logo

türkçe altyazılı porno
türk porno

DOĞAL KAYNAKLARIMIZ VE KURTULUŞ YOLUMUZ

Mehmet Emin HAZRET

BM, [1]ağustos 2018 de  bir milyon Uygur Türkünün toplama kamplarında olduğunu açıkladı. Şuanda Batı insan hakları kuruluşları , Doğu Türkistan’da 3 milyon Müslüman’ın ceza evleri ve toplama kamplarında olduğu konusunda hemfikirler.  Namaz kılan, uruç tutan, hacca giden hiçbir Müslüman (çocuklar dahil) dışarda değildir. ünlü, ünsüz tüm aydınlar teker, teker içeri alındı. Hatta  Şimjiang üniversitesi Rektörü Prof, Dr. Taşpolat Teyip,  Şinjiang tip üniversitesi rektörü  Dr. Halmurat Gupur, Özerk bölge eğitim bakanlığı yayınevi başkanı Sattar Savut… ölüm cezasına çarptırıldı.Bu ölüm cezasına çarpğtırılan aydınlar katı siyasi testlerden geçerek Üniversite öğrencisi zamanında komünist parti üyeliğine kabul edilmiş, Çin komünist parti ve ırkçı sömürge yönetimine sadık yüz binlerce köle Uygur aydın içinden seçilmiş kimselerdi. son bir yıl içinde tutuklanıp 15 seneden müebbet hapis cezasına kadar hüküm giyen ve Dr.Prob,  ünvanıa sahip 150 Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tajik bilim adamı vardır. Son aylarda toplama kamplarındaki Türklere hızlı ceza hükmü dosyası hazırlamayan, hüküm kesmeyen  Urumçi dahil eyalet baş savcı, hakimler de “iki yüzlü” suçlaması ile jet hızıyla görevden alınıp ceza evine gönderilmektedir. 5 Temmuz 2009 Urumç katliamında Uygur, Kazak Türklerinin kanını sokaklarda su gibi akıtan Özerk bölge başkanı Nur Bekri Pekine terfi edilmişti. Doğu Türkistan Türkleri tarafından vatan hanini olarak damgalanan Çin maşası [2]Nur Bekri 20 eylül 2018 tarihinde Moskova ziyareti dönüşünde Bejing’de ellerine kelepçe vurularak tutuklandı ve durumundan bir daha haber alınamıyor. Ben 1997 tarihinde yazdığım “ Bağımsızlık Mücadelesi” adlı kitabımda “Çinliler, Doğu Türkistan’ın sahibi olan Türklerle bu topraklarda beraber yaşamak istemiyor. Türkleri ve Türklere ait her canlıyı yok ederek tek kendileri yaşamak istiyor. Uygur toplumu artık anlamalı.”” diye yazmıştım. Ne yazık ki, bir çok Uygur aydın beni tehlikeyi abartmakla suçlamışlardı. Şimdi her alie bir, iki kurban verdikten sonra tüm millet derin uykudan şaşkınlık içerisinde uyanmış oldu.  Ödediğimiz bedel çok büyük. Ancak Uygur elitleri 50 senede gerçekleştirmesi mümkün olmayan milli uyanışı, Çinliler bizim için 2 senede tamamlayıverdi. Çinliler neden kültürel katliamdan fiziki katliama yöneldi? Neden Doğu Türkistan Türklerini topyekün imha etmek istiyor? Nedeni bizim zengin doğal kaynaklarımızdır. Doğu Türkistan’ın toprak altı dünyada benzeri olmayan petrol, doğal gaz okyanusu olmasıdır. Çin bu zenginlikleri bizden kıskanıyor. Bu yüzden bizi biran önce toptan yok etmek istiyor. Şuan Uygur atasözünde söylendiği gibi” keçi can derdinde, kasap et derdinde”. Çin, Doğal zenginliklerimiz için bir milleti toptan yok etmek isterken, biz neden kurtuluşumuzun kaynağı doğak zenginliklerimiz olduğunu anlamaya çalışmıyoruz? Öyleyse Doğu Türkistan’da ne kadar enerji kaynakları var?  Bu doğal  kaynaklar Çini nasıl uçuruyor?  1. bölümde bunu sadece Çin kaynaklarından gözler önüne seremeye çılşacağım;

 

Bizi Kurtarabilecek Enerji kaynaklarımız Nelerdir?

