Ocak 2022’de aynı anda yayınlanan ” Çin’in haklı   uygulamalarını destekleyip  Gerçek ve  Çok taraflı  Yolda birlikte Yürüyelim !” başlıklı haber yorumunda  Çin işgal yönetiminin  Türkiye, İran, Suriye, Yemen ve Filistinli bazı kişi ve gurupları  nasıl kullanarak kendi insanlık suçlarının üstünü örtmeyi  nasıl başardıklarını(!) itiraf  etti. 

ÇKP Yönetimi  güdümündeki  yayın organlarındaki bu haber yorumunda  ÇKP.Merkez Komitesi’ni bağlı Uluslararası ilişkiler Bürosunun yakınlarda  Mısır Komünist Partisi, Mısır Sosyalist Partisi,  Suriye Komünist Partisi, İran İslam Birliği Partisi, Yemen Yeniden Kalkınma Hareketi  ile Filistin İlerici Cephesi   ile Türkiye’den Doğu Perinçek’in Başkanı olduğu Vatan Partisi  ve  diğer gurupların önderlerini Pekin’e davet ederek “Xinjiang Sorunu”  hakkında  kendilerini konu  bilgilendirildiği  açıklandı.

Ayrıca, Türkiye’den Vatan Partisi  ile diğer Arap ülkeleri ile İran’dan gelen  sosyalist ve komünist ideolojisine bağlı Siyasi partileri ve oluşumların  yetkilileri ile  ” Çin yönetiminin  “Adil” politikalarının desteklenmesi ve bir süre önce ABD’nin kabul ettiği “Uygurların  Zorunlu  Köle/İşçi olarak çalıştırılmasının Önlenmesi “yasasına karşı ortak hareket etmek için ” Ortak ve Birlikte  Karşı Koyma Protokolu” imzaladıkları belirtildi.

Çin’in Anlaşma İmzaladıkları Gurupların Kendi Ülkelerindeki İtibar ve Karşılığı  düşük

   Çin,  bu   İşbirliği anlaşmasını imzaladıkları Ülkelere mensup siyasi gurup ve oluşumların  önder ve  liderlerinin, kendi ülkelerinde ne kadar  güvenli   veya etkili    olduklarıyla değil,  imzaladığı anlaşmanın oynadığı rolle ilgilenmektedir. Çin hükümetinin  Uygurlara yönelik baskı,zulüm soykırım suçlarını zulmü gizlemek için bu sözde Müslüman Zulüm Ortaklarını  zorlaması ile ilgilidir. Çin,bu anlaşma ile  Müslüman Siyasi Parti ve Gurupların liderlerinin   Uygur bölgesindeki zulüm uygulamalarını desteklediğine kendisi inandırmak ve bu soykırım suçlarına devam  ettirmek olduğuna yönelik bir propaganda eyleminin devam edeceğini göstermektedir.

Sözde Müslüman  Komünist Partisi Liderleri  Çin’in Uygur Soykırımını Destekliyor 

Çin yönetimi yukarıda isimleri anılan ülkelerin Komünist ve Sosyalist Partileri ile diğer Toplumsal gurupların Temsilcilerinin  ağzından   ve onları kullanarak kendilerinin “Uygur Soykırımı” yapmadıklarını  ve ABD’nin kabul ettiği  “Uygurların zorla çalıştırılmasının Engellenmesi Yasası” ‘nin gereksiz ve haksız olduğu yolundaki ÇKP tezlerini haklı çıkarmak istemektedir.

Mısır Komünist Partisi genel sekreteri Salah :  “Çin, yükselen  ekonomik, bilimsel ve teknolojik  ve genel ulusal gücünü kullanarak  küresel düzenin iyileştirilmesinde giderek daha önemli bir rol oynuyor.  ABD, hegemonyasını  devam ettirmek ve küresel etkisini korumak ve Çin’in gelişimini engellemek için insan hakları kisvesi altında Çin’i  engellemek ve onu  küresel etkisini ve gücünü baltalamak için elinden geleni yapıyor. Ayrıca,ABD sözde “Uygurların  Zorla Çalıştırılmasını  Önleme Yasası ” ile Uygur bölgesindeki  insan hakları uygulamalarına kötü niyetli  yaklaşmakta ve iftıralar atmakatadır. ABD. bu ve benzer diğer yasa ve uygulamaları ile  Çin’in iç işlerine  karışmakta uluslararası hukuk ve devletler arası ilişkilere ve küresel  yerleşik prensip ve kaideleri ağır şekilde ihlal etmektedir.” açıklamasında bulunmuştur.

