escort bayan istanbul escort escort bayan fake taxi pendikliler.com tuzladatesisatci.com yenikapmodelleri.com

logo

trugen jacn

DOĞU TÜRKİSTAN’DA DURUM ÇOK VAHİM ! NELER YAPABİLİRİZ ?

thumb

Bilal AZİZİ

Bugünlerde sevgili yurdumuz Doğu Türkistan’dan  gelen haberler çok  kötü ve kaygı kaygı verici boyutlarda olup,   aynı zamanda  mevcut durum geleceğimiz için çok   tehlikeli  olarak görülmektedir.

Uygur Türkleri olarak Vatanımızdaki durumun çok vahim ve sıkıntılı olduğu  yönündeki görüşlerimizde  her halde her hangi bir  bir ihtilaf söz konusu değildir .
İşgalcı Çin’in baskı,zulüm,etnik ayırımcılık, ırkı ve dini soykırım uygulamaları tek kelime ile şimdiye kadar yapılanların  toplamından daha   çok vahim  ve kötü olup,  mevcut durum   tehlikenin  boyutlarını aşmaktadır. Doğu Türkistan genelinde tutuklanıp hapsedilen Müslüman Uygurların haddi ve hesabı bulunmamaktadır.  Her dakika ve saniye Doğu Türkistan’daki yakınlarımızdan bir şom haberler arka arkaya gelmeye devam etmektedir.

Yakınlarımızdan biri  ” Anamı ve  Babamı tutukladılar.” diye yakınırken,  diye bir diğeri ise,tutuklanan Kardeşlerimin mahkemesi yapıldı  ve her birine en az 10-15 yıl  arasında hapis cezası verildi.Kardeşlerimin ailesi ve çocuklarına ben nasıl bakabilirim ? diye ağlamaktadır.
Bütün bu tutuklama ve   cezalandırmaların esas   sebebi sorulduğunda ise, tatmini edici bir cevap veremiyorlar. Bize göre  yapılan  bu baskı,zulüm ve tutuklamaların  ve ağır cezalara çarptırılmaların tek nedeni  bu Kardeşlerimizin Müslüman ve Uygur Türkü Olmalarıdır.

Bugünlerde bütün dünya’nın değişik ülkelerinde  vatan özlemi ve  hasreti içinde muhaceret hayatı yaşamakta olan bütün Doğu Türkistanlıların ve Uygur Türklerinin kalpleri kırıktır.  Ayrıca hamen tamamı çok üzgün.sıkıntılıdır de.

Ayrıca,bunların  moralları çökmüş ve adeta büyük bir bunalım ve depresyor içerisindedirler.
Bugün tüm dünyadaki  Müslüman Uygur Türkleri şaşırmış  ve ne yapacaklarını bilemez bir durumda ve şaşkındırlar.
Doğu Türkistan’da ezilen,horlanan,aşağılanan ve soykırımla karşı karşıya bulunan kardeşlerimiz  çok çaresiz bir durumda oldukları  gibi,bizim gibi ülkemiz dışında yanı yurt dışında yaşayanlarımız,  güya Hür dünya’da ERKİN yaşaantı içinde olanlarımız   çok çaresiz  durumda ve hatta  ne yapacağımızı  bilmez ve bilemez bir durum içerisinde bulunmaktayız.
Allah biz kullarını yaratırken,rızkımız ile birlikte halketmiştir.  Rızık ile   birlikte,akıl,feraset,idrak ve sonsuz fırsat ve müsait şartları de  birlikte lütfeylemiştir.
Bu cümleden olmak üzere,Allah  biz Müslüman Uygur kullarına kadim tarihlerden beri bu çok müsait fırsat ve nimetlerini de  bahşetmiştir
Ancak,Biz Müslüman Uygurlar bu fırsat ve nimetlerin kadrını bilemedik ve  bize verilen bu fırsatları göz göre   göre elimizden  kaçırdık.
Bu durumu her aklı başında Uygur Türkü çok iyi  bilinmelidir de.
 

Şimdi Önümüzdeki en ciddi ve acil mesele şudur ; Bize yapılmakta olan bu Çin baskı zulmü ile soykırım uygulamalarına  nasıl karşı koyabiliriz  ve kendimizi nasıl koruyup  ayakta kalabiliriz  ? sorusudur.
Aklı başında olan  bütün Uygurları’mız yanı herkes  kendi çapında ve aklının yettiği kadar  bu sorunun halli için  çareler  ve tedbirler  düşünmekte ve çıkış yolu üzerinde kafa yormaktadır.
Allah hiç  bir kulunu kudreti ve kapasitesini aşan hiçbir işe emretmez ve zorlamaz.
Buna karşılık imkanı,kudret ve kapasitesi olduğu halde bunu yerine getirmeyenlerden mutlaka hesap sorar !
Bazılarımız internet  üzerinden ve sosyal medya platformlarında Milletimizden şikayetçi olmakta ve avazının çıktığı kadar yüksek sesle onlardan şikayet etmekteyiz.
Bu şikayetlerimizde   bir dereceye kadar haklı olduğumuz  düşdünülebilir.
Bu durumda olanla ve şikayetçi olanların  tek hatası, “Ben düşmanı senden iyi tanıyorum,Ancak sen onları benim kadar tanımıyorsun ?” şeklindeki  kişisel kanaatlarıdır.
Bazılarımız “ Ben düşmanla mücadele ediyorum. Ama,sen benim gibi mücadele  etmiyorsun !  ” şeklinde kendi kendine temenna etmekte ve   kendi kendimizce tek başımıza hüküm verebilmekteyiz.
Bizi yer yüzünden tamamen  süpürüp silerek yok etmek isteyen Düşman,bizim gibi 1-2 kişinin bağırması ve çağırması ve  diğer yandan kendi aramızda çekişerek ve kavga ederek  onları bertaraf edebileceğimiz bir düşman  asla değildir.
Bizim düşmanımız, Halkımızı  bir bütün olarak genel seferberliğe  davet ederek  onları hemen bertaraf edebileceğimiz çapta   bir düşman asla değildir.
ÖYLE İSE NELER YAPMALIYIZ ?