 Çin’in Resmi  Olarak Açıkladığı Doğu Türkistan’daki  Petrol, Doğal Gaz Rezervinden Özetler

Çinin “Şinjiang ansiklopedi” [3] (新疆百科) sitesindeki 2011  yılı verilerinde şöyle yazmaktadır,  “Ülkemizde bulunan 162 çeşit mineral dan 122 çeşidi Şinjiang’da bulunmaktadır. bu rakam ülke çapındaki toplam rezervin %75.3 kapsamaktadır. Sadece Cungar, Tarım, Kumul- Turfan 3 bölgede 19 küçük, orta çaptaki havzalarda 850 bin kilometre kare alanda petrol rezervi mevcut olup, sadece bu 3 bölgedeki petrol alanı tüm Şimjiang toprağınının yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Jeolojik araştırma sonucu bölgedeki petrol rezervin sadece üçten biri kayıta alındığı bildirilmektedir…. Şimdiye kadar tespit edilen petrol rezervi doğal gaz rezervi 13 trilyon metreküp…”  (18.06.2011).

İstanbul’da yayın yapan Çin Radyosu [4]internet sitesinde 16 mart 2016 tarihinde yayınlanan  “Xinjiang’a Genel Bakış”  başlıklı yazının  “ kaynakları” kısmında, Xinjiang’da toplam yüzölçümü 740 bin kilometre kareyi bulan petrol ve doğal gaz havzalarında yaklaşık 20 milyar 800 milyon ton petrol rezervi olduğu tahmin edilmektedir…kömür rezervi ise 2 trilyon ton olup, tüm Çin kömür rezervin %40 teşkil etmektedir.” Daha sonra Çin, Doğu Türkistan’ın [5]Çöçek bölgesinde 80 milyar ton , [6]Sanci’da ise 390 milyar ton kömür rezerv bulunduğunu açıklamıştır. Yeni açıklamakta olan diğer bölgelerdeki kömür rezervleri de eklersek Doğu Türkistan’ın  kömür rezervi 3 trilyon tondur. Tüm Çinin toplam kömür rezervi ise 3.9 trilyon ton olarak belirtmektedir.

Çin medyası 1. aralık 2017. tarihinde Doğu Türkistan’ın Cungar havzasında Çinliler tarafından [7]Mahu diye adlandırılan bölgede 1.24 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu dünyada tek bir alanda bulunan en büyük doğal gaz alanı olduğunu açıkladı.2018. yılı bu bölgede yene(8] yeniden 300 milyon tondan fazla petrol bulunduğu  “müjde”sini verdiler.

Çin verilerine göre şuanda Turfan’ın Lülçün köyü ve civarında 200 petrol kuyusu faaliyette iken, Lükçün köylüleri işsizlik ve sefalet içindeler. Bizde petrol işçisi olmak istiyoruz diyen Lükçünlü gençler “bölücülük” ile suçlanarak hapsedildiler. [9]Hoten, Kaşgar, Aksuyu çevreleyen Tarım havzasında 20 binden fazla petrol kuyusunda petrol üretimi yapılmaktadır. Karamay – Saven arasındaki bölgede 2018. yılı 108 petrol kuyusu yeniden üretime başladı. Buralarda en pis, en ağır fiziki işlerde çalışmak isteyen Türkler işe değil, toplama kamplarına toplatılıyor. Çin, 2018. yılı Doğu Türkistan’da 50 milyon ton petrol üretti ve  boru hatları ile Çine taşımıştır. Bunun içinde [10]30 milyon ton petrol  Uygur Türklerin yoğun yaşadığı, işsizlik ve sefaletin kol gezdiği Tarım bölgesinde üretilmiştir.

2017.yili Urumçi – Turfan yoli üzerindaki [10]Davançing kasabasında 100 milyar metreküp kömür metan gazı bulundu.2018.yılı [11]Tarım petrol sahasından 100 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu açıklandı. Doğu Türkistan’da şuana kadar  [12]bulunan kömür metan gaz rezervi 9.5 trilyon metreküp. Çin kaynakları verilerine göre bu rakam Çinin toplam doğal gaz rezervinin %26 teşkil etmektedir. Doğu Türkistan’da 2018 sonuna kadar kayıta alınan doğal gaz rezervi 30 trilyon metreküp.