Suriye Komünist Partisi genel sekreteri Halid :  “ABD.’nin insan hakları karnesi çok olumsuz olup,   zengin bir insan hakları siciline sahiptir.  ABD yönetiminin Çin’in  Uygur bölgesindeki  insan hakları  uygulamaları hakkında hiç bir zaman söz söylemek  ve sesini çıkarmak yetkisi  asla yoktur  ve İnsan Hakları hakkında hiçbir zaman sesini yükseltebilecek  durumda değildir.  Suriye Komünist Partisi olarak bizler  Çin’i her zaman gerçek anlamda  çok taraflılığın koruyucusu ve dünya insanları için parlak bir geleceğin yaratıcısı bir güç olarak  olarak görürüz. ”

İran İslam Birliği Partisi genel sekreteri Badamzian :  Amerika Birleşik Devletlerinin, yüzlerce yıllık  Kölelik tarihinde  Afrika’dan zorla getirdikleri siyahi köleleri satması ve onları köle olarak haksız ve zorla çalıştırması tarihi bir gerçek. Ayrıca, bu kıtanın yerli halkı olan   Kızılderililere baskı ve zulmetmesi ve soykırım yapmak gibi kötü ve lekeli bir  geçmişi vardır. ABD’de hala , insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmada önçü bir yere sahiptir. ABD.Yönetimi  eğer  insan haklarını gerçekten önemsiyorsa, neden Kızılderililer meselesini  ve  Yasak İşçi  sorununu gündeme  getirmiyorsunuz? Dünyanın  hak hukuk bilincine sahip adil halkları ve  milletleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin  gerçek niyetini  ve iddialarını çok iyi bilmektedir. ”

Türkiye  Vatan  Partisi başkanı Perinçek :  ” Doğu Türkistan’ı 5 kez ziyaret ettim. Bölgedeki  muazzam gelişme  ve ilerleme ve Çin Komünist Partisi liderliğinin  bölge halkına  gerçek  manada mutluluk  mutluluk getirdiği  izlenimini  edindim. Uygurların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüklerini gözlerimle gördüm.  “ABD’nin sözde ” Uygurların  zorla çalıştırılmasını Engellenmesi Yasasını kabul ederek  sadece Çin’in içişlerine karışmak stiyor. Bu yasa  ileride kendisine  zarar verebilir ve kendisini yetim bırakabilir.”

ÇKP Yönetiminin “Çin’in Doğru Duruşunu Destekleyelim ve Gerçek Çok Taraflı Bir Yolda Birlikte Olalım” başlıklı toplantısında konuşan Filistin Ulusal Cephesi Genel Sekreteri Majdalani, Mısır Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Şaban ve Yemen Uyanış Hareketi Başkanı Bakari ve diğerleri konuşmalarında   ÇKP Yönetimine övgüler   yağdırdılar.

Sözde Müslüman Komünist,Sosyalist ve İlerici Liderler Çin’in Zulüm Ortağı ve İnsanlık Suçlarının Aşağılık Perdecileri

Bu sözde Müslüman Komünist, Sosyalist ve İnsancıl-İlerici(!) liderler Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere yönelik  baskı zulüm ve  etnik soykırım amaçlı insanlık dışı uygulamalarından tek kelime ile dahi olsa asla söz etmediler  ve  ÇKP Yönetimine övgüler ve iltifatlarda da  bulunuldu.

Bu Sözde Liderler bu yüz kızartıcı ve  gerçek dışı   Konuşmaları ile  Çin yönetiminin  ÇKP’nin baskı,zulüm ve işkencelerinin ortağı ve Çin’in insanlık suçlarının  sadece birer vicdansız  ve aşağılık  PERDECİLERİ olduklarını  ortaya koymuş oldular.

Share
1800 Kez Görüntülendi.