  • “Ey Müminler,sabrediniz.Sabrı başkalarına de teklif ve tavsiye ediniz.(Bir birinizi teselli ediniz.)Devamlı hazırol durumunda bekleyiniz ! Takvadan olunuz ! Umut,sizleri kurtuluşa mutlaka eriştirecektir.(Kur’anı Kerim)

Bizler, öncelikle bu ayeti kerimenin hükmüne göre bir çalışma yaptık mi ?  İlk önce bunun hesabını  görmemiz gerekmektedir.
Her bir Doğu Türkistanlı Uygur’un kendisinin yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır.
Alim,bilmini işe salsın ve doğruları ve hakkı dile getirsin  ve topluma anlatsın  !
Zenginlerimiz  Allah’in verdiği maldan  bir kısmını yine  onun  yolunda sarfetsin
Diğer Meslek Sahipleri : kendi mesleğini en iyi şekilde icra etsin ve bu konuda  maharetini sonuna kadar  göstersin

  • Allah Taala, Kurani Kerim’de  ”  Çalışınız.(Emel ediniz)Allah ve Allah’ın resulu sizlerin emellerinizi mutlka görür.” buyurmaktadır.

Demek ki her kes kendi üzerindeki sorumluluğu layıkı ve hakkı ile yerine getirirse zulüm son bulur.
Kendisinin ve kavmının bu dünyadakı horlanması   da son  bulmuş olur.
Bu müslüman böylece Kıyamet gününde cehennemden kurtularak cennet ile müşerref olur.
Burada en önemli mesele ; İlk önce kişinin evvela kendisini sorgulaması ve hesap vermesidir.
Kendisini çok zeki ve akılılı sanan milyonlarca kişi çok ve derin bir ihtiyat içerisinde kendi aklını kaybetmiş ve  Millete hizmet edenlere Allah’ın selamını vermekten bile çekinir hale gelmiştir.

Bu düşünce ve amel  içerisinde olanlar kendilerini  bugün zalimin zulmünden kurtulabildiler mi ?
Keendisini çok zeki ve akıllı  sanan bu kişiler ve onların tüm  sülalesi dahi düşman ateşinin dışında kalamayı başaramadılar   kendilerini dahi  kurtaramadılar.
Bütün bu dediklerimiz herkesin aynı anda ortaya dökülerek rastgele bir keşmekeş içerisinde  bağırıp çağırması ve ortalığı velveleye vermesi demek, asla  değildir.
Her Muslümün Uygur aklını başına toplamalı öncelikle kendisine ” Ben şimdiye kadar ne yaptım ?  ve bundan sonra neler yapmam gerekir veya ne yapabilirim ? sorusunu  kendi kendine yöneltmelidir.
HER UYGUR   İLK ÖNCE ” BEN  ŞİMDİYE  KADAR NE YAPTIM  ? ”  SORUSUNU KENDİNE SORMALIDIR !
Bizler öncelik ve ivedilikle Allah’ın bize  verdiği nimetlerin  bedellerinin hangi birisine ne kadar bedel ödeyebilirim ? şeklindeki sorulara cevap bulmamız gerekmektedir.
Gerçekten hizmet etme arzu ve niyeti olan kimseye mutlaka bir hizmet etme fırsatı vardır.
Kişi niyetini Allah yolunda halis olarak ortaya koyarsa, isim,şan ve şöhrete hiç ihtiyacı olamaz ve buna  asla gerek bile duymaz.
Zenginler gerçekten yardım etmek istiyorlarsa e yardımlarını gizli olarak yapabilirler.
Kalem ehli yazılarını takma isim(Tahallüs) ile yazabilirler .
Her bir Uygur kişisel olarak  ilk önce kendi kişisel  sorumluluğunu böylece ve mutlaka yerine getirmelidir.
Bir Çok İnsanımız,biz aziz Yurdumuz Doğu Türkistan’dan İşgalcıları nasıl def edebiliriz ? Zulümden nasıl Kurtarabiliriz  ? bu konular hakkında mutalaa ve fikir yürütmeliyiz,  düşüncesindedirler.
Bazılarımız ise,  ” Vatan ve Milletin sorunlarını başkalar düşünsün.Ben işimi gücüme bakayım ve huzur içinde yaşayayım ve aşımı ve ekmeğimi yemeye devam edeyim.”  düşünce ve arzusundalar.
Bu düşünce sahiplerine  Şunu hatırlatmak istiyoruz ; Ey aklievvel Efendi ! İş Bu iş sizin düşündüğünüz ve  sandığınız kadar o kadar basit ve kolay değildir.
Allah Taala kıyamet gününde  verdikleri nimetlerin hesabını tek tek soracaktır  Allah’ın kulları herkes  Yaradanına  mutlaka  hesap vermek zorundadır.
Bizler Doğu Türkistanlılar olarak ;
• Kişisel Sorumluluk duygularımızı mutlaka arttıralım ve bunu zirvelere taşıyalım !
• Hesap Sormaya önce  başkalarından değil,öncelikle kendimizden başlayalım.

Çalışmak Bizden,Tevfik Allah’tandır.

Not : Sayın Bilal Azizi’in Turkistantimes Haber Sitesinde Uygur Türkçesi ile yayınlanan bu yazısı UYghurnet okuyucuları için TİLMAÇ tarafında Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.

Share
784 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