Büyük Türkistan’dan Çine Uzanan Petrol, Doğal Gaz Boru Hatları

  1. Çinlilerce Hat1 diye adlandırılan boru hattı Doğu Türkistan’ın güneyindeki [13]Tarım petrol havzasından Şangay’a uzanıyor. Toplam uzunluğu 3844 kilometredir. Bu boru hattı Çin’de 64 şehir, 3000 den fazla dev ağır sanayi fabrikasına doğal gaz temin etmektedir. Bu hattan 200 milyondan fazla Çin nüfusu yararlanmaktadır.
  2. Hat2. Hat2 Boru hattı diye adlandırılan hattın Kazakistan Sırındaki Korgas Gaz pompalama istasyonundan 2017. Yılı Çin tarafa yollanan [14]günlük doğal gaz miktarı 190 milyon metreküp. Bu boru hattı [15]Çinin 15 Eyalet, büyük şehir, 192 ilçeye gaz ulaştırmakla görevli. Hat2, Çinin iç bölgelerinde A/B/C diye  üçe arılıyor. İlerleyip giden iki hattın biri Şangay’a, diğer biri Guwangju’ya ve oradan Hongkong’a uzanıyor. [16]Hat2 doğal gaz boru hattının uzunluğu 10 bin kilometre olup,  Türkmenistan 188, Özbekistan 530, Kazakistan 1300, Doğu Türkistan ve Çin 8000 kilometre ile bütünleşmektedir.

3). Hat3 diye adlandırılan doğal gaz boru hattı ile Türkmenistan’dan [17]yıllık 30 milyar metreküp doğal gaz doğu Türkistan’ın Sınır şehri Korgasa geliyor.  burada İli vilayetine bağlı cilyüzü, korgas nahiyelerin’de üstü açık kömür madenlerinden [18]kömürü eriterek elde ettiği 30 milyon metre küp gaz bu boru hattına eklenerek doğu yöne akıtılıyor. İli bölgesinde kömürden gaz üreten [19] “İli enerji şirketi” (伊犁能源公司asli kayıtlı şerket adı “Xinwen Maden Grubu” (新汶矿业集团) “İktisat” dergisinde 2017. yılı yayınlanan dünyadaki en büyük 500 şirket arasında 234. sırada yer almaktadır. Kaç on bin göçmen işçi çalıştıran bu şirkete ait işletmelerde çalışma imkanına erişebilen bir tek  Türk ırkına mensup kimse bulunmamaktadır. Bu hat Karamay- Cungar havzasında üretilen doğal gazları da toplayarak Çine uzanıyor. Hat3’ün [19]uzunluğu 7378 kilometre olup, Çinin 10 eyaletinin doğal gaz ihtiyacına cevap vermektedir. Son noktası doğu deniz sahili Fujian, Guwangdong eyaletleridir.

  1. hat D. [20]D Doğal gaz boru hattın inşası devam etmektedir. Boru üretimi ve döşemesini Çinin “Asian Steel Pipe Factory” (亚洲钢管厂 ) üstlenmiş olup, bu hat Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan’dan geçerek son durak olan Doğu Türkistan’ın Ulugçat nahiyesine ulaşacak. Türkmenistan’dan Doğu Türkistan’ın Ulugçat nahiyesine kadar olan uzunluğu 1000 kilometre. [21]Bu hat için Çinin ayırdığı bütçe 6.7 milyar dolar. D Boru hattı Doğu Türkistan’ın güney bölgesinde üretilen doğal gazları bünyesine katarak Çine doğru ilerliyor. 2020 yılında gaz pompalanması planlanan D hattında ilk etapta yıllık 85 milyar metreküp gazın Çine ulaştırılması öngörülmektedir. D hattın yıllık tam kapasitesi ise 240 milyar metreküp olduğu açıklanmıştır. D doğal gaz boru hattı Çin enerji ihtiyacının %20 sini karşılayacaktır.

5.Kazaqistan’ın Atasu’dan Doğu Türkistan’ın Alatağ (aladağ) ağzına döşenmiş olan petrol boru hattı 2006 de petrol pompalamaya başlamıştır. Bu petrol boru hattı sahibi olan Çin petrol, doğal gaz şirketi CNPC nin CEO’su [22]Tánwěizhōng (覃伟 中) 7 eylül 2018 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaptığı basın toplantısında 2006 den bugüne dek bu petrol boru hattından Aladağ ağzi’na 110 milyon ton petrol aktarıldığını açıklamıştır. Bu petrol boru hattına DoğuTürkistan’ın kuzeyindeki Cungar havzasının bir kısım petrolü pompalanıyor ve Çine gönderiliyor.

Doğu Türkistan’ın her köşesinden petrol, doğal gaz fışkırıyor. saymakla bitmez. Sadece [23] Kuçar nahiyesinde 2018 de günlük gaz üretimi ortalama 20 milyon ton olmuştur. [23]Çinin en büyük 2 numaralı petrol deposu [24]maytağ’da iken, en büyük [25]gaz deposu Kutubi nahiyedinde olup, 10 milyar metreküp doğal gaz depolanabiliyor. Bu bölgeden toplanan doğal gazlar Çine uzanan boru hatlarına pompalanıyor. Kumul’da 2016 de kurulan [26]LNG doğal gaz sıvılaştırma kompleksin günlük üretimi 100 bin metreküp, yıllık üretimi ise 2.6 milyon metreküp. Burada üretilen sıvılaştırılmış doğal gaz tren ve tankerlerle Çine taşınmaktadır. Tüm bu üretim, depolama, taşımacılık işlerini Çin devlet şirketleri üstlenmiş olup, tamamında Çin göçmenleri çalışıyor. Bu toprağın asıl sahipleri olan Türkler işe alınmıyor. [27] Çin komünist parti yerel organ gazetesi olan “Xinjiang Gazetesi” 26 Ekim 2018 tarihideki sayısında 2018.yılı 11 ay içerisinde 2.8 milyon Uygur kendi memleketlerinden alınarak başka memleketlerde işe yerleştirildiği müjde olarak haber yapıldı. Bu Uygurların çoğu Doğu Türkistan içerisindeki Çin şehri olan Şihanze’ye götürülüp pamuk tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalıştırılmıştır. Uygur kızlarını ise Çine götürerek fabrikalara dağıtmışlardır.

(Yazı Uygur lehçesinden çevrilmiştir. 1. Bölüm davam edecektir)

Kaynaklar:

1.BM: Çin’in bir milyon Uygur Türkünü toplama kamplarına gönderdiği haberleri son derece endişelendirici

2.新疆“双语”教学从幼儿开始-努尔·白克力

3.新疆百科

4.Xinjiang’a Genel Bakış – china radio international turkish.cri.cn

5. 新疆新发现超大型整装煤田 预测储量超800亿吨

6.新技术助力新疆准东数千亿吨煤田变“鸡肋”为宝

7.新疆玛湖凹陷区发现十亿吨级砾岩油田 系世界最大

8.新疆油田风险勘探获重大突破 高探1井喜获高产油气流

9.中石油塔里木油田实现速度质量双跨越

10.新疆达坂城发现1000亿立方米煤层气

11.Tarim néfitlikide 100 milyard kub métir derijilik chong gaz zapisi bayqaldi.

12.新疆地区煤层气资源丰富,据预测煤层气资源量达9.5万亿立方米.

13.天然气输送管道:西气东输 气贯长虹

14.一线概况

15.西部管道日输气量超1.9亿立方米

16.中国-中亚天然气管道冬供期间负荷率将达到100%

17.西气东输二线:西段竣工投产 目前为全球最长天然气管线

18.西气东输三线工程

17.新疆“十三五”规划:建设大型煤炭基地和煤炭项目

19.新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司

20.“一带一路”上的经济走廊:中国-中亚-西亚经济走廊

21.中亚-中国天然气管道D线塔吉克斯坦区段开工

22.哈中石油管道向中国输送了1.1亿吨原油

23.中国最大凝析气田天然气日处理能力达2000万立方米

24.中国第二期石油储备基地——独山子储备基地建设全面展开

25.新疆呼图壁储气库天然气储备量突破100亿立方米

26.不知道吧,哈密不仅有瓜,还产这些宝贝

27. Aldinqi 11 ayda aptonom rayonimizda 2 milyon 800 ming adem qétimgha yéqin yéza artuq emgek küchi yötkep ishqa orunlashturuldi.

 

Share
448 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

türk porno
bursa escort